Poradenství a výuka elektronických pomůcek

 

Tyflokabinet je odborně technickým pracovištěm pro nevidomé a slabozraké občany. Je také střediskem, na které se mohou obracet i jiné subjekty (např. školy, úřady, firmy a další), které mají v péči těžce zrakově postižené klienty. Tyflokabinet se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a to od základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité elektronické pomůcky, které mohou významným způsobem zmírnit jednu z největších bariér v jejich životě - bariéru informační. Ty vyžadují v zásadě odborné poradenství při výběru pomůcky s ohledem na konkrétní potřeby těžce zrakově postiženého klienta a především odborné zaškolení v obsluze s nimi.


Tyflokabinet bezplatně poskytuje registrovanou sociálně aktivizační službu v oblasti:

 • poskytování komplexních informací a konzultací v oblasti elektronických pomůcek pro zrakově postižené, tj. možnostech jejich získání a informovanosti o technických parametrech, cenách a obsluze;
 • odborné technické poradenství při výběru náročných elektronických pomůcek a školení v jejich obsluze;

Pomůcky, s nimiž Vás naučíme pracovat:

 • digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
 • digitální zvětšovací lupa
 • digitální zápisník pro zrakově postižené
 • mobilní telefon pro zrakově postižené s hlasovým výstupem
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené

Další činnosti Tyflokabinetu:

 • vzdělávání lektorů výuky práce s elektronickými pomůckami dalších subjektů spolupracujících s cílovou skupinou nevidomých a slabozrakých osob;
 • vzdělávání pracovníků Úřadu práce;
 • podávání podnětů pro vylepšení pomůcek a inicializace nových pomůcek, a to ve spolupráci s vývojovými, výrobními a distribučními firmami;
 • testování uživatelské vhodnosti ze zahraničí dovážených i nově zaváděných pomůcek;
 • spolupráce s kontaktními pracovišti Úřadu práce, zdravotními pojišťovnami, speciálními školami, zaměstnavateli i ostatními institucemi, které se zabývají problematikou těžce zrakově postižených;
 • propagace náročných kompenzačních pomůcek mezi těžce zrakově postiženými i nejširší laickou i odbornou veřejností, popularizace formou výstav, prezentací, odborných seminářů apod.;
 • vědecká a pedagogická činnost, tj. zpracovávání oponentních posudků a expertíz;
 • podávání podnětů pro tvorbu příslušné legislativy týkající se těchto pomůcek;
 • testování přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací z hlediska nevidomých a těžce zrakově postižených občanů.

 

Vedoucí (pro sociální služby):
Mgr. Petra Schejbalová


Adresa:
SONS, Tyflokabinet
Metodické centrum elektronických kompenzačních pomůcek
Krakovská 21
110 00 Praha 1

 

Provozní doba ve všedních dnech: pondělí - pátek: 8:00 - 17:00

Návštěvu si vždy předem domluvte telefonicky či e-mailem. Službu poskytujeme v odůvodněných případech i jako terénní, opět dle předchozí domluvy.


tel.: 221 462 422
e-mail: tyflokabinet@sons.cz

web: www.tyflokabinet.cz

Konzultanti PC pomůcek pro zrakově postižené

Příspěvky

Publikováno 04.01.2023 12:04, Jan Šnyrych

Braillovo písmo v asistivních technologiích

Obrázek

U příležitosti Mezinárodního dne Braillova písma, který si připomínáme 4. ledna k letos 214. výročí narození Louise Braillea, jsme připravili text, ve kterém bychom chtěli shrnout, jaké možnosti pro práci s bodovým písmem nabízejí zrakově postiženým moderní asistivní technologie. Projdeme v něm snad všechny elektronické pomůcky, které jsou pro práci s Braillovým písmem na českém trhu k dispozici, povíme si však také o některých zařízeních, která se vyvíjí v zahraničí a k nám zatím nedorazila. 


 Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 2 záznamů)
Jít na stránku: 1