Aktuality

 

Aktuality v oblastních odbočkách

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP
nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

 

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Obrázek

Také v letošním roce je společnost MORAVIAPRESS s.r.o. partnerem naší veřejné sbírky Bílá pastelka. Děkujeme. 

Publikováno 24.01.2019 21:31, Volejník Rudolf

Žaloba na ČT - anketa

Zdvořilá žádost podaná SONSem České televizi, aby překládala do češtiny v hlavním zpravodajství slovem to, co v cizím jazyce slovem obdrží, která přerostla ve spor a posléze v žalobu pro diskriminaci, dospěla do stádia, v němž jsme se rozhodli znovu na Vás obrátit. Vyzýváme zrakově postiženou veřejnost, členy i nečleny SONS, k vyjádření názoru. Má žalobce, prezident SONS Mgr. Václav Polášek kompromis nabízený Českou televizí přijmout, nebo má pokračovat v soudním sporu, v němž můžeme zvítězit nebo konzervovat současný stav. Čtěte, prosím, dál. 

Publikováno 16.01.2019 10:42, Šváb Radek

Termín letošního ročníku sbírky Bílá pastelka

Obrázek

Také v letošním roce se bude konat sbírkový den naší sbírky Bílá pastelka. Letošní jubilejní 20. ročník sbírkového dne bude ve středu 16. 10. 2019. 

  • výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství
  • informace k možnosti žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku OrCam MyEye


 

Publikováno 15.01.2019 15:13, Málková Marie

Školení školitelů řidičů DPP

Obrázek

V pátek 11. 1. 2019 proběhlo ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých školení řidičů Dopravních podniků hlavního města (DPP).

Metodické centrum připravilo pro školitele DPP prezentaci viz http://1url.cz@skoleniDPP1801 zaměřenou na problematické situace cestujících se zrakovým postižením, se kterými se každodenně v MHD setkávají: obtížná dostupnost nástupišť a dopravních prostředků, nepřesnosti v informacích a v orientačních systémech během cestování; dále se také diskutovalo o komunikačních bariérách, o chování a přístupu řidičů k této skupině cestujících. Zástupci DPP mohli zažít i pohyb v terénu s bílou holí, vyzkoušeli si účinnost povelových vysílačů při komunikaci s řidiči dopravních prostředků.

Děkujeme DPP a jejich řidičům za zájem. Díky za vstřícnost, pochopení a pomoc mnohdy v náročných situacích k cestujícím s omezenou možností orientace – nevidomým a slabozrakým.


Počet obrázků: 6

 

  • lednové zvýšení důchodů,
  • zvýšení minimální mzdy
  • pravděpodobné zvýšení částek životního a existenčního minima a
  • implementace Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení


 

  • O pravidlech a způsobu doručování písemností nejen správních orgánů


 

Publikováno 20.11.2018 13:00, Brašna František

Systém AVAS – otázky a odpovědi

chodec a tiché auto

V posledních deseti letech EBU lobbovala za řešení nebezpečí tichých automobilů. Příští rok vstoupí v platnost evropská legislativa. Z tohoto důvodu je v současné době uvedenému tématu věnovaná v médiích pozornost. Tento dokument shrnuje nejdůležitější body v reakci na otázky z médií a odkazuje na příslušnou část legislativy.

  

Obrázek

Partnerem letošního ročníku akce Poděkování nejlepším se stalo Muzeum hlavního města Prahy. 

Publikováno 15.11.2018 21:53, Šváb Radek

Konečné výsledky sbírkového dne Bílé pastelky 2018

Během letošního sbírkového dne, který proběhl ve středu 17. 10. 2018 v celé republice, se nám podařilo získat do sbírkových kasiček částku 2.941.173,- Kč.

Všem dobrovolníků a ostatním, kteří se podíleli na hladkém průběhu letošního sbírkového dne, velmi děkujeme. 


