Aktuality

 

Zde naleznete veškeré aktuality od ústředí SONS nebo můžete přejít na aktuality v oblastních odbočkách.

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 05.11.2019 20:58, Volejník Rudolf

Jedenácté valné shromáždění Evropské unie nevidomých

Evropská unie nevidomých rokovala na svém již 11. valném shromáždění v Římě. Atmosféru alespoň částečně přibližuje zpráva zveřejněná všemi informačními kanály SONS. 

Publikováno 03.11.2019 01:01, Brašna František

Bankomaty ČSOB a novinky při výběru


Vážení,

Od 1. 11. 2019 budou postupně bankomaty Československé obchodní banky, a.s. nově vybaveny upravenou aplikací určenou pro klienty se zrakovým hendikepem. Nový software byl vyvinut po konzultacích a připomínkách ze strany nevidomých klientů. Výběr z bankomatu by měl být nyní jednodušší a bezpečnější, klienti se mohou obsloužit bez asistence. 

Publikováno 31.10.2019 12:24, Málková Marie

Rehaprotex 2019 - konference k železniční dopravě

Obrázek

Rehaprotex Brno 2019, veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek, nabídl dne 29. 10. důležítý doprovodný program.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Veletrhy Brno, a. s., uspořádaly setkání u kulatého stolu  na téma Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením po liberalizaci železniční dopravy a další změny pro OZP.

Záštitu nad konferencí převzali předseda vlády Andrej Babiš a ministr dopravy Vladimír Kremlík.

U kulatého stolu budou diskutovat: Andrej Babiš | předseda Vlády ČR

Vladimír Kremlík | ministr dopravy ČR

Václav Krása| předseda NRZP ČR

Ladislav Němec | náměstek ministra dopravy

Jiří Svoboda | generální ředitel SŽDC

Jan Paroubek | zástupce ředitele CENDIS s. p.

Roman Hanák | náměstek hejtmana Jihomoravského kraje v oblasti dopravy

Václav Nebeský | předseda představenstva a generální ředitel Českých drah a. s.

Radim Jančura | majitel RegioJet a. s.

Daniel Adamka | generální ředitel ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s.

Leoš Novotný | předseda představenstva Leo Express Global a. s.

Zbyněk Hořelica | ředitel SFDI

Za Sjednocenou orgnizaci nevidomých a slabozrakých se akce zúčastnilo Metodické centrum odstraňování bariér (Brašna, Dudr, Málková).

Věříme, že tak jak bylo přislíbeno zástupci rezortů, problematika cestování osob se zdravotním postižením rozhodně nezapadne.

 


Počet obrázků: 10
Začátek: 29.10.2019
Konec: 01.11.2019
Kde: Výstaviště Brno

 

Publikováno 31.10.2019 10:15, Málková Marie

Silniční konference 2019

Obrázek

Ve dnech 23. a 24. října se konal v Českých Budějovicích již 27. ročník tradiční největší konference (nejen) pro silničáře. Záštitu nad letošním ročníkem převzali premiér A. Babiš, ministr dopravy V. Kremlík a primátor Č.Budějovic J. Svoboda. Za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. zde byli jako delegáti Ing. František Brašna a Petr Lněnička z Metodického centra odstraňování bariér.

Poznámka: Oficiální závěry a odkaz na tiskovou zprávu vložíme po jejich zveřejnění.

 


Počet obrázků: 1
Začátek: 23.10.2019
Konec: 24.10.2019
Kde: České Budějovice

 

Publikováno 23.10.2019 12:04, Brašna František

Euroklíč a k čemu slouží

Euroklíč, co je, k čemu je dobrý, kde se používá a kde se dá pořídit se dozvíte níže... 

Co k tomu říkají partněři Nadace Vodafone Česká republika a mezi timi i Zdeněk Bajtl, vedoucí Knihovny digitálních dokumentů a Navigačního centra SONS. 

Publikováno 18.10.2019 17:56, Brašna František

Zdravotnická zařízení a jejich přístupnost

 

Jak lze ověřít nebo zajistit, aby objekt zdravotnického zařízení byl přístupný pro osoby se zrakovým postižením, tj. pro nevidomé nebo slabozraké? 

  • Právo nevidomých být zapsáni do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli
  • Judikát o nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku


 

Publikováno 10.10.2019 18:23, Šváb Radek

Světový den zraku

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, na kterou můžete přispět v rámci sbírky Bílé pastelky, upozorňuje na důležitost důkladného vyšetření zraku

Říká se, že o něco, na čem nám záleží, pečujeme jako o "oko v hlavě." Vlastní oči však ve skutečnosti často zanedbáváme. Právě na nezbytnost prevence očních nemocí upozorňuje Světový den zraku, který letos připadá na 10. říjen. 

