Zdravotnická zařízení a jejich přístupnost - otázky a odpovědi


Zdravotnická zařízení a jejich přístupnost - otázky a odpovědi

 

Zdravotnická zařízení se řadí mezi objekty občanské vybavenosti.

Přístupné objekty občanské vybavenosti, aby byly bezbariérové pro všechny, tzn. i pro osoby se sníženou schopností orientace, nevidomé a slabozraké, musí splňovat určité legislativní požadavky. 

Z pohledu legislativy, u objektů řešených po r. 2009, nových nebo rekonstruovaných sumárně:

Obecná pravidla 
Pro bezpečnou najitelnost objektu je vhodné umístění orientačního akustického majáčku pro nevidomé (v ose vstupu - pravidla viz níže).
Některé typy těchto objektů to mají již jako povinnost (viz úvod ve vyhl. 398/2009 Sb.)
Na co se zaměřit, oblasti a místa, kde jsou z uživatelských zkušeností problémy:
- schody a jejich kontrast - značení jen stupnic,
- podchodné výšky x průchozí profil, 
- skleněne a prosklené stěny a prosklené dveře - nutný kontrast,
- kontrastní zárubně, kliky, nároží,

- kontrastí styk podlah a stěn
- označení výtahů - reliéfní (reliéfní a breillský popis) všechna tlačítka, pravdivé akustické hlášení (viz níže a ČSN),
- označení jednotlivých pater / podlaží,
- najitelnost a rozlišitelnost toalet,
- hmatné štítky na dveřích např.: WC, čísla - jednoznačná pravidla (viz níže), 
- přístupnost objektu a jeho najitelnost objektu a bezpečná cesta od MHD, žst, autobusového nádraží, případně bezpečný pohyb po celém areálu
- info systém - pokud existuje, musí mít akustický výstup, jinak je pro danou skupinu nepřístupný
- přístupné (i pro PC s asistivní technologií) a pochopitelné www stránky organizace / objektu,
- případná možnost asistence, včetně toho, jak se o ní dozvědět (majáček, www...), 
- zajištěný proškolený personál.

V interiéru např. prezentační místnosti: kontrastní nábytek, kontrast stěna x podlaha, nábytek bez ostrých rohů, kliky oblé (bez možnosti se o ně zachytit, zranit) - jak kliky na nábytku, tak i na dveřích, dostatečné množství zásuvek na 230 V (opt. na 1 sedící místo se stolky 1 až 2 zásuvky). Nepoužívat zařízení s dotykovým displejem (pro cílovou skupinu nepoužitelné až nebezpečné). Velké plochy bez odrazivých stěn / zrcadel apod. (opticky matoucí). l Funkční připojení na wi-fi.

Jak řeší legislativa prosklené stěny a dveře? Legislativní a uživatelské požadavky zde v textu

Jak vypadají hmatné / haptické štítky, kam se osazují, kdo je vyrábí? Legislativa, typy, materiál, geometrie, možní výrobci

Jak vypadá Braillovo písmo a jak jej použít? Použití v pozemních a dopravních stavbách

Jak se řeší schody z pohledu legislativy pro slabozraké? Schody a jejich značení - legislativa a praxe

Jak je nutné řešit kontrast ve veřejném prostoru? Kontrast a legislativa z pohledu osob zrakově postižených

Jak je nutné zajistit prostor s předzahrádkou a podobnými konstrukcemi ve veřejném prostoru? Dle legislativních pravidel

Jaké jsou požadavky na mobiliář? Dle legislativ alt. podobně.

Jak se řeší označení sloupků? Sloupky a jejich kontrast

Jak má vypadat a jak se má chovat digitální informační systém (i pro nevidomé a slabozraké)? Infotabule a ovládání

Co mohou obsahovat akustické majáčky pro nevidomé a slabozraké? Příklady frází do majáčků

Jak a kam se majáčky osazují? Metodický pokyn MMR

Kde najdu výrobce výše uvedených výrobků? Možní výrobci a dodavatelé

Jak se řeší obecně přístupnost veřejného prostoru pro osoby se sníženou schopností orientace? Legislativní podmínky přístupnosti veřejného prostoru

Jak zajistit přístupnost výtahů? Dle legislativy.

Jak mají být řešeny objekty občanské vybavenosti obecně? minimálně dle legislativy

Máme legislativní podklady pro bezbariérový veřejný prostor? Prováděcí vyhláška stavebního zákona (na tyto úpravy nejsou výjimky) Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.

Na výše uvedené není výjimka.

Orientační metodika přístupnosti objektů (nutné proškolení pracovníka): Zdravotnicka-zarizeni-metodika-pristupnosti-ver08-20161001 (pdf; 172 KB) 

Zároveň, aby byl objekt dobře dostupný, je vhodné / nutné zajistit i jeho přístup nebo popis na stránkách organizace nebo provozovatele. U těchto www stránek je nutné zajistit, aby byly přístupné i pro výše uvedené osoby, tzn. pro běžné odečítače, stránky musí tedy dodržovat standard BlindFriendly.

V rámci těchto opatření je nutné zajistit alespoň přiměřeně proškolený personál pro komunikaci s osobami se sníženou schopností orientace např.:

Jak pomoci nevidomým?

Jak řešit běžné situace při komunikaci?

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c) 2018