Aktuality

 

Aktuality v oblastních odbočkách

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP
nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

 

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 19.03.2021 20:44, Zajíc Luboš

03b Odpovědi a informace Sčítání obyvatel 2021

Sčítání obyvatel 2021 a zrakově postiženíe 

 • nově vyhlášená průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 pro účely zaměstnanosti a její dopady
 • změna jmen a příjmení.


 

Publikováno 30.01.2021 23:11, Brašna František

Majáčky a jejich fráze

Co jsou a jak se tvoří fráze do majáčků pro nevidomé a slabozraké? 
Popis, příklady frázi, použití , ukázkty z realizací včetně videí.
V případě potřeby je zde i pro projektanty korektní profesní a profesionální poradenství 

Publikováno 13.01.2021 22:48, Pokorná Veronika

Informace o očkování (covid-19)

Vážení přátelé,

rádi bychom vám touto cestou předali informaci týkající se postupu očkování proti nemoci covid-19 určené prozatím především rizikovým skupinám.

Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let.

Od 1. února 2021 se mohou přihlašovat osoby s vybranými chronickými onemocněními, osoby pečující o osobu s chronickým onemocněním, osoby starší 65 let a další osoby z řad široké veřejnosti, přičemž budou přednostně očkovány osoby z rizikových skupin.

Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz.

S registrací mohou pomoci jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221.

Aktuální a pravidelně dále aktualizované informace o očkování naleznete na webových stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/ .
 


 • Rozšíření osvobození od ubytovacího poplatku
 • Paušální daň pro OSVČ
 • Výplata nemocenského poživatelům invalidního důchodu pro invaliditu třetího  stupně


 

Poradenství v oboru dopravních staveb je možné využít profesní poradenství ČKAIT....

CKAIT logo (jpg; 7 KB) 

Začátek: 23.12.2020
Konec: 03.01.2021

 

Publikováno 22.12.2020 17:27, Šváb Radek

PF 2021

Obrázek

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dává smysl našim dnům.

Děkujeme za Vaši přízeň.

 

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. 

 • informace o zvýšení důchodů a mimořádném příspěvku důchodci
 • zpráva o zvýšení minimální mzdy,
 • poslední část informace o velké novele zákoníku práce z roku 2020
 • krátký povzdech nad slibovaným zlepšením v proplácení bílých holí.


 

Publikováno 09.12.2020 12:32, Volejník Rudolf

Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS

Nekonečný příběh pokračuje. Se stále neuspokojivou všudypřítomnou nákazou se nejvyšší volené orgány SONS přenesou i do příštího roku. Čtěte, jak pod tlakem okolností jedná a rozhoduje naše republiková rada. 

Publikováno 03.12.2020 14:22, Zajíc Luboš

SMUTNÉ OZNÁMENÍ

Dne 9. listopadu 2020 podlehl nemoci COVID-19 PhDr. Josef Cerha; dlouholetý člen Republikové rady našeho spolku, ředitel Tyfloservisu, snad pro všechny, kdo se s ním měli příležitost setkat, úžasný člověk.

Prezident SONS, Václav Polášek, vzdal čest jeho památce následujícími slovy - více zde 

Publikováno 28.11.2020 23:22, Salaba Marek

Informace k protiepidemickým opatřením COVID 


Publikováno 19.11.2020 08:36, Málková Marie

Dotace MMR v programu Bezbariérové obce na rok 2021

 
MMR dá pro obce na projekt celkem 10 milionů korun. Od 23. 10. 2020 začal příjem žádostí o podporu pro rok 2021 v programu Bezbariérové obce. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo také na distribuci euroklíčů. Ministerstvo má nachystáno pro každou podporu po 5 milionech.


 

 • novela zákoníku práce
 • zvýšení maximální částky příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
 • v osvobození od dálničního poplatku pro zrakově postižené držitele průkazu ZTP a ZTP/P se ani od ledna 2021 nic podstatného nemění.


 

Publikováno 09.11.2020 06:35, Brašna František

Dotace hlavního města Prahy

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100 % celkových nákladů na realizaci projektu. Grant je vyhlašován jako jeden a půl letý. Začátek přijímání žádostí je 4. 12. 2020, uzávěrka příjmu žádostí je 8. 1. 2021. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 30. 6. 2022. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2021 je 2.5 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Jaroslav Hájek, Karolína Klímová). Dále je možné konzultovat technickou stránku zamýšleného řešení se zájmovými organizacemi osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz). 

Zdroj informace na portálu hl. m. Prahy  

Obrázek

BOHUŽEL MUSÍME VZHLEDEM K VLÁDNÍM OPATŘENÍM A NEJISTÉ DOBĚ KONCERT ZRUŠIT. BUDEME SE TĚŠIT NA SPOLEČNÉ HUDEBNÍ SETKÁNÍ ZASE ZA ROK.

Již 27. Slavnostní koncert zrakově postižených umělců se uskuteční ve středu 2. 12. 2020 od 19:30 hodin ve Španělském sále Pražského hradu. Na koncertě vystoupí nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková, kterou doprovodí komorní orchestr Czech Virtuosi. Dirigentem bude opět světově uznávaný Ondřej Vrabec. Po skončení koncertu jste zváni na číši vína v Rothmayerově sále.


Začátek: 02.12.2020 19:30
Konec: 02.12.2020 23:00
Kde: Pražský hrad, Španělský sál

 

Nová úprava dovolené v zákoníku práce, účinná od 1. ledna 2021 

Publikováno 11.10.2020 12:29, Pokorná Veronika

Bílá pastelka 2020

Obrázek

Přispět můžete i online!


Začátek: 11.10.2020
Konec: 31.10.2020
Kde: celá ČR

 

 • zrušení daně z nabytí nemovitosti
 • zákon o realitním zprostředkování
 • struktura a obsah výpisu z katastru nemovitostí


 

Publikováno 20.09.2020 23:31, Brašna František

Časté chyby v dopravních stavbách

Titulní zásadní bezpečnostní chyby (jpg; 2 MB)

Dopravní stavby - zásadní chyby při stavebních úpravách / opravách / rekonstrukcích / liniových stavbách / zpětných úpravách povrchů s ohledem na bezpečný pohyb chodců (OSSO) ve veřejném prostoru a ... Zobrazena stránka 3 z 17 (celkem 333 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 .. 10 .. 17