Praha a koloběžky


Obrázek

Praha a koloběžky

V současnosti se objevil v ulicích hlavního města nový fenomén: elektrické koloběžky. Firma Lime plánuje jejich široké rozšíření ve větším počtu ulic. Problém je, že jejich uživatelé se pohybují i na komunikacích pro pěší velkou rychlostí a po skončení jízdy koloběžky odkládají opravdu kdekoliv.

Vznikají tak bariéry na pěších komunikacích a na veřejném prostranství, které omezují, komplikují i ohrožují nebo zcela znemožňují samostatný a bezpečný pohyb zrakově znevýhodněných chodců. Odložené koloběžky jsou "zaparkované" u vodicích linií, přechodů, u křižovatek, na různých trasách, u označníků zastávek, u podchodů, v dopravních prostředcích. Nebezpečné situace nastávají i pro další chodce. Je to opravdu nutné?

Legislativa

Základní předpisem je jedna z prováděcích vyhlášek stavebního zákona, a to vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Potřeby a požadavky na umísťování mobiliáře a volná citace z vyhlášky viz odkaz

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR na situaci reagovala a reaguje. Obrátili jsme se na MHMP a budeme jednat s provozním manažerem firmy Lime. Odkládání koloběžek se dá řešit mimo průchozí profil (min. šířka 1500 mm), mimo chodníky u objektů, mimo označníky zastávek a jejich blízkosti, mimo nároží, mimo přechody a jejich blízkosti, mimo vstupy do metra...

Přivítáme vaše zkušenosti, poznatky, fota na kontaktu metodické centrum odstraňování bariér brasna@sons.cz, s předmětem: Koloběžky, Děkujeme.

 

Memorandum MHMP a cyklo kolob

Praha čistou stopou - a koloběžky 20190311

Praha a elektrokola 2019 03

Technický stav koloběžek

z médií 2019 02 Z pražského magistrátu

Stav a problémy v USA 20019 04

Na koloběžkách se zraní více lidí, než na kolech.

Praha 2 a koloběžky

Praha 1 a koloběžky

Prahu zaplnily sdílené koloběžky, jezdci ohrožují lidi jízdou po chodnících 2018 10 18

Elektrokoloběžek v Praze možná přibude, magistrát jedná s další firmou 2018 10 18

Praha, koloběžky a zkušenosti reportéra

Koloběžky a jejich využití

Vyjádření manažéra koloběžek

 

 

Fotografie s možností komentáře: Fota na www, a www2.

Fota zaznamenána většinou osobani slabozrakými x nevidomými. 

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s., 2019 (c)