Projekty

 

SONS ČR je dlouhodobě realizátorem projektů zaměřených na podporu osob s těžkým zrakovým postižením. Od roku 2006 jsou realizovány projekty spolufinancované ESF EU, nadacemi a dalšími subjekty.


Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb

SONS indoor navigace pro nevidomé (Laboratoř Vodafone)

Přenos zahraničních iOS aplikací a JAWS zvukových tutoriálů

Svépomoc a osvěta - cesta k porozumění a integraci  I - VI


Přenos zahraničních iOS aplikací a metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené ukončen

Vybavení pracovních míst SONS výpočetní technikou ukončen

Sami za sebe vykročíme ze tmy - Zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením na regionálních pracovištích ukončen

Komunitní centrum Vrchlická ukončen

Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené ukončen

Braňte se! ukončen

Navigační centrum 2017 ukončen

Mobilní verze Knihovny digitálních dokumentů pro zrakově postižené ukončen

Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených ukončen

Půjčovny pomůcek ukončen

Příprava osob se zrakovým postižením pro vstup na trh práce v Praze ukončen

Remote asistent pro pracovní rehabilitaci osob s těžkým zrakovým postižením ukončen

Implementace fundraingové strategie v SONS ČR ukončen

OPLZZ-SP (CSR) a trh práce pro OZP ukončen

OPLZZ – Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro OZP ukončen

TACMON2 ukončen

Nejsme všichni stejní ukončen

Tyfloemployability ukončen

Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve Středočeském a Jihočeském regionu ukončen

OPLZZ – Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce ukončen

Evropa konečky prstů ukončen

20 minut pro zaměstnanost ukončen

Vzdělávací program pro tyflopedy ukončen