Metodické centrum odstraňování bariér

 

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

=============================================

Adresa oddělení:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR)

Metodické centrum odstraňování bariér

https://www.sons.cz/bariery

Krakovská 1695/21

110 00 Praha 1

datová schránka SONS: upxn2eh

 

Vedoucí oddělení:

Ing. František Brašna

tel.:    221 462 443, 442

mob.:  775-438- 169

email:  brasna (at) sons.cz

IČ 65399447, DIČ CZ65399447

č.ú.: 9138014 / 2700 UniCredit Bank Czech Republic,a. s. 

Registrace zapsána v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L7606

 

 

 

 

 

Bezbariérové úpravy veřejných prostor a autobusových terminálů (Jaroměř, Pardubice, Plzeň) Černé ovce 8. září 2022

Bezbariérové úpravy a realita: ČT Černé ovce-září 2021

Koloběžky a předzahrádky: ČT Černé ovce-říjen 2021

Černé ovce 22. září 2021 (jpg; 130 KB)
Viktor Dudr, SONS - Odstraňování bariér historie a současnost 

Koloběžky 27. října 2022 Černé ovce 

Modřiny, ale i zlomeniny. Chůzi po Praze ztěžují nevidomým zahrádky i odložené koloběžky Prima News 10.5.2022

 


 

logo Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

                  QR-kod-www-SONS-Bariery (png; 349 Bytes)

Krakovska21Praha1-vstup (jpg; 9 KB)

Na mapě

Jak se k nám dostanete?

odborný pracovník / konzultant :

Ing. arch. Nikola Karasová
tel.:      221-462- 445
mob.:   777-479- 486
e-mail: karasova (at) sons.cz 

Ing. Ivana Řehořová
tel.:     221-462-444
mob.:  778 963 009
e-mail: rehorova (at) sons.cz 

odborný pracovník :

Dr. Jan Müller
tel.:      221-462-443
mob.:   770 101 443
e-mail: jmuller (at) sons.cz

přístupnost památek :

viz www.sons.cz/pamatky

Alena Hejčová
mob.:   775 438 112 
e-mail: hejcova (at) sons.cz

 

                                      


Metodické centrum odstraňování bariér plní tyto úkoly a nabízí tyto služby:

 • Shromažďuje a dává k dispozici tuzemské i zahraniční informace o možnostech úpravy prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem.
 • V mezích svých možností poskytuje konzultace ve věci úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí, a to v rozsahu platných předpisů v rezortech stavebnictví a dopravy.
 • Zabývá se publicitou tohoto problému směrem k nevidomým a slabozrakým lidem, k široké i odborné veřejnosti.
 • Vyhledává výrobce a iniciuje výrobu potřebných materiálů a zařízení pro bezbariérovou přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností orientace. Materiály a zařízení pro tento účel může posuzovat z uživatelského hlediska.
 • Snaží se formulovat a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby prosazovat náměty do příslušné legislativy z této oblasti.
 • Iniciuje opatření pro usnadnění přístupnosti nejrůznějších služeb nevidomým a slabozrakým lidem.

 

Za dobu své činnosti, od roku 1991 nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých, nyní v rámci SONS, se centru podařilo řadu věcí z problematiky úpravy prostředí a zpřístupnění služeb těžce zrakově handicapovaných lidí propracovat do úrovně praktické využitelnosti a prosazovat jejich využití v praxi.

