MHMP Praha komise


MHMP Praha bezbariérová a komise

Koncepce MHM Prahy pro odstraňování bariér ve veřejném prostoru do r. 2025: Koncepce

Praha bezbariérová zde: Praha bezbariérová

Komise Rady hl. m. Prahy:

Praha komise pro pěší a bezbariérovost
Komise pro pěší a bezbariérovost

Praha komise pro integrovaný dopravní systém
Komise pro integrovaný dopravní systém

Praha komise pro památkovou péči
Komise pro památkovou péči

Praha komise pro cyklodopravu
Komise pro cyklodopravu

Praha komise pro městský mobiliář
Komise pro městský mobiliář

Praha komise pro bezpečnost
Komise pro bezpečnost

Praha MHMP radní pro dopravu: MHMP radní pro dopravu


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.