 

Publikováno 08.11.2018 11:41, Málková Marie

Proběhla akce Překonejme bariéry 2018

Obrázek

Akce konaná pod záštitou prof. Ing. arch. Ireny Šestákové z fakulty architektury ČVUT probíhala ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů z. s., za účasti SONS ČR.

Organizátorům patří dík za skvělou spolupráci, za možnost přiblížit svět lidí s postižením místním studentům již v prvním ročníku studia. Předpokládáme, že to pro všechny bylo a bude přínosné do budoucna.

 


Počet obrázků: 10
Začátek: 06.11.2018
Konec: 07.11.2018
Kde: FA ČVUT

 

Publikováno 04.11.2018 21:10, Šváb Radek

Den otevřených dveří v Domě služeb pro nevidomé v Praze 1

Počet obrázků: 2
Začátek: 15.11.2018 09:00
Konec: 15.11.2018 17:00
Kde: Krakovská 21, Praha 1

 

Publikováno 04.11.2018 21:10, Šváb Radek

Den otevřených dveří v Domě služeb pro nevidomé v Praze 1

Začátek: 15.11.2018 09:00
Konec: 15.11.2018 17:00
Kde: Krakovská 21, Praha 1

 

Publikováno 29.10.2018 22:19, Málková Marie

Překonejme bariéry 2018 pozvánka - plakát akce

Obrázek

Již 16. ročník akce Překonejme bariéry je společný projekt Fakulty architektury ČVUT - Ústavu nauky o budovách, Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Akce proběhne ve dvoraně nové budovy FA ve dnech 6. 11. od 9:00 do 16:00 a 7. 11. od 9:00 do 15:00. 

Studenti, zejména budoucí architekti, stavaři, technici, designéři - stejně jako v předešlých letech - se v simulovaných podmínkách budou moci seznámit a snadněji i porozumět požadavkům na bezbariérovost prostředí, jak zabezpečit přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (osoby nevidomé a slabozraké).

 


Začátek: 06.11.2018
Konec: 07.11.2018
Kde: Praha

 

  • výčet opatření na podporu zdravotně postižených samostatně výdělečně činných osob a
  • krátká informace o tom, co je dobré vědět o trvalém pobytu.


 

Publikováno 12.10.2018 10:47, Chlanda Luboš

Jak nevidomí vědci posouvají svět kupředu - Dobré vědět 

Publikováno 04.10.2018 11:37, Martinková Alice

Tisková zpráva o audio popisu k filmu Pepa

V srpnu 2018 v rámci projektu Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická byl vytvořen další audio popis k českému filmu Pepa. 

Publikováno 25.09.2018 13:12, Volejník Rudolf

OrCam a SONS

Poslední dobou se na SONS obracejí zájemci z komunity zrakově postižených, úředníci Úřadu práce i Ministerstva práce a sociálních věcí s dotazy, jak se postavit k nové pomůcce Orcam MyEye. 

Publikováno 25.09.2018 11:24, Málková Marie

Průběh ETM 2018 v Praze

Obrázek

Evropský týden mobility letos probíhal ve dnech 16. až 22. září. Metodické centrum SONS ČR se zapojilo do přednáškového bloku Den bez bariér 18. 9. a dále 22. 9. do akce Den bez aut.

Den bez bariér s prezentacemi odborníků se uskutečnil v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování).  V úvodu dne zástupce Fakulty stavební VŠB -TU v Ostravě Ing. Renata Zdařilová, PhD. měla přednášku o legislativě, týkající se bezbariérového užívání staveb. V dalším bloku prezentoval Ing. František Brašna, vedoucí Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR, zkušenosti z praxe, dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru z hlediska samostatného a bezpečného pohybu osob se zrakovým omezením (nevidomých a slabozrakých).

 


Počet obrázků: 14

 Zobrazena stránka 5 z 14 (celkem 261 záznamů)
Jít na stránku: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 10 .. 14