Školíme jak na odstraňování bariér

Publikováno 18.04.2023 14:41 Málková Marie


Obrázek
Začíná: 18.04.2023
Končí: 18.04.2023
Kde: MHMP a okolí

V Praze pokračujeme ve školení pracovníků MHMP, DPP, IPRu a dalších zájemců z řad škol, úřadů, projektantů na téma jak má a musí vypadat bezbariérové prostředí. Seznamujeme s legislativními požadavky, uživatelskými zkušenostmi, během prezentací v budově MHMP představujeme dobrá a chybná řešení úprav pro nevidomé a slabozraké. Současně formou praktických procházek s bílou holí a záslepkami přibližujeme tuto problematiku v terénu.

Přehled připravovaných akcí: 

18. 4. MHMP, Jungmannova ulice

27. 4. Nuselská radnice a okolí

23. 5. místo ještě není určeno

30. 5.  MHMP, Jungmannova ulice

Děkujeme MHMP a NRZP za spolupráci a účastníkům za velký zájem, za SONS Metodické centrum odstraňování bariér.


Obrázky