Otázky a odpovědi FAQ


Logo bezbariér

foto x logo - rozdělit otázky na skupiny

Otázky a odpovědi

 

Dlažba a jiné hmatné typy povrchů komunikací - dopravní stavby: 

Proč musí být prvky (hmatné dlažby) certifikované?

Co je související TN a TZÚS  ? odpověď zde

Jak a kde probíhá certifikace hmatných dlažeb ? odpověď zde

Je omezená délka signálního pásu ?

Jak vypadají vodící linie v metru? odpověď zde

 

Akustické, informační a orientační prvky staveb:

Jaké požadavky musí splňovat informační panel s akustickým výstupem (odjezdy x příjezdy) ? odpověď zde

Jaké mají být prvky na autobusovém terminálu x nádraží zajišťující bezpečný a samostatný pohyb OSSO ? odpověď zde

Co je, k čemu slouží a jak vypadá akustický orientační majáček ? odpověď zde (ww Apex, elvos, foto)

Kde má být osazen majáček? viz https://www.sons.cz/Pristupne-objekty-P4004665.html a vyhl. kde musí

Kde najdu příklady frází do akustického majáčku? odpověď zde

Co znamenají, k čemu slouží a jak se používají trylky (dle vyhl.)? odpověď zde

Co je VPN a k čemu slouží ? odpověď zde

 

Pozemní stavby (budovy občanské vybavenosti):

Hmatné štítky:

Jak vypadají hmatné štítky (s reliéfním a braillským písmem) ? odpověď zde

Kdo vyrábí a kde lze pořídit hmatné štítky?  odpověď zde

Jak zjistím, zda je objekt občanské vybavenosti, státní správy atd. přístupný pro OSSO? splňuje dané ČSN a vyhl

 

Technické prvky na komunikacích:

Jak mají vypadat sloupy ve veřejném prostoru ? odpověď zde

 

Přechody, místa pro přecházení:

Musí mít signalizace na přechodu akustický výstup ? odpověď zde

Jaké jsou varianty SSZ ? odpověď zde

Jak správně upravit koridor pro přecházení tramvajového pásu z pohledu OSSO ? odpověď zde 

 

Typy zastávek:

Jaký je rozdíl mezi zastávkou s vysazeným mysem a pojížděným mysem? odpověď zde

Proč není vhodná do veřeného prostoru zastávka s vysazeným mysem (nejen z pohledu OSSO) ? odpověď zde

 

Mobiliář:

Jaké je správné řešení předzahrádek s ohledem na bezpečný pohyb osob?  odpověď zde

 

Různé:

Co znamená OSSO? zkráceně osoby se sníženou schopností orientace, zde osoby nevidomé a slabozraké

-------

sumarizace dotazů

případně rozcestník na opovědi

.. FAq - od MHMP, DPP, TSK ...

MMR, frekvence, SŽDC ..

 

  

 

========

bude li třeba :-)

+ fota dobrá a chybná řešení ....???

 

 foto

popis

 foto

popis

   
   
   
   
   
   
   
   

obr.

popis a popis

obr 

popis a popis

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2018 (c)