Platnost vyhlášky 398/2009Sb.

Publikováno 01.10.2023 01:00 Brašna František


Obrázek

Platnost vyhlášky 398/2009 Sb. :

V SZ v § 334 je uvedeno, že se vyhláška k 1.1.2024 ruší,

ALE dle platného znění stavebního zákona (zákon č. 152/2023 Sb.) plyne z § 332a, že

Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům

  • 332a

Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.

Přeloženo do češtiny:

Vyhláška 398/2009 Sb. (stejně jako další prováděcí vyhlášky starého stavebního zákona 183/2006 Sb.) budou platit to té doby něž budou vydány nové předpisy podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., nejpozději však do 1.7.2027.

Obdobně se postupuje v případech projektové dokumentace – členění PD podle stávajících vyhlášek 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb. lze používat do doby vydání nových předpisů, rozpracované dokumentace se dokončí dle původních vyhlášek, jako nedílnou součást pro stavební řízení lze (podmínečně viz § 329 NSZ) tyto dokumentace použít až do 1.7.2027.