Publikováno 24.09.2019 08:45, Málková Marie

Proběhla akce Den bez bariér 2019

Obrázek

V Evropském domě v pátek 20. září proběhl za účasti SONS Den bez bariér. Akci pod záštitou MHMP vedla Mgr. Karolína Klímová. Prezentovali zástupci Institutu plánování rozvoje hlavního města, Ministerstva pro místní rozvoj a zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, spolků osob s omezenou možností pohybu (Pražská organizace vozíčkářů) i orientace (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR).  Pozváni byli a zúčastnili se jí pracovníci některých stavebních úřadů (MČ Praha 13), památkářů, pedagogové a studenti Střední průmyslové školy stavební v Dušní a další zájemci z řad veřejnosti.  

Připomínáme, že další akce zaměřená na seznámení s problematikou osob se zdravotním postižením a na vytváření přístupného prostředí pro všechny pod názvem Překonejme bariéry 2019 se uskuteční již 17. rokem, a to ve dnech 13. a 14. listopadu 2019 na půdě organizátora projektu, na Fakultě architektury ČVUT.

 


Počet obrázků: 8

 

Obrázek

Brněnská vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930 je jako jediná památka moderní architektury v České republice zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve čtvrtek 12. 9. 2019 jsme v ní měli příležitost prožít jedinečnou událost. Celý den byla totiž výjimečně vyhrazena nevidomým a slabozrakým návštěvníkům.

Projekt se zrodil z iniciativy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), Národního památkového ústavu (NPÚ) a byl laskavě podpořen vedením vily Tugendhat i městem Brnem. „Je nám ctí, že můžeme představit tento architektonický skvost způsobem, který je i pro nás nový a poučný,“ uvedla na tiskové konferenci pořádané při této příležitosti Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat. „Pro zrakově postižené je vnímání hmatem vynikajícím komunikačním nástrojem. Má jedinečnou informační a rozlišovací schopnost, dokáže probouzet fantazii a hluboké vnímání. Proto jsem velice ráda tento projekt podpořila,“ doplnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Nevidomé a slabozraké historie a umění velmi zajímá. Hmatové expozice, výstavy a edukační programy jsou již v některých galeriích a muzeích, ale zážitek unikátní vily Tugendhat je pro nás jedinečný,“ pochválil organizátory akce Václav Polášek, prezident SONS. Poděkování připojil i její viceprezident Rudolf Volejník: „Bez podpory zraku vnímáte interiér vily jen jako jakýsi prostor. Tvar, oblouky nebo úhly můžete poznat až podle modelu a samozřejmě na místě, když se tím interiérem procházíte a některé prvky si hmatem prohlížíte. Proto všem, paní primátorce, ředitelce vily Tugendhat, magistrátu města Brna, lidem, kteří vytvořili hmatové reliéfy i těm, kteří je vymysleli, patří velký dík. A to za spoustu našich členů, ale i nečlenů.“

Přihlášení hosté se zrakovým postižením měli tak možnost poznat architektonický koncept i jedinečné technické vybavení vily pomocí hmatu a dalších vjemů. Kromě prezidenta a viceprezidenta SONS k nim patřili představitelé oblastních odboček Brno střed a sever, Kroměříž, Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Zkušení průvodci jim kromě odborného výkladu představili i haptické půdorysy vily, které nechal zhotovit NPÚ, pracoviště Kroměříž – Květná zahrada, ve spolupráci s Národní radou pro osoby se zdravotním postižením (NRZP). Ty jsou ve vile trvale k zapůjčení.

A jak by měli postupovat další lidé se zrakovým postižením, pokud budou chtít vilu Tugendhat navštívit? Petr Dvořák, její pracovník pro komunikaci s veřejností, doporučuje zarezervovat si prohlídku na e-mailové adrese:  info@tugendhat.eu a ve zprávě uvést, že jste osoba se zrakovým postižením a budete mít zájem o haptický půdorys památky. Do zprávy uveďte i to, zda se chystáte přijet samostatně nebo ve skupině. Všem příštím návštěvníkům přejeme příjemný zážitek.

 

Antonín Vraný 

  • Upozornění pro uživatele bílých holí
  • Vymáhání neuspokojených pohledávek z pohledu věřitele


 

Publikováno 12.09.2019 14:46, Málková Marie

Den bez bariér 2019

pozvánka (pdf; 497 KB)

Podrobnosti k akci Den bez bariér 2019 - Bezbariérová přístupnost v právních předpisech i v praxi

Kde přesněji: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Přednáškový den (nejen) pro odbornou veřejnost - přední odorníci na bezbariérovou přístupnost v Praze jsou připraveni sdílet své zkušenosti s úředníky veřejné spávy, projektanty, architety, investory i studenty středních škol zaměřených na stavebnictví, architekturu a design.

Po celou dobu akce je možno individuálně konzultovat v oblasti legislativy, technických řešení pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, dotační podpory z národního Programu mobility a grantového schématu hl. města Prahy.

Interaktivní program: Vyzkoušejte si manipulaci s kompenzačními pomůckami pro zdravotně handicapované - pohyb na vozíku a chůzi s pomocí bílé hole.

