Podpora naší činnosti

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU! 

Jakou formou můžete finančně přispět na naši činnost? I malý příspěvek pro nás má velký význam.

  1. Bezhotovostní platbou na konto veřejné sbírky Bílá pastelka
  • jednorázově nebo pravidelně přes portál DARUJME.cz
  • QR platbou na sbírkový účet 8888332222/0800
  1. Zasláním DMS (1 Kč inkasuje mobilní operátor)

                            - jednorázový příspěvek

                                            DMS PASTELKA 30

                                            DMS PASTELKA 60

                                            DMS PASTELKA 90

                           - pravidelný měsíční příspěvek

                                            DMS TRV PASTELKA 30

                                            DMS TRV PASTELKA 60

                                            DMS TRV PASTELKA 90

  1. Vhozením finančního obnosu do některé z našich kasiček s maketou černého vodicího psa rozmístěných v obchodech, lékárnách apod.
  2. Vhozením finančního obnosu do některé z kasiček dobrovolníků v průběhu sbírkových dní Bílé pastelky, případně jiné kasičky na námi organizovaných akcích.
  3. Nákupem přes portál GIVT.cz – finanční dar Vás nestojí nic navíc, pouze nakoupíte na vybraném e-shopu a finanční dar jde na vrub prodávajícího. Více na https://givt.cz/ .

 

Jak přispět jinak než finančně?

  • Staňte se dobrovolníkem při sbírkových dnech v ulicích, případně při jiných našich aktivitách,
  • nabídněte bezúplatně své služby (poradenství v oblasti marketingu a PR, grafické práce, fotografování, zapůjčení prostor pro akci, pomoc při úpravách prostor, stěhování a určitě využijeme mnoho dalších).