Masáže

 

Naším posláním je odstraňovat a překonávat možné bariéry a obtíže spojené se zrakovým postižením. Svou podporu a pomoc poskytujeme nejen našim členům, ale všem nevidomým a slabozrakým po celé České republice. Široké veřejnosti chceme ukázat, že i lidé se zrakovým handicapem se mohou na trhu práce uplatnit v mnoha oborech, podporujeme zaměstnanost zrakově postižených, a to jak osvětou, poradenstvím aj., tak i tím, že sami zrakově postižené zaměstnáváme.

Máme radost, že Vám na pár místech České republiky můžeme nabídnout masážní služby právě od našich zrakově postižených zaměstnanců.

 

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vás.

 

Masérny Praha, Vsetín a Zlín