Kontakty

 

Adresa:
SONS ČR, z. s.
Krakovská 1695/21
110 00 Praha 1

telefon: 221 462 462
e-mail: sons@sons.cz

IČO: 65399447
DIČ: CZ65399447

Datová schránka: upxn2eh

Právní forma: zapsaný spolek

Oficiální název: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Zkrácený oficiální název: SONS ČR, z. s.

Registrace:

Jako zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L7606 ze dne 1.1.2014.

Výpis ze spolkového rejstříku

Dříve u Ministerstva vnitra ČR pod značkou II/s-OS/1-30 302/96-R ze dne 3.7.1996.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú.: 9138014 / 2700

Kontaktní den: Pondělí 9:00 – 12:00 a 14:00 - 16:30 hodin

Chcete-li navštívit některé z našich pracovišť, případně se stát členem SONS, kontaktujte oblastní odbočky.

Kontakty na námi provozované prodejny pomůcek.

Kontakty na pracovníky ústředí.

Pokud sháníte zaměstnání, tak se můžete podívat na naše nabídky práce.