Metodické centrum odstraňování bariér

 

 

 

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

=========================================

Adresa oddělení:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR)

Metodické centrum odstraňování bariér

https://www.sons.cz/bariery

Krakovská 1695/21

110 00 Praha 1

fax: 221 462 461

datová schránka SONS: upxn2eh

 

 

Vedoucí oddělení:

Ing. František Brašna

tel.:    221 462 443, 442

mob.:  775-438- 169

email:  brasna (at) sons.cz

IČ 65399447, DIČ CZ65399447

č.ú.: 9138014 / 2700 UniCredit Bank Czech Republic,a. s. 

Registrace zapsána v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L7606

 


Bezbariérové úpravy a realita: ČT Černé ovce-září 2021

Koloběžky a předzahrádky: ČT Černé ovce-říjen 2021

Černé ovce 22. září 2021 (jpg; 130 KB)
 


 

logo Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

  

 

Krakovska21Praha1-vstup (jpg; 9 KB)

Na mapě

Jak se k nám dostanete?

 

odborný pracovník / konzultant

Ing. Marie Málková
tel.:      221-462 442, 443
mob.:   770-101 443 (604-607- 623)
e-mail: malkova (at) sons.cz 

Ing. arch. Nikola Karasová
tel.:      221-462- 445
mob.:   777-479- 486
e-mail: karasova (at) sons.cz 

odborný externí konzultant:

Petr Lněnička
mob.:   777-722 773
e-mail: lnenicka (at) sons.cz

přístupnost památek:

Alena Hejčová
mob.:   775 438 112 
e-mail: hejcova (at) sons.cz

 

                                      


Metodické centrum odstraňování bariér plní tyto úkoly a nabízí tyto služby:

 • Shromažďuje a dává k dispozici tuzemské i zahraniční informace o možnostech úpravy prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem.
 • V mezích svých možností poskytuje konzultace ve věci úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí, a to v rozsahu platných předpisů v rezortech stavebnictví a dopravy.
 • Zabývá se publicitou tohoto problému směrem k nevidomým a slabozrakým lidem, k široké i odborné veřejnosti.
 • Vyhledává výrobce a iniciuje výrobu potřebných materiálů a zařízení pro bezbariérovou přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností orientace. Materiály a zařízení pro tento účel může posuzovat z uživatelského hlediska.
 • Snaží se formulovat a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby prosazovat náměty do příslušné legislativy z této oblasti.
 • Iniciuje opatření pro usnadnění přístupnosti nejrůznějších služeb nevidomým a slabozrakým lidem.

 

Za dobu své činnosti, od roku 1991 nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých, nyní v rámci SONS, se centru podařilo řadu věcí z problematiky úpravy prostředí a zpřístupnění služeb těžce zrakově handicapovaných lidí propracovat do úrovně praktické využitelnosti a prosazovat jejich využití v praxi.

Jako příklady je možno uvést:

 • Příslušná stavební i další legislativa obsahuje ustanovení, ukládající u vyjmenovaných druhů veřejně přístupných staveb a přestaveb účinná systémová opatření pro usnadnění samostatného pohybu a orientace nevidomých a slabozrakých osob a zvýšení jejich bezpečnosti.
 • Tento systém zahrnuje hmatové úpravy dlažeb pěších a dalších komunikací ve formě signálních a varovných pásů, vodicích pásů přechodu, hmatných pásů atd.
 • Patří sem i hromadné rozšíření zvukové signalizace pro nevidomé na světelně řízených přechodech pro chodce.
 • Plně se osvědčil ryze český systém lokalizace orientačních bodů pomocí dálkově ovládaných akustických orientačních majáčků pro nevidomé. Majáčky se šíří na celém území naší republiky a označují vchody do budov, do podchodů, pomáhají orientaci na železničních i autobusových nádražích, navádějí na eskalátory apod. Ve více než 20 velkých městech ČR na povel slepecké vysílačky reagují vozidla městské veřejné dopravy hlášením čísla linky a směru jízdy.
 • Začínají se postupně uplatňovat i opatření umožňující nevidomým přístup k informacím, důležitým zvláště v dopravě.

