Otázky a odpovědi FAQ


Logo bezbariér

 

  ... aneb, co je zde správně ?

 

foto x logo x téma - rozdělit otázky na skupiny - ukázka na konci - vize

Otázky a odpovědi

 

DOPRAVNÍ STAVBY - ŽELEZNICE, AUTOBUSOVÉ TERMINÁLY

 

Dlažba a jiné hmatné typy povrchů komunikací - dopravní stavby

Proč musí být prvky (hmatné dlažby) certifikované?

Co je související TN a TZÚS? odpověď zde

Jak a kde probíhá certifikace hmatných dlažeb? odpověď zde

Je omezená délka signálního pásu?

Jak vypadají vodící linie v metru? odpověď zde

 

Akustické, informační a orientační prvky staveb:

Jaké požadavky musí splňovat informační panel s akustickým výstupem (odjezdy x příjezdy)? odpověď zde

Jaké mají být prvky na autobusovém terminálu x nádraží zajišťující bezpečný a samostatný pohyb OSSO? odpověď zde

Co je, k čemu slouží a jak vypadá akustický orientační majáček? odpověď zde (www Apex, elvos, foto)

Kde má být osazen majáček? viz https://www.sons.cz/Pristupne-objekty-P4004665.html a vyhl., kde musí

Kde najdu příklady frází do akustického majáčku? odpověď zde

Co znamenají, k čemu slouží a jak se používají trylky (dle vyhl.)? odpověď zde

Co je VPN a k čemu slouží? odpověď zde

 

POZEMNÍ STAVBY (budovy občanské vybavenosti):

 

Hmatné štítky:

Jak vypadají hmatné štítky (s reliéfním a braillským písmem)? odpověď zde

Kdo vyrábí a kde lze pořídit hmatné štítky?  odpověď zde

Jak zjistím, zda je objekt občanské vybavenosti, státní správy atd. přístupný pro OSSO? splňuje dané ČSN a vyhl.

 

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Technické prvky na komunikacích:

Jak mají vypadat sloupy ve veřejném prostoru? odpověď zde

 

Přechody, místa pro přecházení:

Musí mít signalizace na přechodu akustický výstup? odpověď zde

Jaké jsou varianty SSZ? odpověď zde

Jak správně upravit koridor pro přecházení tramvajového pásu z pohledu OSSO? odpověď zde 

 

Typy zastávek:

Jaký je rozdíl mezi zastávkou s vysazeným mysem a pojížděným mysem? odpověď zde

Proč není vhodná do veřeného prostoru zastávka s vysazeným mysem (nejen z pohledu OSSO)? odpověď zde

 

Mobiliář:

Jaké je správné řešení předzahrádek s ohledem na bezpečný pohyb osob?  odpověď zde

 

VŠEOBECNÉ - různé:

Co znamená OSSO? zkráceně osoby se sníženou schopností orientace, zde osoby nevidomé a slabozraké

-------

sumarizace dotazů

případně rozcestník na opovědi

.. FAq - od MHMP, DPP, TSK ...

MMR, frekvence, SŽDC ..

 

  

 

========

bude li třeba :-)

+ fota dobrá a chybná řešení ....???

 

 foto

popis

 foto

popis

   
   
   
   
   
   
   
   

obr.

popis a popis

obr 

popis a popis

vize:  

 

Otázky a odpovědi na daná témata|

 

Železniční stanice

Autobusové teminály

Křižovatky a přechody

Certifikace materiálů

Informační systém

Veřejný prostor

Objekty pozemních staveb

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2018 (c)