Jako příklady je možno uvést:

 • Příslušná stavební i další legislativa obsahuje ustanovení, ukládající u vyjmenovaných druhů veřejně přístupných staveb a přestaveb účinná systémová opatření pro usnadnění samostatného pohybu a orientace nevidomých a slabozrakých osob a zvýšení jejich bezpečnosti.
 • Tento systém zahrnuje hmatové úpravy dlažeb pěších a dalších komunikací ve formě signálních a varovných pásů, vodicích pásů přechodu, hmatných pásů atd.
 • Patří sem i hromadné rozšíření zvukové signalizace pro nevidomé na světelně řízených přechodech pro chodce.
 • Plně se osvědčil ryze český systém lokalizace orientačních bodů pomocí dálkově ovládaných akustických orientačních majáčků pro nevidomé. Majáčky se šíří na celém území naší republiky a označují vchody do budov, do podchodů, pomáhají orientaci na železničních i autobusových nádražích, navádějí na eskalátory apod. Ve více než 20 velkých městech ČR na povel slepecké vysílačky reagují vozidla městské veřejné dopravy hlášením čísla linky a směru jízdy.
 • Začínají se postupně uplatňovat i opatření umožňující nevidomým přístup k informacím, důležitým zvláště v dopravě.

 


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

Odkazy:

Bez bariér

Legislativa a poradenství

Podklady k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě

Stanoviska

Školení

Památky - mapování a přístupnost

 


Univerzita Pardubice

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR dlouhodobě spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera - Univerzita Pardubice


 

Příspěvky

Publikováno 18.09.2022 12:18, František Brašna

Evropský týden mobility v Praze zahájen

Obrázek

Den bez bariér zahájil program Evropského týdne mobility v pátek 16. 9. 2022. Akce pod názvem Bezbariérový dům se prezentovala v Podnikatelském a inovačním centru v Praze 1 na MHMP za účasti studentů, odborné veřejnosti a uživatelů včetně Metodického centra odstraňování bariér SONSu.

Návazně v sobotu 17. 9. 2022 proběhl Den bez aut pro širší veřejnost na Výstavišti Holešovice pod heslem Kombinuj a jeď. Přítomni byli zástupci MHMP, Ropidu, MČ Praha 7, IPRu a další. Zde mohli zájemci navštívit i stánek Metodického centra odstraňování bariér, projít si trasu s bílou holí. Počasí akci nepřálo, což ovlivnilo i návštěvnost veřejnosti. 

Další program ETM je na https://etm.praha.eu/jnp/


Počet obrázků: 12
Začátek: 16.09.2022
Konec: 22.09.2022
Kde: Praha

 

Publikováno 01.09.2022 15:24, František Brašna

Den bez bariér 2022 v Praze

Obrázek

 

Akce v rámci ETM (Evropského týdne mobility) pro odbornou veřejnost tentokráte na téma BEZBARIÉROVÝ DŮM nabídne základní informace i žhavé pražské novinky v oblasti bezbariérové přístupnosti pozemních staveb, možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky (vozík, bílou hůl) v reálném prostředí pražské ulice, možnost konzultovat konkrétní otázky bezbariérového užívání staveb se zástupci organizací SONS, POV a NIPI. K účasti na semináři je třeba se zaregistrovat! Hromadné registrace směřujte na koordinátorku akce Mgr. Karolínu Klímovou, e-mail: karolina.klimova@praha.eu. 

Na programu mimo jiné v 10:45 – 11:00 Přístupnost vnitřních prostor pro osoby se sníženou schopností vizuální orientace
Co je důležité dodržet, aby se nevidomý či slabozraký člověk mohl bezpečně pohybovat po objektu? A co je třeba udělat pro to, aby jej vůbec našel?
František Brašna
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Pozvánka a program:
https://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2022-09/Bezbarierovy%20dum%202022.pdf

https://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2022-09/Bezbarierovy%20dum%202022.pdf 

Informace a foto zdroj: MHMP

 

 


Datum: 16.09.2022 09:00
Kde: Praha 1, Jungmannova 35/29

 

Publikováno 01.09.2022 00:07, František Brašna

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 5. část historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr – 5. část historie

Spolupráce s DPP pokračuje. Umělé vodící linie, metro a stavební zákon.  

