Aktuality

 

Aktuality v oblastních odbočkách

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP
nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

 

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 01.09.2021 09:46, Salaba Marek

X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s.

X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. proběhlo 30. a 31. srpna 2021 v Pardubicích. Mezi důležité body tohoto shromáždění patřily volby statutárních představitelů SONS. Delegáti shromáždění zvolili do funkce prezidenta SONS Luboše Zajíce a viceprezidenta SONS Jana Šnyrycha. Přímo volenými členy republikové rady se na čtyřleté funkční období stali: Pavla Andrýsková, Viktor Dudr, Dagmar Filgasová, Renata Jandrtová, Václav Polášek, Rudolf Volejník a Radek Žalud. Členy republikové kontrolní komise byly zvoleny: Soňa Bezděková, Ivana Karašová a Jaroslava Střešinková.

Text všech závěrečných usnesení přijatých X. celostátním shromážděním SONS ČR, z. s. najdete v dokumentu Závěrečná usnesení 31.8.2021 (docx; 37 KB).


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 14.09.2021 15:18, Brašna František

Den bez bariér 2021 v Praze

Obrázek

Pozvánka na Den bez bariér za účasti SONS ČR, z. s. Letošní ročník této vzdělávací akce v oblasti bezbariérové přístupnosti pro odbornou veřejnost nese podtitul „Jak odstranit bariéru od A do Z"


Začátek: 17.09.2021 08:30
Konec: 17.09.2021 12:45
Kde: MHMP Charvátova

 

 • První tři dědické třídy při dědění dle zákonné posloupnosti
 • Rozhodčí doložky


 

 • informace o chráněném účtu
 • rekapitulace soudních „tahanic“ mezi Ministerstvem zdravotnictví a žalobci, jimž se nelíbila protiepidemická opatření


 

 • novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • nová pravidla v exekucích


 

Publikováno 12.07.2021 15:53, Šváb Radek

Pomozte oblastní odbočce v Mostě získat zvukovou střelbu

Obrázek

Prosíme Vás o podporu naší oblastní odbočky v Mostě. Podpořte ji v rámci projektu Donio, a pomozte nám získat prostředky pro zakoupení zvukové střelby pro nevidomé. Tato aktivita našim zdravotně postiženým členům nabízí jako nástroj ke stmelení jejich komunity a aktivizační činnosti při společně stráveném času v klubovně SONS v Mostě. Více o tom, jak přispět naleznete na https://www.donio.cz/ZvukovaStrelnice. 

 • Douška k nahlížení do katastru nemovitostí
 • Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku


 

Publikováno 17.06.2021 10:07, Šváb Radek

Oslavy 25. výročí založení SONS

Obrázek

Rotary klub Praha City, za laskavé podpory a spolupráce Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa v Praze, pozval širokou veřejnost u příležitosti Mezinárodního Dne Rotary na společné odpoledne na nádvoří Sovových mlýnů na Kampě. V neděli 6. června 2021 jsme tak měli možnost oslavit 25. výročí založení SONS společně s rotariány, jejichž motto zní NAŠÍM POSLÁNÍM JE DĚLAT SVĚT LEPŠÍM.


Počet obrázků: 8

 

Dnešní uspořádání vrcholných orgánů nového občanského sdružení (současnou terminologií „spolku“) bylo dohodnuto už v únoru 1996. Statutárními představiteli nové organizace budou prezident a viceprezident; budou voleni celostátním shromážděním na dobu 4 let a stanou se součástí nejvyššího sboru – Republikové rady. Viceprezident je funkce zbrusu nová a nahrazuje předsedu Nejvyšší rady Unie a místopředsedu Ústředního výboru SNS. 

 • nová dávka nazvaná náhradní výživné
 • postoj SONS k novelizacím zakona o sociálních službách
 • informace o změnách v nahlížení do katastru nemovitostí


 

Aktiv klub Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) se aktivně zapojil do mezinárodní hudební soutěže nevidomých a slabozrakých umělců  International Low Vision Song Contest (ILSC).

V pátek 21. května 2021 představí nevidomí a slabozrací umělci ze 17 zemí své písně na první on-line mezinárodní soutěži ILSC. Umělci předvedou širokou škálu hudebních stylů  - od šansonu „Face the Challenge“ z Polska přes kabaret z Francie, folk-POP z Bulharska nebo Kypru až po originální haunting chanting černošské zpěvačky z Británie nebo funkovou skladbu “Kom og dans” z Dánska.  Vizuální prezentace skladeb je spíše jen kulisou, skutečnými hvězdami jsou samotné písně. 

