Aktuality

 

Zde naleznete veškeré aktuality od ústředí SONS nebo můžete přejít na aktuality v oblastních odbočkách.

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 17.01.2023 16:14, Marie Málková

Školení na BEZBARIÉROVOST v novém roce

Obrázek

První letošní celodenní školení se zaměřením na bezbariérová řešení dopravních staveb proběhlo17. ledna 2023 ve Škodově paláci a využili ho ponejvíce pracovníci Metroprojektu a Dopravního podniku hl. města Prahy. Po dopolední teoretické části bylo v odpoledních hodinách možno pozorovat v okolí MHMP u Jugmannova náměstí třináct postav s bílou holí a se záslepkami, s průvodci z řad SONSu, MHMP, NRZP, jak se seznamují v praxi s problematikou samostatného pohybu a také bariér ve veřejném prostoru. Navazující část školení s prostorem na dotazy trvala do podvečerních hodin.

Ohlasy na poučnou procházku s bílou holí po infrastruktuře veřejné hromadné dopravy byly minulý rok veskrze pozitivní a rádi budeme v této vzájemné aktivitě s MHMP pokračovat.

Příští termíny jsou v plánu v polovině února a března, zájem projevili dle informací MHMP zaměstnanci organizací IPR, TSK, DPP, projektanti a úředníci městských částí. 

 

 


Datum: 17.01.2023
Kde: MHMP

 

Publikováno 14.01.2023 21:11, Luboš Zajíc

12/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Zprávy o činnostech, jimiž jsme se zabývali v posledním měsíci roku 2022, zahájím zprávou o slavnostním podpisu Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím.  

Publikováno 04.01.2023 12:04, Jan Šnyrych

Braillovo písmo v asistivních technologiích

Obrázek

U příležitosti Mezinárodního dne Braillova písma, který si připomínáme 4. ledna k letos 214. výročí narození Louise Braillea, jsme připravili text, ve kterém bychom chtěli shrnout, jaké možnosti pro práci s bodovým písmem nabízejí zrakově postiženým moderní asistivní technologie. Projdeme v něm snad všechny elektronické pomůcky, které jsou pro práci s Braillovým písmem na českém trhu k dispozici, povíme si však také o některých zařízeních, která se vyvíjí v zahraničí a k nám zatím nedorazila. 

 • Zvíře v bytě
 • Exekuční slovníček


 

Publikováno 26.12.2022 12:03, Marek Salaba

Uzavření prodejen Tyflopomůcek na přelomu roku 2022/2023

Vážení zákazníci,
Prodejna Tyflopomůcek v Praze je mezi svátky uzavřena a od 2.1.2023 probíhá v obou prodejnách v Praze a v Olomouci inventura. Budeme se na Vás těšit opět od pondělí 9.1.2023. 

Publikováno 18.12.2022 11:54, Jan Šnyrych

11/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Obrázek

Když jsem si k listopadové zprávě o činnosti vedení SONS sestavil osnovu a zjistil jsem, že čítá přes dvacet položek, uvědomil jsem si, že s Lubošem Zajícem máme za sebou velmi nabitý měsíc, a tudíž musím být stručný, abych vás neunavil přespříliš dlouhým textem. Pojďme tedy bez zdlouhavých úvodů rovnou k věci.


Počet obrázků: 1

 

Publikováno 14.12.2022 12:33, Luboš Chlanda

Soutěž Nevídaná píseň

Obrázek

Nominace na Low Vision Song Contest 2023

Zúčastněte se mezinárodní hudební soutěže zrakově postižených interpretů a autorů písní! Pošlete nám prostřednictvím webového formuláře třeba i amatérskou nahrávku se svým vystoupením a získejte pomoc s profesionálním zpracováním vaší písně v nahrávacím studiu a reprezentujte Českou republiku mezi hudebníky celého světa. 

