Praha a koloběžky


Obrázek

 

Reálný stav aneb jak přežít cestu po městě jako chodec nejen se zrakovým postižením

 

 

Praha a koloběžky a co je zde v pořádku

V současnosti se objevil v ulicích hlavního města nový fenomén: elektrické koloběžky. Firma Lime plánuje jejich široké rozšíření ve větším počtu ulic. Problém je, že jejich uživatelé se pohybují i na komunikacích pro pěší velkou rychlostí a po skončení jízdy koloběžky odkládají opravdu kdekoliv. Vznikají tak bariéry na pěších komunikacích a na veřejném prostranství, které omezují, komplikují i ohrožují nebo zcela znemožňují samostatný a bezpečný pohyb zrakově znevýhodněných chodců. Odložené koloběžky jsou "zaparkované" u vodicích linií, přechodů, u křižovatek, na různých trasách, u označníků zastávek, u podchodů, v dopravních prostředcích. Nebezpečné situace nastávají i pro další chodce. Je to opravdu nutné?

Kdo nese odpovědnost v případě nehody?

Na tuto otázku řeší odpověď ve svých odborných textech právník VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ. Ve svém článku Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost například podává poměrně přesvědčivé argumenty pro to, že se na provoz elektrokoloběžek bude vztahovat objektivní odpovědnost provozovatele (v tomto případě společností nabízejících krátkodobý pronájem koloběžek, tedy Lime nebo Bolt, případně lokální hráči) ve smyslu §2927 občanského zákoníku. Například proto, že převažující zdroj pohybu je u koloběžek zásadnější než omezení rychlosti.  
„Provozovatel elektrokoloběžky je povinen nahradit škodu způsobenou třetím osobám bez ohledu na to, zda sám jednal, či nejednal nedbale. Této povinnosti se může zprostit jen v případě, že prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. V tomto případě se rozlišuje mezi okolnostmi, které mají původ v provozu, u kterých zproštění není možné, a okolnostmi, které původ v provozu nemají, u kterých zproštění možné je," uvádí možné výjimky Gawlasová.
(citace z textu)

Koloběžky a provoz na komunikacích

Z pohledu silničního a dalšího provozu, je nutné nejdříve určit, do jaké kategorie koloběžky spadají.
Podle aktuálního postoje Ministerstva dopravy k používání elektrických koloběžek mohou být podle zákona elektrické koloběžky považovány buď za jízdní kola, nebo za motorová vozidla. Jak na koloběžky nahlížíme, záleží na více parametrech, nejvíce ale na výkonu a maximální rychlosti. „Tyto podmínky vycházejí z bodu 8 přílohy č. 12 písm. C) – Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tímto postojem se řídí i policisté a městské části".
Pokud maximální konstrukční rychlost elektrokoloběžky nepřesáhne 25 km/h a její výkon nepřesáhne 1 kW (a splní i některé další podmínky vymezené vyhláškou), bude se považovat za jízdní kolo. „Proto se na jízdu na elektrokoloběžkách budou vztahovat dopravní pravidla platná pro cyklisty (vymezená v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), řidič elektrokoloběžky pak například nemůže jezdit po chodníku. Lime v Praze provozuje koloběžky s výkonem 250 wattů a s maximální rychlostí 24,9 km/h, proto se na ně vztahují pravidla platná pro jízdní kola“.
V případě, že by elektrokoloběžky nesplňovaly uvedené požadavky, by se na ně pohlíželo jako na motorová vozidla. Řidiči by tedy například museli mít řidičský průkaz a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Je ale jisté: v obou případech, koloběžky na chodnících a pěších zónách, kde je v realitě stále poměrně často vídáme, nemají co dělat!

Legislativa

Dle silničního zákona je koloběžka postavena na úroveň kola, což znamená, že na chodníku, komunikaci pro pěší nesmí jezdit ani parkovat, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

Dalším základním předpisem je jedna z prováděcích vyhlášek stavebního zákona, a to vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Potřeby a požadavky na umísťování mobiliáře a volná citace z vyhlášky viz odkaz

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR na situaci reagovalo a reaguje. Obrátili jsme se na MHMP a budeme jednat s provozním manažerem firmy Lime. Odkládání koloběžek se dá řešit mimo průchozí profil (min. šířka 1500 mm), mimo chodníky u objektů, mimo označníky zastávek a jejich blízkosti, mimo nároží, mimo přechody a jejich blízkosti, mimo vstupy do metra...

Přivítáme vaše zkušenosti, poznatky, fota na kontaktu metodické centrum odstraňování bariér brasna@sons.cz, s předmětem: Koloběžky, Děkujeme.

Koloběžky ohrožují - dopis pro MHMP Praha (pdf; 168 KB)

Kola, koloběžky, provoz a legislativa - článek z 22.04.2021

10. 9. 2020 Dle článku z médií nově po Praze i sdílená kola Bolt. Pokud budete mít jakékoliv osobní zkušenosti, piště, děkujeme. 

Legislativa, koloběžky a média

Praha, koloběžky a pády a policie hledá

Praha 1 koloběžky nechce

V Praze přibývá nehod na koloběžkách jen letos ... irozhlas říjen 2019  

Praha 2 přivítala záměr metropole vypovědět memorandum s provozovatelem sdílených koloběžek 

Ministersvo dopravy a koloběžky - září 2019

Koloběžky, Praha a pokuty - září 2019

Koloběžky, Vídeň a pokuty v eurech

Memorandum MHMP a cyklo kolob

Praha koloběžky Lime a léto 2019

Stání na chodníku

Parkování a pokuta

Praha a elektrokola 2019 03

Technický stav koloběžek

Z pražského magistrátu 2019 02

Stav a problémy v USA 20019 04

Na koloběžkách se zraní více lidí, než na kolech.

Praha 2 a koloběžky

Praha 1 a koloběžky

Prahu zaplnily sdílené koloběžky, jezdci ohrožují lidi jízdou po chodnících 2018 10 18

Elektrokoloběžek v Praze možná přibude, magistrát jedná s další firmou 2018 10 18

Praha, koloběžky a zkušenosti reportéra

Koloběžky a jejich využití

Koloběžky, odkládání a pokuty - srpen 2019

V Brně se objevilo 150 koloběžek Bird 2019 08

Praha a akce s kontrolou a pokutami 2019 10

Praha vypověděla memorandum 2019 10

 

 

 

Fotografie s možností komentáře: Fota na www, a www2.

Fota zaznamenána většinou osobami slabozrakými i nevidomými. 

Vzhledem k narůstajícím problémům s odkládáním, parkováním a pohazováním elektrokoloběžek na komunikacích pro chodce v Praze, zavedla firma LIME ČR (pronajímatel a majitel) kontaktní způsob. V případě, že budete mít nějakou zprávu o nevhodně, chybně nebo překážející či zaparkované elektrokoloběžce na komunikaci pro chodce, nebo budete vědět o nějakém podobném problému, prosím, zašlete informace přímo firmě LIME na email: jan.piric@ext.li.me Ing. Jiří Pirič a na manažéra Jiří Sochor jiri.sochor@ext.li.me (604706713). Ve zprávě doporučeno uvést co nejpřesněji čas a místo (např. ulice, zastávka MHD, čp., význačná budova apod., lze li případně i fota, v kopii vhodné i na oddělení bariér SONS). Máme přislíbeno, že tato informace se předá službě, která se většinou do jedné hodiny postará o její odstranění. 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s., 2019 (c)