Legislativa a poradenství


Obrázek

 

Legislativa a poradenství v bezbariérových opatřeních pro osoby se sníženou schopností orientace

 

Vyhláška (se zkráceným obsahem příloh) 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ze dne 5. listopadu 2009, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR)

Vyhláška včetně příloh 398/2009 formát pdf ke stažení http://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-MMR-398_2009

 

Normy k vyhlášce 398/2009 (zdroj z www MMR) - fomát pdf ke stažení:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Normy-CSN-a-souvisejici-informace

 

Vyhláška 294/2015 Sb. ze dne 27. října 2015,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

V této Vyhlášce je uvedeno za jakých podmínek a jak je zajištěna akustická signalizace na přechodech pro chodce.

viz:Vyhláška-294/2015Sb.

 

ČKAIT - ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Zajišťuje poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích

Dokument BESIP ("chodci" v pdf dokumentu od strany 48):

Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích (pdf; 13 MB)

viz www :

http://www.smocr.cz/nase-projekty/besip/dopravne-inzenyrska-opatreni-v-obcich.aspx

 

Nový typ chodeckého tlačítka PPB 01:

AKUSTICKÉ TLAČÍTKO PRO CHODCE PPB-01 (PDF; 989 KB) 

 

Popis štítků na označnících a madlech zábradlí:

http://www.sons.cz/Stitky-na-oznacnicich-P4003004.html

 

Optický kontrast:

ČSN EN 16584-1 A1

ČSN EN 16584-1 A2

 

Prezentace - školení TC (ve formátu pdf) :

Prezentace - školení TC (pdf; 7 MB)

 

Prezentace - pro SŽDC (ve formátu pdf) :

Prezentace pro SZDC (pdf; 3 MB) 

 

Certifikovaná dlažba - TZÚS (popis včetně hmatového kontrastu)

Chodníkové prvky COMCON CD, 200 x 200 tl. 60 mm (pdf; 2 MB) 

Chodníkové prvky COMCON MBV, MCD 145 x 295 tl. 20 mm (pdf; 528 KB)

Chodníkové prvky COMCON VL, 400 x 400 tl. 26 mm (pdf; 404 KB)

Chodníkové prvky COMCON DV (pdf; 1 MB)

Chodníkové prvky COMCON ZDV (pdf; 1 MB) 

Prvek COMCON VL, 95 x 200 tl. 70 mm (pdf; 5 MB)

Prvek COMCON VL, 145 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 MB) 

Prvek COMCON VL, 255 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 MB) 

 

 

 

zpět


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.

http://www.sons.cz/bariery