Praha a koloběžky


Obrázek

 

Reálný stav aneb jak přežít cestu po městě jako chodec nejen se zrakovým postižením

 

 

Praha a koloběžky a co je zde v pořádku

V současnosti se objevil v ulicích hlavního města nový fenomén: elektrické koloběžky. Firma Lime plánuje jejich široké rozšíření ve větším počtu ulic. Problém je, že jejich uživatelé se pohybují i na komunikacích pro pěší velkou rychlostí a po skončení jízdy koloběžky odkládají opravdu kdekoliv.

Vznikají tak bariéry na pěších komunikacích a na veřejném prostranství, které omezují, komplikují i ohrožují nebo zcela znemožňují samostatný a bezpečný pohyb zrakově znevýhodněných chodců. Odložené koloběžky jsou "zaparkované" u vodicích linií, přechodů, u křižovatek, na různých trasách, u označníků zastávek, u podchodů, v dopravních prostředcích. Nebezpečné situace nastávají i pro další chodce. Je to opravdu nutné?

Legislativa

Dle silničního zákona je koloběžka postavena na úroveň kola, což znamená, že na chodníku, komunikaci pro pěší nesmí jezdit ani parkovat, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

Dalším základním předpisem je jedna z prováděcích vyhlášek stavebního zákona, a to vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Potřeby a požadavky na umísťování mobiliáře a volná citace z vyhlášky viz odkaz

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR na situaci reagovalo a reaguje. Obrátili jsme se na MHMP a budeme jednat s provozním manažerem firmy Lime. Odkládání koloběžek se dá řešit mimo průchozí profil (min. šířka 1500 mm), mimo chodníky u objektů, mimo označníky zastávek a jejich blízkosti, mimo nároží, mimo přechody a jejich blízkosti, mimo vstupy do metra...

Přivítáme vaše zkušenosti, poznatky, fota na kontaktu metodické centrum odstraňování bariér brasna@sons.cz, s předmětem: Koloběžky, Děkujeme.

Koloběžky ohrožují - dopis pro MHMP Praha (pdf; 168 KB)

10.9.2020 Dle článku z médií nově po Praze i sdílená kola Bolt. Pokud budete mít jakékoliv osobní zkušenosti, piště, děkujeme. 

Legislativa, koloběžky a média

Praha, koloběžky a pády a policie hledá

Praha 1 koloběžky nechce

V Praze přibývá nehod na koloběžkách jen letos ... irozhlas říjen 2019  

Praha 2 přivítala záměr metropole vypovědět memorandum s provozovatelem sdílených koloběžek 

Ministersvo dopravy a koloběžky - září 2019

Koloběžky, Praha a pokuty - září 2019

Koloběžky, Vídeň a pokuty v eurech

Memorandum MHMP a cyklo kolob

Praha koloběžky Lime a léto 2019

Stání na chodníku

Parkování a pokuta

Praha a elektrokola 2019 03

Technický stav koloběžek

Z pražského magistrátu 2019 02

Stav a problémy v USA 20019 04

Na koloběžkách se zraní více lidí, než na kolech.

Praha 2 a koloběžky

Praha 1 a koloběžky

Prahu zaplnily sdílené koloběžky, jezdci ohrožují lidi jízdou po chodnících 2018 10 18

Elektrokoloběžek v Praze možná přibude, magistrát jedná s další firmou 2018 10 18

Praha, koloběžky a zkušenosti reportéra

Koloběžky a jejich využití

Koloběžky, odkládání a pokuty - srpen 2019

V Brně se objevilo 150 koloběžek Bird 2019 08

Praha a akce s kontrolou a pokutami 2019 10

Praha vypověděla memorandum 2019 10

 

 

 

Fotografie s možností komentáře: Fota na www, a www2.

Fota zaznamenána většinou osobami slabozrakými i nevidomými. 

Vzhledem k narůstajícím problémům s odkládáním, parkováním a pohazováním elektrokoloběžek na komunikacích pro chodce v Praze, zavedla firma LIME ČR (pronajímatel a majitel) kontaktní způsob. V případě, že budete mít nějakou zprávu o nevhodně, chybně nebo překážející či zaparkované elektrokoloběžce na komunikaci pro chodce, nebo budete vědět o nějakém podobném problému, prosím, zašlete informace přímo firmě LIME na email: jan.piric@ext.li.me a na manažéra Jiří Sochor jiri.sochor@ext.li.me (obvykle reagují ihned). Ve zprávě doporučeno uvést co nejpřesněji čas a místo (např. ulice, zastávka MHD, čp., význačná budova apod., lze li případně i fota, v kopii vhodné i na oddělení bariér SONS). Máme přislíbeno, že tato informace se předá službě, která se většinou do jedné hodiny postará o její odstranění. 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s., 2019 (c)