Publikováno 08.12.2022 11:46, Marie Málková

Změny v dopravě od poloviny ledna 2023 Praha - Jiřího z Poděbrad

Obrázek

Informace k plánované dopravní situaci od poloviny ledna 2023 v místě Jiřího z Poděbrad

Ražby na stavbě výtahů do/z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad se blíží do finále směrem k prorážce do stanice, která by měla proběhnout ve druhé polovině ledna 2023. Paralelně s tím pokračují také stavební práce na modernizaci samotné stanice, které v lednu vstoupí do další etapy. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a zhotovitelé, společnosti STRABAG a AŽD Praha, zde začnou s výměnou eskalátorů, jež potrvá cca deset měsíců. Z tohoto důvodu bude stanice metra Jiřího z Poděbrad na lince A od soboty 14. ledna 2023 uzavřena a vlaky ji budou pouze projíždět.

Pokud budou práce postupovat podle plánu, na začátku listopadu 2023 by měl DPP - Metro nové eskalátory uvést do provozu a stanici opět otevřít. Výtahy by podle aktuálního vývoje razících prací měly být zprovozněny na konci druhého čtvrtletí roku 2024.

Upozorňujeme, že současně s výměnou eskalátorů zhotovitelé odstraní také dva původní přístřešky u výstupu ze stanice do Vinohradské a Slavíkovy ulice. V průběhu dočasné uzavírky stanice Jiřího z Poděbrad budou chodníky v přilehlé části Vinohradské a Slavíkovy ulice součástí oplocené plochy zařízení staveniště. Pěší trasy budou značeny přes vnitřní část náměstí resp. od přechodů pro chodce v křižovatce ulic Vinohradská a U Vodárny. O přibližně 50 metrů severním směrem bude posunuta zastávka autobusové linky č. 101 ve Slavíkově ulici. Detailní dopravní opatření v souvislosti s dočasnou uzavírkou stanice Jiřího z Poděbrad DPP zveřejní po Novém roce.

Situaci budeme monitorovat a podávat vám v průběhu akce aktuální informace o podmínkách přístupnosti.

 

Zprávu podává Metodické centrum odstraňování bariér, Marie Málková, zdroj text a foto TZ DPP ze dne 7. 12. 2022 

Publikováno 01.12.2022 19:56, František Brašna

Školení pro MHMP

Obrázek

Dne 1. 12. 2022 proběhlo poslední v řadě letošních školení ve spolupráci SONSu a MHMP na téma řešení a dodržování podmínek bezbariérovosti veřejných prostranství pro nevidomé a 

 


Počet obrázků: 6

 

 • Změny v roce 2022
 • Změny definitivně platné od ledna 2023
 • Změny s otazníkem
 • Pořízení záznamu zdravotnické dokumentace pacientem
 • Fejeton


 

Publikováno 24.11.2022 11:19, František Brašna

Praha - uživatelské informace DPP - vybavenost stanic metra

Obrázek

Uživatelské odkazy na provozní doby a uzavírky WC v metru viz

https://www.dpp.cz/cestovani/wc-v-metru

Informace o stavu výtahů a plošin viz 

Stav výtahů a plošin | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dpp.cz)

  

Publikováno 20.11.2022 15:16, Luboš Zajíc

10/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Obrázek

Události, které se dosud neodmyslitelně v SONS pojí k říjnu, se odehrávají ve třech dnech, během nichž vyvrcholí sbírka Bílá pastelka. I letos vyrazily do ulic dvojice studentských dobrovolníků, ale také zaměstnanců, členů a příznivců SONS, aby na území celé České republiky získali prostředky na činnost SONS a obecně prospěšných společností, celostátně působícího Tyfloservisu a krajských TyfloCenter. 


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 17.11.2022 16:26, Radek Šváb

Poděkování nejlepším dvojicím dobrovolníků sbírky

Obrázek

Letošní Poděkování nejlepším dobrovolníkům sbírky Bílá pastelka proběhlo 16. listopadu již tradičně v Rezidenci primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Organizátoři sbírky SONS ČR, Tyfloservis a krajská TyfloCentra, které spojuje snaha o to, aby nevidomí a těžce zrakově postižení lidé mohli žít svůj běžný život bez překážek, vyjádřili v reprezentativních prostorách poděkování a vděk těm nejúspěšnějším dobrovolníkům z jednotlivých krajů České republiky.