 


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

Odkazy:

Bez bariér

Legislativa a poradenství

Podklady k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě

Stanoviska

Školení

Památky - mapování a přístupnost

 


Univerzita Pardubice

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR dlouhodobě spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera - Univerzita Pardubice


 

Příspěvky

Publikováno 19.05.2022 11:26, Málková Marie

Praha_výluka na metru C

První ze série výluk metra C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží

Výluka proběhne v sobotu 21. a neděli 22. května 2022.

Metro na lince C bude v provozu pouze v úsecích Letňany – Vltavská a Háje – Hlavní nádraží.

Linka metra C bude rozdělena na 3 samostatné provozní úseky, a to následovně:

Háje – I.P. Pavlova

I.P. Pavlova – Hlavní nádraží (pendlující souprava po jedné koleji v obou směrech)

Vltavská – Nádraží Holešovice (ve směru do Letňan souprava pokračuje přímo, cestující nepřestupují, ve směru do centra musejí cestující z Letňan přestoupit)

Nádraží Holešovice – Letňany

DPP během výluky zavede náhradní tramvajovou dopravu XC Hlavní nádraží – Výstaviště a linku č. 36 Zvonařka – Sídliště Ďáblice. Metro na lince C bude opět jezdit bez omezení od pondělí 23. května 2022.

Náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36

Po dobu víkendové výluky metra na lince C DPP zavede náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Kromě toho bude cestujícím k dispozici tramvajová linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. Mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Ďáblice pojede každý druhý spoj linky č. 36, tj. interval v tomto úseku bude 15 minut.

Přestupní vazby

O tomto víkendu DPP doporučuje cestujícím v oblasti Florence využívat následující přestupy:

Z linky B na C

 • Směr Háje: Na lince B dojet do stanice Můstek, přestoupit na linku A a ve stanici Muzeum přestoupit na linku C
 • Směr Letňany: Na lince B dojet do stanice Náměstí Republiky, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Vltavská přestoupit na linku C, případně linkou č. 36 dojet do oblasti Holešovic, Kobylis, Ládví či Ďáblic.

Z linky C na B

 • Směr od Hájů: Na lince C dojet do stanice Muzeum, přestoupit na linku A a ve stanici Můstek pokračovat v cestě linkou B
 • Směr od Letňan: Na lince C dojet do stanice Vltavská, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Masarykovo nádraží přestoupit na linku B (stanice Náměstí Republiky)

Změny tras tramvajových linek a zastávek

Po dobu výluky metra je linka č. 23 ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti). DPP také zřizuje pro oba směry zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici.

Další předpokládané změny v možnostech přestupu na lince C a B se plánují od 6. června a výluka se plánuje o víkendu 11. a 12. června 2022.

 
 

Publikováno 26.04.2022 14:03, Málková Marie

Česká pošta a přístupnost poboček

Obrázek

Česká pošta a přístupnost poboček

V Metodickém centru odstraňování bariér SONS usilujeme o celkovou přístupnost pošt: počínaje dohledáním a nalezením konkrétní pošty (pomocí vodicích linií, majáčků), až po úpravy interiérů a dostupnost cílové odbavovací přepážky (s případným přednostním odbavením), a to při nemožnosti využít obvyklé dotykové vyvolávací systémy.

  

Publikováno 19.04.2022 10:18, Brašna František

Praha bude mít jednotný informační systém (JIS)

Obrázek

V úterý 5. 4. 2022 proběhla tisková konference a představení vítězného návrhu Jednotného informačního systému hl. města Prahy za účasti primátora hl. m. Prahy, náměstka primátora a radního pro dopravu, zástupců ROPID, IPR hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy, designérů a dalších. Kromě samotného představení vítězného návrhu byly zmíněny i konkrétní pilotní projekty, které se začnou testovat od léta 2022; pro navigaci pěších je to cesta mezi Staroměstským náměstím a Výstavištěm Praha a informační prvky na stanicích metra Háje a Palmovka.

Naši zástupci z Metodického centra odstraňování bariér byli na tiskové konferenci přítomni a počítají s další komunikací se zúčastněnými subjekty v rámci obhajoby našich zájmů.


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 14.03.2022 23:11, Brašna František

Přístupnější metro

Obrázek

Aktualizovaný akustický orientační systém v metru - únor 2022

a rozpracované další stanice metra s ohledem na přístupnost.... 

Publikováno 01.03.2022 01:29, Brašna František

O přístupnosti nových autobusů v Praze

Obrázek

V hlavním městě je k dispozici pro městskou hromadnou dopravu více jak 1000 autobusů několika typů. O nových dále.. 

