Knihovna digitálních dokumentů

 

Knihovna digitálních dokumentů je systém, který umožňuje zrakově postiženým lidem přístup ke knihám, časopisům a textům. Tyto dokumenty jsou převážně získávány přímo od nakladatelů. Knihy a časopisy jsou speciálně upravovány do elektronické podoby - do textu bez obrázků s nutnou úpravou pro optimální čitelnost zrakově postiženými. Následovně jsou zpřístupněny přes internetové stránky www.kdd.cz a pro mobilní zařízení na adrese https://m.kdd.cz.

Provozní doba KDD je díky její online podobě formou 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Registrovaným uživatelem se může stát každý člověk starší 15-ti let, který je držitelem průkazu ZTP/P i ZTP vydaného z důvodů těžkého zrakového postižení. Poskytované služby jsou pro uživatele knihovny zdarma. Registraci čtenářů najdete na stránkách knihovny - formulář pro registraci.

Přehled služeb v rámci oddělení Digitalizace:

  • správa a provoz Knihovny digitálních dokumentů
  • digitalizace dokumentů a ostatní služby spojené s jejich konverzí a úpravou
  • technické zajištění provozu internetového serveru Braillnet.cz a správa diskusních nebo distribučních konferencí
  • odborně-technická podpora klientů (především v Čechách)

Nabízíme:

Pro firmy a instituce nabízíme převod jejich materiálů, formulářů, studijních textů a učebnic do přístupné digitální formy (pro učebnice se řídíme dle metodiky střediska Theiresias). Služba je zpoplatněna a cena se řídí dle náročnosti textu. Děláme však před samotnou realizací analýzu a na jejím základě cenovou nabídku (ušitou na míru).

Tisk v braillově písmu nebo ve zvětšeném černotisku (zpoplatněno).

Zpřístupnění příbalových informací léčivých přípravků ve formátu pro nevidomé (ty jsou také dostupné přes www.pribaloveletaky.cz nebo na přání zaslány emailem).

Chlubíme se:

V březnu 2019 Knihovna digitálních dokumentů obdržela za dlouholetý přínos pro zrakově postižené významné ocenění, cenu Rafael Nadace Vodafone.

Kontakty:

Vedoucí oddělení digitalizace:
Zdeněk Bajtl

Adresa oddělení:
Krakovská 21
110 00 Praha 1

tel.: 221 462 482
mobil: 777 722 776
e-mail: digitech@sons.cz

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.MZCR_RGB_p

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

logo Světlušky a Nadačního fondu Českého rozhlasu

Příspěvky

Videa z předávání ceny v rámci konference INSPO 2019. 

Publikováno 09.02.2016 20:01, Marek Salaba

Dokončení projektu Mobilní KDD

Byl dokončen projekt Mobilní verze Knihovny digitálních dokumentů pro zrakově postižené, který byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
 
Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 2 záznamů)
Jít na stránku: 1