Praha a koloběžky

Publikováno 04.08.2023 23:49 Brašna František


5.4.2023  nově aktualizované informace na našich www!Legislativa, koloběžky a média

Praha a koloběžky

Praha 1 koloběžky nechce

V Praze přibývá nehod na koloběžkách jen letos ... irozhlas říjen 2019

Ministersvo dopravy a koloběžky - září 2019

Koloběžky, Praha a pokuty - září 2019

Koloběžky, Vídeň a pokuty v eurech

V současnosti se objevil v ulicích hlavního města nový fenomén: elektrické koloběžky. Firma Lime plánuje jejich široké rozšíření ve větším počtu ulic. Problém je, že jejich uživatelé se pohybují i na komunikacích pro pěší velkou rychlostí a po skončení jízdy koloběžky odkládají opravdu kdekoliv.

Vznikají tak bariéry na pěších komunikacích a na veřejném prostranství, které omezují, komplikují i ohrožují nebo zcela znemožňují samostatný a bezpečný pohyb zrakově znevýhodněných chodců. Odložené koloběžky jsou "zaparkované" u vodicích linií, přechodů, u křižovatek, na různých trasách, u označníků zastávek, u podchodů, v dopravních prostředcích. Nebezpečné situace nastávají i pro další chodce. Je to opravdu nutné?

Legislativa

Základní předpisem je jedna z prováděcích vyhlášek stavebního zákona, a to vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Potřeby a požadavky na umísťování mobiliáře a volná citace z vyhlášky viz odkaz www, případně www mobiliář a legislativa.

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR na situaci reagovala a reaguje. Obrátili jsme se na MHMP a budeme jednat s provozním manažerem firmy Lime. Odkládání koloběžek se dá řešit mimo průchozí profil (min. šířka 1500 mm), mimo chodníky u objektů, mimo označníky zastávek a jejich blízkosti, mimo nároží, mimo přechody a jejich blízkosti, mimo vstupy do metra...

Přivítáme vaše zkušenosti, poznatky, pokud lze, především fota, a to na kontakt Metodického centra odstraňování bariér s předmětem "koloběžky" na email: brasna@sons.cz. Děkujeme.

Fotografie s možností komentáře je na www Praha a koloběžky.

Fota zaznamenána jen osobami slabozrakými x nevidomými.

Zpráva z médií: "A kolik lidí se zraní.."

Vzhledem k narůstajícím problémům s odkládáním, parkováním a pohazováním elektrokoloběžek na komunikacích pro chodce v Praze, zavedla firma LIME ČR (pronajímatel a majitel) kontaktní způsob. V případě, že budete mít nějakou zprávu o nevhodně, chybně nebo překážející či zaparkované elektrokoloběžce na komunikaci pro chodce, nebo budete vědět o nějakém podobném problému, prosím, zašlete informace přímo firmě LIME na email: jan.piric@ext.li.me (obvykle reagují ihned). Ve zprávě doporučeno uvést co nejpřesněji čas a místo (např. ulice, zastávka MHD, čp., význačná budova apod., lze li případně i fota, v kopii vhodné i na oddělení bariér SONS). Máme přislíbeno, že tato informace se předá službě, která se většinou do jedné hodiny postará o její odstranění.


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. 2017, 2019