SONS se chce aktivně zasadit o zavedení a dodržování pravidel pro užívání sdílených koloběžek zajišťujících nevidomým a slabozrakým chodcům bezpečnost při samostatném pohybu. 

Publikováno 20.02.2022 23:49, Brašna František

Praha a koloběžky

aktualizace 20.2.2022

Jaký je současný stav ve veřejném prostoru?

Co je možné spatřit na prostorech pro chodce?

Podrobněji můžete sledovat stav na průběžně aktualizované části zde.

( Legislativa, koloběžky a média) 

Publikováno 02.11.2021 10:29, Málková Marie

Překonejme bariéry

Obrázek

18. ročník Překonejme bariéry 2021

Po roční vynucené odmlce z důvodu opatření proti Covidu se opět koná akce Překonejme bariéry, společný projekt FA ČVUT – Ústavu nauky o budovách, Pražské organizace vozíčkářů, z. s. a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Studenti technických i umělecky zaměřených škol se zde dva dny po sobě budou moci v simulovaných podmínkách blíže a na vlastní kůži seznámit s pohybem na vozíku nebo s bílou holí a dozvědet se také více informací jak je to s požadavky na bezbariérová řešení staveb.

Obr.: zdroj POV


Začátek: 03.11.2021 09:00
Konec: 04.11.2021 16:00
Kde: FA Praha

 

Publikováno 14.10.2021 23:50, Brašna František

Bariéry, Česká televize a Černé ovce

Veřejný prostor a jeho přístupnost 

Bezbariérové úpravy a realita: Česká televiz Černé ovce: Překážky I - září 2021

Koloběžky a předzahrádky: Česká televize Černé ovce Překážky II - říjen 2021
 


Publikováno 05.10.2021 15:00, Brašna František

Správa železnic informuje - telefonický kontakt

 

Nové kontaktní centrum s informační linkou pro telefonické dotazy nejen cestujících a otevření informačního centra na pražském hlavním nádraží - to všechno jsou důkazy toho, že pro Správu železnic je zcela zásadní co nejširší kontakt s veřejností. Výrazným krokem k efektivnější komunikaci s veřejností včetně podávání podrobností o mimořádnostech na železnici je nová informační linka 800 21 00 21, která byla spuštěna první květnový den. Je součástí kontaktního centra, které poskytuje konkrétní sdělení k problematice organizování provozu na dráze, modernizacím a opravám, zodpovídá dotazy týkající se staveb v ochranném pásmu dráhy a podává další informace. Občané zde mohou nahlásit také závady a poruchy nebo nepořádek na nádražích. Operátoři dále podávají všeobecné informace o společnosti a také výlukách, případně nabídnou pomoc s vyhledáním spojení. Komplikované nebo vysoce odborné dotazy zaznamenají prostřednictvím kontaktního formuláře a následnou odpověď zašlou buď e-mailem, klasickou poštou, datovou schránkou, nebo ji vyřídí formou zpětného telefonátu. Kontaktní centrum poskytuje své služby v pracovní dny od 7 do 20 hodin.
Zdroj: SŽ


 

Publikováno 05.10.2021 14:39, Brašna František

Infocentrum - Praha hlavní nádraží - pro osobní kontakt

Obrázek

Informační centrum na hlavním nádraží a služby pro nevidomé - pro osobní kontakt

Na konci dubna otevřela Správa železnic ve spodní části nové odbavovací haly na pražském hlavním nádraží své vlastní infocentrum. Veřejnost se zde může prostřednictvím velkoplošných interaktivních panelů seznámit s profilem této státní organizace, vyhledat si aktuální polohu vlaků v aplikaci Grapp nebo získat informace o připravovaných i realizovaných stavbách v aplikaci Interaktivní mapa. Centrum je otevřeno každý den v týdnu od 8 do 20 hodin. Součástí práce jeho zaměstnanců jsou i asistenční služby pro nevidomé spoluobčany. Tento prostor se bude využívat také pro prezentaci aktuálních staveb prostřednictvím veřejných setkání a debat nebo k pořádání tiskových konferencí.

