Rubriky


Metodické centrum odstraňování bariér

 

Adresa oddělení:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Metodické centrum odstraňování bariér

Krakovská 21
110 00 Praha 1

fax: 221 462 461

datová schránka SONS: upxn2eh

 

Vedoucí oddělení:

Ing. František Brašna
tel.:     221 462 443
mob:   775 438 169
e-mail: brasna@sons.cz

zazn:   222 50 70 25 (viphone)

 

Mgr. Viktor Dudr
tel.:      221 462 442
mob:    777 722 783
e-mail: dudr@sons.cz

 

tel.: 221 462 443
e-mail: bariery@sons.cz

www: www.sons.cz/bariery

 

odborný externí konzultant:


Petr Lněnička
mob:   777 722 773
e-mail: lnenicka@sons.cz

 

 

Logo-modre-sholi-male (jpg; 15 KB)

 


 

Metodické centrum odstraňování bariér plní tyto úkoly a nabízí tyto služby:

 • Shromažďuje a dává k dispozici tuzemské i zahraniční informace o možnostech úpravy prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem.
 • V mezích svých možností poskytuje konzultace ve věci úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohybv nevidomých a slabozrakých lidí a to v rozsahu platných předpisů v rezortech stavebnictzví a dopravy. .
 • Zabývá se publicitou tohoto problému směrem k nevidomým a slabozrakým lidem, k široké i odborné veřejnosti.
 • Vyhledává výrobce a iniciuje výrobu potřebných materiálů a zařízení pro bezbariérovou přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností orientace. Materiály a zařízení pro tento účel může posuzovat z uživatelského hlediska.
 • Snaží se formulovat a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby prosazovat náměty do příslušné legislativy z této oblasti.
 • Iniciuje opatření pro usnadnění přístupnosti nejrůznějších služeb nevidomým a slabozrakým lidem.

 

Za dobu své činnosti, od roku 1991 nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých, nyní v rámci SONS, se centru podařilo řadu věcí z problematiky úpravy prostředí a zpřístupnění služeb těžce zrakově handicapovaných lidí propracovat do úrovně praktické využitelnosti a prosazovat jejich využití v praxi.

Jako příklady je možno uvést:

 • Příslušná stavební i další legislativa obsahuje ustanovení, ukládající u vyjmenovaných druhů veřejně přístupných staveb a přestaveb účinná systémová opatření pro usnadnění samostatného pohybu a orientace nevidomých a slabozrakých osob a zvýšení jejich bezpečnosti.
 • Tento systém zahrnuje hmatové úpravy dlažeb pěších a dalších komunikací ve formě signálních a varovných pásů, vodicích pásů přechodu, hmatných pásů atd.
 • Patří sem i hromadné rozšíření zvukové signalizace pro nevidomé na světelně řízených přechodech pro chodce.
 • Plně se osvědčil ryze český systém lokalizace orientačních bodů pomocí dálkově ovládaných akustických orientačních majáčků pro nevidomé. Majáčky se šíří na celém území naší republiky a označují vchody do budov, do podchodů, pomáhají orientaci na železničníchg i autobusových nádražích, navádějí na eskalátory a pod. Ve více než 20 velkých městech ČR na povel slepecké vysílačky reagují vozidla městské veřejné dopravy hlášením čísla linky a směru jízdy.
 • Začínají se postupně uplatňovat i opatření umožňující nevidomým přístup k informacím, důležitým zvláště v dopravě.

 


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

Odkazy :

Bezbariér

Legislativa a poradenství

Podklady k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě

Metodické centrum odstraňování bariér SONS dlouhodobě spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera - Univerzita Pardubice


 

 

Příspěvky

Publikováno 24.02.2016 00:01, Brašna František

Chodci a novela předpisů o silničním provozu

Obrázek

Chodci, jejich chování a novela předpisů o silničním provozu

- správné označení bílé hole

- bezpečnější označení chodců s ohledem na špatnou viditelnost

- vozítka typu "segway"


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 01.11.2015 08:00, Brašna František

Překonejme bariéry 2015

Obrázek

PŘEKONEJME BARIÉRY 2015


Začátek: 11.11.2015 09:00
Konec: 12.11.2015 16:00
Kde: Praha, ČVUT, Fakulta architektury
 
V rubrice Aktuality Zobrazit akci ...Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 2 záznamů)
Jít na stránku: 1

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Web technicky provozuje

Logo Pro Neziskovky

Počet přístupů

133178 (od 28.10.2012)