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 10.11.2022 12:28, Marie Málková

Proběhl 20. ročník Překonejme bariéry

Obrázek

Ve dnech 2. a 3. listopadu úspěšně proběhl na FA ČVUT již 20. ročník akce s názvem Překonejme bariéry, určený zejména studentům technických i uměleckoprůmyslových škol. Oceňujeme, že letos se akce zúčasnily i děti ze základní školy, děkujeme jejich pedagogickému vedení a dětem za jejich spontánnost a upřímný zájem.

Díky za  spolupráci patří kolegům z FA, Pražské organizace vozíčkářů a také našim kolegům ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Za rok opět na viděnou se těší Metodické centrum odstraňování bariér SONS.

 

 


Počet obrázků: 10

 

Obrázek

Děkujeme našim dobrovolníkům a především všem, kdo sbírku jakkoliv podpořili, protože každá pomoc se počítá a my si jí velmi vážíme.

Sbírkové dny 23. ročníku Bílé pastelky v ulicích máme za sebou. Jsou sečteny všechny finance od našich štědrých dárců, kteří přispěli do kasiček dobrovolníků během tří sbírkových dnů, ať už v hotovosti přímo do kasičky, nebo bezhotovostně pomocí např. QR kódu či dárcovskou DMS.


Počet obrázků: 9

 

Publikováno 09.11.2022 11:10, Radek Šváb

Vila Tugendhat opět otevírá dveře nevidomým a slabozrakým

Obrázek

Pracovníci Muzea města Brna se i letos rozhodli pokračovat v tradici započaté v roce 2019 a to vyhradit provoz vily Tugendhat po celý den 11. listopadu 2022 slabozrakým a nevidomým návštěvníkům, kteří se předem přihlásili u Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Hosté se budou díky zvláštnímu režimu prohlídek moci seznámit s touto ikonickou památkou moderní architektury, která je již 21 let zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Muzeum města Brna a SONS ČR takto rovněž předčasně oslaví Mezinárodní den nevidomých, který si připomínáme tradičně 13. listopadu.


Začátek: 11.11.2022 11:00
Konec: 11.11.2022 14:00
Kde: Vila Tugendhat v Brně

 

Publikováno 09.11.2022 10:39, Radek Šváb

Finále soutěže v Braillově písmu

Obrázek
V sobotu 22. října roku 2022 se v Praze v Domě služeb pro nevidomé uskutečnilo finále soutěže čtení a psaní zrakově postižených. S přesností, se kterou se hned tak, a nejen v komunitě nevidomých, člověk nepotkal, sešlo se chvilku po deváté hodině přes padesát dychtivých osob, z toho 27 těch, kteří se následující hodiny utkají v pěti disciplínách o ty NEJ výsledky.
 


 

 • Aktuality (pozor na podvodníky; zvýšení normativních nákladů na bydlení...)
 • Rozšíření okruhu povinných uživatelů datových schránek
 • Přehled dávek pro rodiče a děti
 • Výpočet invalidního důchodu v mimořádných případech
 •  Kvíz


 

Publikováno 21.10.2022 09:44, Marie Málková

Překonejme bariéry 2022

Obrázek

Ústav nauky o budovách ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, z.s. a Pražskou organizací vozíčkářů, z. s. zve na tradiční zážitkový seminář pod vedením prof. Ireny Šestákové - Překonejme bariéry 2022, který se uskuteční 2. a 3. listopadu vždy od 9 do 16 h v přízemí FA.

Přiďte si vyzkoušet (nejen) pohyb na vozíku a chůzi s bílou holí a překonat bariéry!


Začátek: 02.11.2022 09:00
Konec: 03.11.2022 16:00
Kde: Fakulta architektury ČVUT_Thákurova 9_ Praha 6

 

Publikováno 20.10.2022 16:15, Marie Málková

Školení na MHMP na téma bezbariérovost pokračuje

Obrázek

Dne 20 října 2022 proběhlo další školení na téma podmínek přístupnosti staveb pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. Děkujeme MHMP a NRZP za tuto možnost a tentokráte zástupcům z úřadů a také památkářům z NPÚ za jejich zájem, užitečné dotazy a aktivitu.

Metodické centrum se těší na budoucí smyslupnou spolupráci a vstřícnost ze strany všech účastníků stavebního procesu.
 Zobrazena stránka 1 z 21 (celkem 411 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 .. 10 .. 20 .. 21