Zdroj: SŽ

 

 
 


Publikováno 30.09.2021 08:42, Brašna František

Program podpory odstraňování bariér v Praze pro rok 2022

Obrázek
 • Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1698 ze dne 12. 7. 2021 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022;
 • program navazuje na dotační program vyhlášený v roce 2021;

  

Publikováno 21.09.2021 13:22, Brašna František

Skončila akce Den bez bariér 2021

Obrázek

Skončila akce Den bez bariér 2021. Ve vysokém počtu se jí zúčastnili studenti, konkrétně ze Střední průmyslové školy stavební v Dušní. Věřme, že si něco do budoucího profesního života odnesli, ať z prezentací, tak z praktických ukázek chůze s bílou holí nebo ze zkušební jízdy na vozíku.

Prezentace přednášejících k dispozici ZDE

Příští odborná akce tohoto typu se koná na Fakultě architektrury ČVUT v Praze dne 3. a 4. listopadu 2021 pod názvem Překonejme bariéry, i zde budou přítomni zástupci z Metodického centra SONSu. 


Počet obrázků: 10
Datum: 17.09.2021
Kde: MHMP

 

Publikováno 14.09.2021 15:18, Brašna František

Den bez bariér 2021 v Praze

Obrázek

Pozvánka na Den bez bariér za účasti SONS ČR, z. s. Letošní ročník této vzdělávací akce v oblasti bezbariérové přístupnosti pro odbornou veřejnost nese podtitul „Jak odstranit bariéru od A do Z"


Začátek: 17.09.2021 08:30
Konec: 17.09.2021 12:45
Kde: MHMP Charvátova

 

Publikováno 30.01.2021 23:11, Brašna František

Majáčky a jejich fráze

Co jsou a jak se tvoří fráze do majáčků pro nevidomé a slabozraké? 
Popis, příklady frázi, použití , ukázkty z realizací včetně videí.
V případě potřeby je zde i pro projektanty korektní profesní a profesionální poradenství 

Poradenství v oboru dopravních staveb je možné využít profesní poradenství ČKAIT....

CKAIT logo (jpg; 7 KB) 

Publikováno 19.11.2020 08:36, Málková Marie

Dotace MMR v programu Bezbariérové obce na rok 2021

 
MMR dá pro obce na projekt celkem 10 milionů korun. Od 23. 10. 2020 začal příjem žádostí o podporu pro rok 2021 v programu Bezbariérové obce. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo také na distribuci euroklíčů. Ministerstvo má nachystáno pro každou podporu po 5 milionech.


 

Publikováno 09.11.2020 06:35, Brašna František

Dotace hlavního města Prahy

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100 % celkových nákladů na realizaci projektu. Grant je vyhlašován jako jeden a půl letý. Začátek přijímání žádostí je 4. 12. 2020, uzávěrka příjmu žádostí je 8. 1. 2021. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 30. 6. 2022. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2021 je 2.5 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Jaroslav Hájek, Karolína Klímová). Dále je možné konzultovat technickou stránku zamýšleného řešení se zájmovými organizacemi osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz). 

Zdroj informace na portálu hl. m. Prahy  

Publikováno 20.09.2020 23:31, Brašna František

Časté chyby v dopravních stavbách

Titulní zásadní bezpečnostní chyby (jpg; 2 MB)

Dopravní stavby - zásadní chyby při stavebních úpravách / opravách / rekonstrukcích / liniových stavbách / zpětných úpravách povrchů s ohledem na bezpečný pohyb chodců (OSSO) ve veřejném prostoru a ... 

Publikováno 19.09.2020 13:03, Málková Marie

Den bez aut 2020

Obrázek

Den bez aut 2020

V rámci již několikátého ročníku Evropského týdne mobility se SONS ČR, z. s. nejprve zapojila v Praze 1 do akce Den bez bariér. V sobotu dne 19. září následoval Den bez aut, který byl situován ve spolupráci s MHMP a MČ Praha 3 do Ondříčkovy ulice. Zástupci SONSu zde nabízejí veřejnosti možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí po vytyčené trase a pod zkušeným vedením, seznámit se s pomůckami pro lidi se zrakovým omezením (Tyflopomůcky), ale také příležitost ptát se: na zkušenosti ze života osob nevidomých nebo slabozrakých. Jak se používá Pichtův psací stroj, jak vypadá Braillova abeceda? Jak se nevidomí samostatně pohybují, jak se orientují v složitých dopravních stavbách, jak jim nabídnout pomoc? Děkujeme za váš zájem.

 

 


Počet obrázků: 4

 Zobrazena stránka 1 z 5 (celkem 90 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5