V červnu 1995 vyzývá prezident Unie předsedu SNS k jednání o sjednocení a na základě tehdy převládajícího ovzduší přátelské vzájemné konkurence bylo možné očekávat příznivou reakci. Ta se dostavila téměř neprodleně a výkonný ředitel Společenství Václav Polášek mohl už na 28. června 1995 svolat první zasedání sjednocovací pracovní skupiny. Za SNS se zúčastnili: Vlastimil Císař (předseda organizace a vedoucí delegace), Vladimír Krajíček, Miroslav Vízek, Irena Korečková a Josef Lachman. Za Unii: Milan Pešák (prezident organizace a vedoucí delegace), Viktor Dudr (předseda Nejvyšší rady) a Rudolf Volejník (místopředseda NR); náhradníky byli: Jan Budín, Jozef Kikta a Vlastimil Litochleb. Jednání bylo zahájeno bez předběžných podmínek. Ze sdělení pro veřejnost vydaného bezprostředně po zasedání vyjímám: „Delegace si rovněž vymění své stávající stanovy. Pracovní skupina vytvoří a projedná filozofii nové organizace, strukturu, model výstavby a řízení, dohodne personální otázky jak volených, tak i výkonných orgánů a technické záležitosti spojené se slučovacím procesem. Před tímto procesem se obě organizace vzájemně seznámí se stavem ekonomik (majetku, pohledávek a závazků). 

Třebaže se čelní funkcionáři SNS a Unie scházeli víceméně pravidelně na půdě Společenství, dělala si obě ctihodná občanská sdružení tak do podzimu roku 1994 (než se patová situace ustálila) vzájemné drobné či větší naschvály: Unii se např. podařilo přetáhnout ze SNS jednu z nejaktivnějších místních složek – základní organizaci Olomoucka (nato se v SNS šeptalo, že Unie konala své III. valné shromáždění v Olomouci za odměnu); dokladem zdánlivé oprávněnosti tohoto tvrzení budiž úryvek ze závěrečného usnesení III. valného shromáždění konaného 23. dubna 1994 v Olomouci: „10. Valné shromáždění s uspokojením konstatuje, že se členská základna Unie v posledních dvou letech významně rozrostla přesně ve shodě s jejími základními principy: jednotlivci i velké skupiny lidí se svobodně rozhodly vstoupit do organizace, v níž cítí oporu, sílu rozumných skutků a perspektivu. Je vysoce žádoucí, abychom v nastoupeném trendu pokračovali. Jedině tak můžeme dokázat příznivě smýšlející veřejnosti i sobě, že jsme hodni pověsti organizace, která s důstojností, kvalifikovaně a rozumně dbá o blaho svých členů.“ 

16. června 2021 dovrší Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 25 let existence. Naposledy jsme na výročí vzniku SONS zavzpomínali spolu s jejím prvním prezidentem na jejím IX. celostátním shromáždění v Havlíčkově Brodě v roce 2016; no a teď můžeme vzpomínat leda doma u kamen nebo na pracovišti - v místnosti po jednom nebo po dvou. A přitom pětadvacáté výročí naší SONS by si věru zasloužilo důstojnější oslavu. 

 • stručný přehled zdravotnických prostředků, na které je poskytován příspěvek z veřejného zdravotního pojištění z důvodu zhoršeného zraku
 • informace o zvýšení maximálního limitu odpočtu darů ze základu pro daň z příjmů
 • aktualita týkající se průkazu osoby se zdravotním postižením


 

Publikováno 15.04.2021 19:47, Pokorná Veronika

Distribuce ochranných pomůcek osobám se zrakovým hendikepem

Datum: 12.04.2021
Kde: Všechny odbočky a ústředí

 

 • Odpověď na otázku - Co je FÚJ?
 • Pokračování v zajímavostech právního ukotvení jmen a příjmení


 

Publikováno 19.03.2021 20:44, Zajíc Luboš

03b Odpovědi a informace Sčítání obyvatel 2021

Sčítání obyvatel 2021 a zrakově postiženíe 

 • nově vyhlášená průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 pro účely zaměstnanosti a její dopady
 • změna jmen a příjmení.


 

Publikováno 30.01.2021 23:11, Brašna František

Majáčky a jejich fráze

Co jsou a jak se tvoří fráze do majáčků pro nevidomé a slabozraké? 
Popis, příklady frázi, použití , ukázkty z realizací včetně videí.
V případě potřeby je zde i pro projektanty korektní profesní a profesionální poradenství Zobrazena stránka 1 z 16 (celkem 310 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 .. 10 .. 16