Publikováno 30.08.2022 13:30, František Brašna

Praha - hlášení poruch SSZ

Praha - Správce světelné a akustické signalizace na přechodech (SSZ) je nově Technologie hlavního města Prahy (THMP). Hlášení poruch akustické signalizace je zdarma na telefonu: 800 40 40 60 nebo přes email na dispečink: poruchy@thmp.cz

Viz také https://www.sons.cz/Praha-hlaseni-poruch-SSZ-P4012994.html 
 


Publikováno 04.08.2022 10:10, František Brašna

Praha - uzavření stanice metra Florenc C 6. a 7. srpna 2022

Vážení, z důvodu rekonstrukce stropní desky stanice Florenc C bude od soboty 6. srpna 2022 od zahájení provozu do neděle 7. srpna 2022 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská a 


Začátek: 06.08.2022
Konec: 07.08.2022 23:59
Kde: Praha metro Florenc C

 

Publikováno 02.08.2022 15:10, František Brašna

Problémy s vysílačkou VPN k získání informací o lince a směru vozu MHD

Problémy s vysílačkou VPN k získání informací o lince a směru vozu MHD.

Současný stav je následující: v legislativních pravidlech jsou uvedeny pro funkčnost následující požadavky:  

Publikováno 01.08.2022 01:01, František Brašna

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 4. část historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 4. část historie

Opět spolupracujeme. A jak to bylo s majáčky a DPP. 

Publikováno 19.07.2022 14:20, František Brašna

Den Národního parku Šumava

Obrázek

"Den národního parku Šumava" se konal 16. 7. 2022 v Rokytě pod záštitou Státního fondu životního prostředí. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, z. s. zde měla možnost prezentovat náš spolek v zastoupení prezidenta Luboše Zajíce a Františka Brašny, vedoucího Metodického centra odstraňování bariér. 

Akce měla bohatý program, veřejnost dospělou i dětskou upoutal stánek nevidomých a slabozrakých a po celý den zde byl živý zájem o kompenzační pomůcky, naši činnost a problematiku.

 

 


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 01.07.2022 02:15, František Brašna

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 3. část historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 3. část historie

Historie spolků pokračuje. Je tu únor 1991 a .. 

Publikováno 22.06.2022 18:18, František Brašna

Praha a koloběžky k červnu 2022

Vážení cestující po Praze, 

Vzhledem k trvalým problémům s odkládáním, parkováním a pohazováním elektro koloběžek na komunikacích pro chodce v Praze, zavedla opět firma LIME ČR (pronajímatel a majitel) kontaktní způsob na řešení problémů...  

Publikováno 07.06.2022 10:26, Marie Málková

Společně k bezbariérovosti

Společně k bezbariérovosti 

Již 6. ročník celostátní konference v Pardubicích proběhne ve společenském sálu radnice, Pernštýnské náměstí 1 a je opět věnován aktuálním otázkám v oblasti bezbariérovosti. Konference je určena zejména pro projektanty, zaměstnance stavebních a speciálních stavebních úřadů, veřejnou správu aj. V programovém panelu Veřejná prostranství, doprava a bezbariérovost zazní příspěvek Ing. Františka Brašny, vedoucího Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR, z. s. 

 


Začátek: 28.06.2022 09:00
Konec: 28.06.2022 15:00
Kde: Pardubice

 

Publikováno 01.06.2022 15:03, František Brašna

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 2. část historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 2. část historie

Nic námi navržených opatření nelze realizovat – tak končil první článek, ale začala vlastně nová éra. Jsme však ... 

Publikováno 31.05.2022 15:30, František Brašna

Akustické majáčky a jejich umisťování

Akustické orientační majáčky a jejich umístění pro bezpečné a funkční použití osobami nevidomými a slabozrakými, tj. osobami se sníženou schopností orientace

Jedna z nejdůležitějších činností při pohybu v prostoru je co nejpřesnější získávání aktuálních informací o daném místě. S tímto souvisí i umísťování akustických orientačních majáčků, které zajišťují bezpečný přístup a navedení k danému konkrétnímu bodu.

