Černé ovce a bezbariérové úpravy


Černé ovce 22. září 2021 (jpg; 130 KB)         

Vysílání pořadu České televize - Černé ovce

s problematikou bezbariérových veřejných prostor s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením:

Nejen na zamylšení:

Jak je možné, že reportéři mají větší znalosti o uživatelských problémech, potřebách a legislativě než poměrná část specializovaných projektantů a úředníků státní správy, kteří toto mají v náplni své práce a je stále taková chybovost a ohrožena bezpečnost?

 


Metodické centrum odstraňovánní bariér SONS ČR, z.s. 2018-2024 (c)