Legislativa a poradenství


Obrázek

Legislativa a poradenství v bezbariérových opatřeních pro osoby se sníženou schopností orientace

Vyhláška (se zkráceným obsahem příloh) 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ze dne 5. listopadu 2009, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR)

Vyhláška včetně příloh 398/2009 formát ke stažení: zde

Metodika viz https://www.spalena53.cz/739215-bezbarierove-uzivani-staveb-metodika-k-vyhlasce-c-398-2009-sb-o-obecnych-a-technickych-pozadavcich-zabezpecujicich-bezbarierove-uzivani-staveb/

Normy k vyhlášce 398/2009 (zdroj z www MMR) - fomát pdf ke stažení: zde

Vyhláška 294/2015 Sb. ze dne 27. října 2015,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

V této Vyhlášce je uvedeno za jakých podmínek a jak je zajištěna akustická signalizace na přechodech pro chodce.

viz: Vyhláška-294/2015 Sb.

 

ČKAIT - ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Zajišťuje poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích

Dokument BESIP ("chodci" v pdf dokumentu od strany 48):

Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích (pdf; 13 MB)

viz www: zde

 

Nový typ chodeckého tlačítka PPB 01:

AKUSTICKÉ TLAČÍTKO PRO CHODCE PPB-01 (PDF; 989 KB) 

 

Popis štítků na označnících a madlech zábradlí: zde

 

Optický kontrast:

ČSN EN 16584-1 A1

ČSN EN 16584-1 A2

 

Prezentace - školení TC (ve formátu pdf) :

Prezentace - školení TC (pdf; 7 MB)

 

Prezentace - pro SŽDC (ve formátu pdf) :

Prezentace pro SZDC (pdf; 3 MB) 

 

Certifikovaná dlažba - TZÚS (popis včetně hmatového kontrastu) příklady: 

Chodníkové prvky COMCON CD, 200 x 200 tl. 60 mm (pdf; 2 MB) 

Chodníkové prvky COMCON MBV, MCD 145 x 295 tl. 20 mm (pdf; 528 KB)

Chodníkové prvky COMCON VL, 400 x 400 tl. 26 mm (pdf; 404 KB)

Chodníkové prvky COMCON DV (pdf; 1 MB)

Chodníkové prvky COMCON ZDV (pdf; 1 MB) 

Prvek COMCON VL, 95 x 200 tl. 70 mm (pdf; 5 MB)

Prvek COMCON VL, 145 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 MB) 

Prvek COMCON VL, 255 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 MB) 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.