Sociálně aktivizační služby

 

V současné době provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v rámci celé České republiky 27 odborných (registrovaných) pracovišť, kde je poskytována sociálně aktivizační služba pro osoby se zrakovým postižením.

Cílem služby je zvýšit sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, být samostatnější a soběstačnější (ve standardních životních situacích), najít vhodný způsob seberealizace, využít svůj potenciál, smysluplné trávení volného času podle svých představ, navazování a udržování společenských kontaktů (být mezi lidmi), znalost kompenzačních pomůcek apod.

Podporu poskytujeme osobám se zrakovým postižením starší 16ti let, které se v důsledku zhoršení nebo ztráty zraku ocitají v dlouhodobě nepříznivé životní situaci (mají omezené možnosti k seberealizaci a smysluplnému trávení volného času, jsou ohroženy sociální izolací apod).

Služby jsou bezplatné.

Blansko - Sociálně aktivizační služby Blansko

Kontaktní pracovnice Bc. Marie Reková, K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko, tel. 516 410 595, e-mail: blansko-odbocka@sons.cz

Česká Lípa - Sociálně aktivizační služby Česká Lípa

Kontaktní pracovník Mgr. Ilona Šolínová, Červeného kříže 2563, Městská knihovna Špičák, 470 01 Česká Lípa, tel. 739 928 019, e-mail: ceskalipa-odbocka@sons.cz

Česká Třebová - Sociálně aktivizační služby Česká Třebová

Kontaktní pracovník Jana Kašková, DiS., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová, tel. 778 468 640, e-mail: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

Frýdek-Místek - Sociálně aktivizační služby Frýdek-Místek

Kontaktní pracovník Jana Krestová, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek – Místek, tel. 558 437 377, e-mail: frydekmistek-odbocka@sons.cz

Hanušovice - Sociálně aktivizační služby Hanušovice

Kontaktní pracovnice Bc. Renata Jandrtová, Školní 199, 788 33 Hanušovice, tel. 736 671 585, e-mail: sumperk-odbocka@sons.cz

Cheb - Sociálně aktivizační služby Cheb

Kontaktní pracovnice Adriana Vrbatová, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, tel. 776 558 358, e-mail: cheb-odbocka@sons.cz

Chomutov - Sociálně aktivizační služby Chomutov

Kontaktní pracovnice Vendulka Závorová, DiS., Dřínová 4606, 430 04 Chomutov 4, tel. 775 438 164, e-mail: chomutov-odbocka@sons.cz

Jeseník - Sociálně aktivizační služby Jeseník

Kontaktní pracovnice Mgr. Petra Trunečková, Tovární 1332/1a, 790 01 Jeseník, tel. 736 671 586, e-mail: jesenik-odbocka@sons.cz

Kroměříž - Sociálně aktivizační služby Kroměříž

Kontaktní pracovnice Mgr. Erika Hanzalová, Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, tel. 573 335 340, e-mail: kromeriz-odbocka@sons.cz

Kyjov - Sociálně aktivizační služby Kyjov

Kontaktní pracovnice Hana Vrtková, třída Komenského 617, 697 01 Kyjov, tel. 737 721 504, e-mail: kyjov-odbocka@sons.cz

Mladá Boleslav - Sociálně aktivizační služby Mladá Boleslav

Kontaktní pracovník Bc. Veronika Bártová, Jana Palacha 1297, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 777 479 492, e-mail: mladaboleslav-odbocka@sons.cz

Nový Jičín - Sociálně aktivizační služby Nový Jičín

Kontaktní pracovník Bc. Martin Hyvnar, Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín, tel. 776 488 164, e-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz

Olomouc - Sociálně aktivizační služby Olomouc

Kontaktní pracovnice Bc. Klára Hájková, I.P.Pavlova 69, 779 00 Olomouc, tel. 773 793 042, e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz 

Opava - Sociálně aktivizační služby Opava

Kontaktní pracovnice Bc. Iveta Čiháčková, Horní náměstí 47, 746 01 Opava, tel. 553 756 175, e-mail: opava-odbocka@sons.cz

Ostrava- Sociálně aktivizační služby Ostrava

Kontaktní pracovnice Bc. Tereza Sahbi, nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava, tel. 777 479 487, e-mail: ostrava-odbocka@sons.cz

Praha západ - Socálně adtivizační služby Vrchlického

Knontaktní pracovnice Mgr. Věra Macháčková,, Vrchlického 74, 150 00 Praha 5 - Košíře, tel: 777 498 722, e-mail: machackova@sons.cz 

Prostějov - Sociálně aktivizační služby Prostějov

Kontaktní pracovnice Bc. Lenka Kyseláková, Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov, tel. 770 101 434, e-mail: prostejov-odbocka@sons.cz

Přerov - Sociálně aktivizační služby Přerov

Kontaktní pracovnice Kamila Hošková, DiS., DiS, Jaselská 1967/6, 750 02 Přerov, tel. 581 735 187, e-mail: prerov-odbocka@sons.cz

Příbram - Sociálně aktivizační služby Příbram

Kontaktní pracovnice Radka Lienertová, DiS., Žežická 193, 261 01 Příbram, tel. 775 438 194, e-mail: pribram-odbocka@sons.cz

Šumperk - Sociálně aktivizační služby Šumperk

Kontaktní pracovnice Soňa Bezděková, DiS, 8. května 22, 787 01 Šumperk, tel. 583 217 105, e-mail: sumperk-odbocka@sons.cz

Tábor - Sociálně aktivizační služby Tábor

Kontaktní pracovnice Mgr. Hana Pospíchalová, tř. Kpt. Jaroše 3106, 390 03 Tábor, tel. 775 085 124, e-mail: tabor-odbocka@sons.cz

Tachov - Sociálně aktivizační služby Tachov

Kontaktní pracovnice Adriana Vrbatová, Stadtrocká 1516, 347 01 Tachov 1, tel. 739 726 247, e-mail: tachov-odbocka@sons.cz

Trutnov - Sociálně aktivizační služby Trutnov

Kontaktní pracovnice Adriana Teplá, Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1, tel. 778 702 410, e-mail: trutnov-odbocka@sons.cz

Tyflokabinet - Sociálně aktivizační služby

Kontaktní pracovnice Mgr. Petra Schejbalová, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel. 221 462 422, e-mail: tyflokabinet@sons.cz

Vsetítn - Sociálně aktivizační služby Vsetín

Kontaktní pracovnice Ing. Dagmar Filgasová, Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, tel. 571 424 370, e-mail: vsetin-odbocka@sons.cz

Zlín - Sociálně aktivizační služby Zlín

Kontaktní pracovnice Pavla Andrýsková, Podlesí IV/5302, 760 01 Zlín, tel. 577 210 689, e-mail: zlin-odbocka@sons.cz