Povinnost umisťovat akustické prvky pro orientaci osob se zrakovým postižením (orientační hlasové majáčky) vyplývá z požadavku prováděcí vyhlášky stavebního zákona vyhl. č. 398/2009 Sb., § 5, odst. 2. Požadavky na technické řešení stanovují body 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Orientační hlasové majáčky jsou stanoveným stavebním výrobkem podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a podléhají posouzení shody dle § 5 nařízení. Certifikace se provádí postupem dle technického návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků. Pro vybraný prvek je platný TN TZÚS 12.03.07 Akustické orientační a informační majáčky pro zrakově postižené, uvádějící základní požadavky, které je nutné splnit. Jedním z požadavků je také umístění akustického prvku do výšky 2,5 – 4,0 m. Toto umístění má dva důvody – zabezpečení vůči možnému vandalizmu, ale zejména zajištění bezpečného kvalitního akustického výstupu a jeho směrovosti.

Akustický orientační majáček se umísťuje v ose zařízení, výtahu, eskalátoru, resp. v ose soustavy zařízení (tj. v ose součtu všech ramen eskalátoru), v horní i dolní stanici, max. 1 m před hranou hřebene eskalátoru.

Pozice majáčků vychází z dlouhodobého ověřování vlastností akustických prvků v reálném prostředí a má vazbu na bezpečné užívání pohyblivých schodů. Technicky není problém vyjmout orientační hlasový majáček z vnějšího pouzdra a integrovat přímo do tělesa technologického dopravního zařízení,

Při umístění majáčku pod průchozí výšku), tzn. blížící se pochozí úrovni je funkce zařízení velmi omezená. Akustický výstup z majáčku se tříští a odráží o blízké a navazující konstrukce, o podlahu a je ovlivněn i proudem cestujících, kteří jej buď pohlcují, nebo mění směrovost. Uživatelsky není směrovost zajištěna, prostor je matoucí a místo zvyšování bezpečnosti a použitelnosti takovéhoto prostoru se stává opak, bezpečnost se velmi snižuje a zvyšuje se akustický hluk. Majáčky nemají dostatečnou směrovou funkci a užívání eskalátorů tak není bezpečně použitelné pro osoby se zrakovým postižením. Je to prověřeno praxí.

Shrnutí:

 • Pozice akustických prvků pro nevidomé vycházejí z uživatelských zkušeností a dlouhodobého ověřování v reálných podmínkách a musí být respektovány. Zajišťují optimální akustický výstup v prostoru, směrovou funkci majáčku a tím i bezpečnější pohyb těchto chodců.
 • Orientační hlasové majáčky je možné integrovat do jiných konstrukcí při zajištění dostatečného krytí, napájení a v případě technologického zařízení také datového propojení s řídící jednotkou, ale i tak musí být zajištěna bezpečná slyšitelnost a srozumitelnosti výstupních informací
 • Je možné specifikovat designové vlastnosti akustických prvků (je dáno jen zadáním a objednávkou)

Související: 

Majáčky a příklady frází


Metodické centrum odstraňvání bariér SONS ČR, z.s. 2022 (c) 

Publikováno 19.05.2022 11:26, Marie Málková

Praha výluka na metru C

První ze série výluk metra C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží

Výluka proběhne v sobotu 21. a neděli 22. května 2022.

Metro na lince C bude v provozu pouze v úsecích Letňany – Vltavská a Háje – Hlavní nádraží.

Linka metra C bude rozdělena na 3 samostatné provozní úseky, a to následovně:

Háje – I.P. Pavlova

I.P. Pavlova – Hlavní nádraží (pendlující souprava po jedné koleji v obou směrech)

Vltavská – Nádraží Holešovice (ve směru do Letňan souprava pokračuje přímo, cestující nepřestupují, ve směru do centra musejí cestující z Letňan přestoupit)

Nádraží Holešovice – Letňany

DPP během výluky zavede náhradní tramvajovou dopravu XC Hlavní nádraží – Výstaviště a linku č. 36 Zvonařka – Sídliště Ďáblice. Metro na lince C bude opět jezdit bez omezení od pondělí 23. května 2022.

Náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36

Po dobu víkendové výluky metra na lince C DPP zavede náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Kromě toho bude cestujícím k dispozici tramvajová linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. Mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Ďáblice pojede každý druhý spoj linky č. 36, tj. interval v tomto úseku bude 15 minut.

Přestupní vazby

O tomto víkendu DPP doporučuje cestujícím v oblasti Florence využívat následující přestupy:

Z linky B na C

 • Směr Háje: Na lince B dojet do stanice Můstek, přestoupit na linku A a ve stanici Muzeum přestoupit na linku C
 • Směr Letňany: Na lince B dojet do stanice Náměstí Republiky, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Vltavská přestoupit na linku C, případně linkou č. 36 dojet do oblasti Holešovic, Kobylis, Ládví či Ďáblic.

Z linky C na B

 • Směr od Hájů: Na lince C dojet do stanice Muzeum, přestoupit na linku A a ve stanici Můstek pokračovat v cestě linkou B
 • Směr od Letňan: Na lince C dojet do stanice Vltavská, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Masarykovo nádraží přestoupit na linku B (stanice Náměstí Republiky)

Změny tras tramvajových linek a zastávek

Po dobu výluky metra je linka č. 23 ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti). DPP také zřizuje pro oba směry zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici.

Další předpokládané změny v možnostech přestupu na lince C a B se plánují od 6. června a výluka se plánuje o víkendu 11. a 12. června 2022.

 
 


Publikováno 01.05.2022 13:41, František Brašna

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 1. část - historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 1. část - historie

Třetího prosince 1989 byla založena Česká unie nevidomých a slabozrakých (ČUNS) – a postupně i některé další, tedy samostatné organizace těžce zrakově postižených lidí v Čechách a na Moravě. Byl to projev snahy o řešení specifických problémů spojených s omezením zrakových schopností vlastními silami. A... 

Publikováno 26.04.2022 14:03, Marie Málková

Česká pošta a přístupnost poboček

Obrázek

Česká pošta a přístupnost poboček

V Metodickém centru odstraňování bariér SONS usilujeme o celkovou přístupnost pošt: počínaje dohledáním a nalezením konkrétní pošty (pomocí vodicích linií, majáčků), až po úpravy interiérů a dostupnost cílové odbavovací přepážky (s případným přednostním odbavením), a to při nemožnosti využít obvyklé dotykové vyvolávací systémy.

  

Publikováno 19.04.2022 10:18, František Brašna

Praha bude mít jednotný informační systém (JIS)

Obrázek

V úterý 5. 4. 2022 proběhla tisková konference a představení vítězného návrhu Jednotného informačního systému hl. města Prahy za účasti primátora hl. m. Prahy, náměstka primátora a radního pro dopravu, zástupců ROPID, IPR hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy, designérů a dalších. Kromě samotného představení vítězného návrhu byly zmíněny i konkrétní pilotní projekty, které se začnou testovat od léta 2022; pro navigaci pěších je to cesta mezi Staroměstským náměstím a Výstavištěm Praha a informační prvky na stanicích metra Háje a Palmovka.

Naši zástupci z Metodického centra odstraňování bariér byli na tiskové konferenci přítomni a počítají s další komunikací se zúčastněnými subjekty v rámci obhajoby našich zájmů.


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 14.03.2022 23:11, František Brašna

Přístupnější metro

Obrázek

Aktualizovaný akustický orientační systém v metru - únor 2022

a rozpracované další stanice metra s ohledem na přístupnost.... 

Publikováno 01.03.2022 01:29, František Brašna

O přístupnosti nových autobusů v Praze

Obrázek

V hlavním městě je k dispozici pro městskou hromadnou dopravu více jak 1000 autobusů několika typů. O nových dále.. 

SONS se chce aktivně zasadit o zavedení a dodržování pravidel pro užívání sdílených koloběžek zajišťujících nevidomým a slabozrakým chodcům bezpečnost při samostatném pohybu. Zobrazena stránka 2 z 7 (celkem 123 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7