Program

9:00-9:45 Bezbariérové užívání staveb ve vyhl. č. 398/2009 Sb., Ing. Petr Novák, MMR

9:45-10:50 Případová studie: rekonstrukce okolí Národního muzea v Praze, Ing.arch. Jakub Hendrych, IPR; Ing.arch. Jan Tomandl, POV; Ing. František Brašna, SONS

10:50-11:00 Bezbariérová přístupnost muzejních prostor - poučení z Berlína, Mgr. Karolína Klímová

11:00-11:30 Přístupnost vnitřních prostor Národního muzea v Praze, Ing. Dagmar Lanzová

11:30-13:00 Aktuální příklady řešení bezbariérové přístupnosti ve veřejném prostoru v Praze, Ing. Petr Novák, Ing.arch. Jan Tomandl, Ing. František Brašna, Ing. Dagmar Lanzová

 


Začátek: 20.09.2019 09:00
Konec: 20.09.2019 13:00
Kde: Praha 1

 

  • Exekuce z pohledu povinného (dlužníka)


 

Publikováno 12.08.2019 11:41, Málková Marie

Akce Den bez bariér a Překonejme bariéry 2019

Obrázek

Den bez bariér

V pátek 20. 9. 2019 se koná Den bez bariér pořádaný Magistrátem hlavního města Prahy. Akce se uskuteční v Evropském domě, Jungmannova 24, 9-13 hodin (pouze dopoledne) a má být zaměřená na konkrétní realizace v Praze. Cílovou skupinou jsou studenti VŠ a SŠ se stavebním zaměřením, úředníci MHMP a MČ, projektanti, městské organizace. Účast a prezentace kromě Metodického centra SONS připravuje MMR, IPR, NRZP, POV.

Překonejme bariéry

Ve středu 13. až do čtvrtka 14.9. 2019 pořádá FA ČVUT Praha již 17. ročník akce zaměřené na vzdělávání studentů. Mají možnost získat cenné zkušeností, jak vytvářet bezbariérové prostředí. Účast Metodického centra odstraňování bariér SONS a Pražské organizace vozíčkářů je garantována. 

  • informace o zrušení karenční doby a výši náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a
  • stručné vyložení ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti držitelů vodicích psů za škodu, kterou by jejich pomocníci způsobili.


 

Publikováno 23.07.2019 01:37, Brašna František

Bankomaty pro nevidomé a slabozraké

Obrázek

Bankomaty pro nevidomé a slabozraké

Česká spořitelna, a. s., (ČS) a Československá obchodní banka, a. s., (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně a aktualizují seznam svých poboček a bankomatyů (ATM) upravené s hlasovým výstupem pro samostatné užívání osobami, kteřé nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. 

Aktuální seznamy bankomatů a poboček jsou k červenci 2019 na konci stránek na www.

 

  

Publikováno 19.07.2019 23:27, Brašna František

České dráhy a nasazení nových elektrických jednotek

Obrázek

České dráhy a nasazení nových elektrických jednotek k červnu 2019.

uvádíme zde lokality, které tyto vlaky využívají včetně jejich typu a možné přístupnosti.

 

  

Publikováno 27.06.2019 13:36, Salaba Marek

Postup do fáze akcelerace v rámci Laboratoře Vodafone

Náš vznikající projekt SONS indoor navigace pro nevidomé vybrala Nadace Vodafone Česká republika v rámci svého projektu Laboratoř Vodafone z 26 týmů mezi 10 oceněných a postupujících do fáze akcelerace.

Článek o vyhlášení dne 26.6.2019.

Laboratoř Vodafone vyhlášení 26.6.2019 - celkový pohled (jpg; 90 KB)   Laboratoř Vodafone vyhlášení 26.6.2019 - předání SONS (jpg; 361 KB) 

Publikováno 26.06.2019 11:25, Šváb Radek

Koncert v rámci Dnů umění nevidomých

Obrázek

Historicky první ocenění významným osobnostem se zrakovým postižením, které se zasadily o zlepšení podmínek stejně handicapovaných lidí, dnes v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze udílela Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Cenu republikové rady SONS ČR si odnesli Jan Příborský z Olomouce, Viktor Dudr z Prahy a Marta Zemanová ze Zlína. Ocenění in memoriam udělil prezident SONS ČR Vlastimilu Císařovi.

Ceny v podobě upomínkových skleněných plaket, rekreačních pobytů, manžetových knoflíků pro pány a brože pro dámu byly předány během koncertu zrakově postižených umělců pořádaného v rámci festivalu Dny umění nevidomých. Ten se koná každoročně na mnoha místech na Moravě. Nevidomí a slabozrací umělci zde veřejnosti ukazují, že talent, ať už hudební či výtvarný, nezávisí na zraku. Stejný smysl měla i dnešní akce, konaná u příležitosti 25. výročí festivalu.


Počet obrázků: 10

 Zobrazena stránka 10 z 21 (celkem 402 záznamů)
Jít na stránku: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 20 .. 21