Říjen 2023 - informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 19.11.2023 12:13 Zajíc Luboš


Obrázek

Vítejte u článku o událostech 40. Až 44. Týdne roku 2023 v SONS z pohledu prezidenta a viceprezidenta.

Mini fitness SONS

Právě v říjnu se nám konečně podařilo v pilotním provozu poprvé otevřít veřejnosti malou posilovnu v suterénních prostorách našeho Domu služeb v Krakovské. Do malé tělocvičny jsme pořídili veslařský trenažér, běžecký pás, rotoped a posilovací věž, prostor zbyl i pro cvičení na karimatce či žebřinách. Aby nevidomí a slabozrací mohli začít posilovnu samostatně a bezpečně využívat, potřebují s ní být nejdříve dobře seznámeni. K tomu slouží úvodní dvě hodiny, jež musí každý uživatel absolvovat pod vedením odborného trenéra. Ten mu poskytne nejen zaškolení, jak přístroje v posilovně ovládat, ale také doporučí vhodné a zajímavé cviky odpovídající motorickým schopnostem a kondici individuálního uživatele. Aby trenérské rady a tipy byly opravdu šité na míru potřebám a možnostem těžce zrakově postižených, trenér František Ha pravidelně konzultuje s garantkou tohoto projektu, zkušenou nevidomou sportovkyní Pavlou Kovaříkovou. V říjnu jsme začali s nabídkou dvakrát čtyř hodin cvičení v týdnu, v listopadu jsme přidali dalších osm hodin, kdy mohou proškolení zájemci posilovnu používat samostatně. A nad původních 8 hodin přibyla i možnost domluvy cvičení s trenérem v individuálně domluvených časech. Zatímco za samostatné cvičení v posilovně vybíráme jen příspěvek na režijní náklady ve výši 50 Kč, za individuální lekci s trenérem uživatel zaplatí částku 300 Kč. Věřím, že nabídku Mini fitness se nám bude dařit udržet, nebo ještě rozšířit tak, aby všem pražským či středočeským nevidomým nebo slabozrakým, kteří mají chuť dělat něco pro svoji kondici, byla naše posilovna v centru Prahy dostupná nejen místem ale i časem. Podrobnosti, včetně toho, jak si návštěvu v posilovně zarezervovat, najdete na webu SONS.

Bílá pastelka

Když s jakýmkoliv zaměstnancem či funkcionářem SONS (a myslím, že v Tyfloservisu nebo TyfloCentrech to platí stejně tak) začnete hledat nějaký termín pro cokoliv a zmíníte říjen, většinou Vám řeknou, že „v říjnu raději ne, to máme plné ruce práce s Bílou pastelkou“. Ani letos tomu nebylo jinak, protože na 9. až 11. října byly stanoveny vrcholné dny celoroční sbírky. V pondělí, úterý a středu jsme v ulicích více než dvouset měst a obcí díky více než osmnáctistům dobrovolnických dvojic vybírali od dárců příspěvek určený na veškerou činnost, které se SONS, Tyfloservis a TyfloCentra věnují. Jak si možná vzpomenete, loňský výtěžek skončil pár desítek tisíc pod čtyřmilionovou hranicí. Byli jsme tedy velmi zvědavi, zda se nám ji letos podaří překonat. A výsledek? Bez nadsázky musím napsat, že jsme jím nadšeni! Podařilo se nám vybrat 4 670 551 Kč. Čtyřmilionová hranice tedy zůstala daleko za námi, ale dokonce se nám podařilo porazit i inflaci, protože nárůst oproti loňskému výtěžku činí více než 18 %.

Určitě při nás stálo počasí, které se po prvním deštivém dni slitovalo a přidalo krásné slunečné úterý a téměř letní středu, ale to samo by bylo k ničemu, nebýt obrovského úsilí těch, kteří vyrazili do ulic a žádali, prosili a přesvědčovali veřejnost, aby nám přispěla. Všem patří velký dík. Děkuji samozřejmě i organizátorům, kteří kromě organizace hladkého průběhu samotné sbírky ještě měli dost sil i na uspořádání dalších doprovodných akcí, jež také velmi přispívají k jejímu zviditelnění a úspěchu. V Praze lze za takový vrchol považovat koncert, na němž letos vystoupil kromě Miroslava Orsága, Braille bandu a skupiny provozující irské tance Coiscéim populární zpěvák Richard Krajčo, díky němuž byl vymezený prostor zaplněn lidmi tak, že je museli policisté usměrňovat, aby „nepřetékali“ na přilehlou vozovku.

O další významné doprovodné akci tradičně spojené s Bílou pastelkou bude vzhledem k jejímu listopadovému termínu určitě informovat viceprezident, já jsem si nakonec nechal největší poděkování pro veřejnost, respektive každého jednotlivce, kdo do naší sbírky finančně přispěl. Takže DÍIIIIIIKY!

Setkání výkonných ředitelů a ředitelek členů Evropské unie nevidomých

4. a 5. října proběhlo v Paříži setkání organizované Evropskou unií nevidomých. Šlo o setkání v rámci skupiny LEF (Leadership Exchange Forum), tedy zejm. Výkonných ředitelů členských organizací. Za SONS se setkání zúčastnili viceprezident Jan Šnyrych a výkonná ředitelka Veronika Pokorná. Nejdůležitějšími diskutovanými tématy byla připravovaná strategie EBU na období 2024 až 2028 a příprava XII. Valného shromáždění EBU, které má proběhnout v únoru v Lisabonu a na němž by tato strategie měla být přijata.

Oslavy TyfloCenter

S radostí jsme já i viceprezident přijali pozvání na oslavy dvacátého výročí vzniku dvou TyfloCenter.

6. října se konala krásná oslava v Pardubicích, v sále tamního AFI paláce. Kromě živé hudby k poslechu i tanci umocňující příjemnou atmosféru na mě silně zapůsobila zejména autentická vystoupení klientů TyfloCentra, kteří svými autorskými uměleckými dílky vyjadřovali, jak důležitou součástí jejich života služby poskytované TyfloCentrem pro ně jsou. Z průběhu oslavy bylo jednoznačné, že paní ředitelka Dana Stoklasová se svými kolegy dělají svoji práci naplno, odborně a ze srdce.

TyfloCentrum v Jihlavě si své 20 výročí připomnělo hned dvěma velkými akcemi. 11. října se v honosných prostorách jihlavské radnice sešli nynější i minulí zaměstnanci TyfloCentra se svými klienty a připomněli si zde, co vše za dvacet let zvládli a zažili. Podle viceprezidentova sdělení byla akce velmi důstojná, její význam podtrhla i účast vrcholné politické reprezentace kraje Vysočina.

A protože na výše popsané slavnosti TC Jihlava byl prostor jen pro krátké hudební vystoupení, jihlavští si to více než vynahradili při slavnostním plese. Ten proběhl 3. listopadu, čímž se sice dostávám za časově vymezený rámec tohoto článku, ale tematicky sem tato úžasná událost, které jsem měl tu čest se zúčastnit, zcela jistě patří. Na plese jsme si užili všeho, co k plesu náleží, předtančení, živé hudby, tomboly, půlnočního překvapení... Účast hejtmana kraje Vysočina, primátora Jihlavy a dalších politiků i na plese jen dosvědčovala, jak dobře se paní ředitelce Ivetě Bělovové daří naplňovat účel, pro který bylo před dvaceti lety TyfloCentrum zřízeno.

Rád bych oběma TyfloCentrům pogratuloval k jejich výročí a přeji, ať se jim i nadále daří poskytovat potřebné a kvalitní sociální služby.

Účast na oblastních shromážděních

Z TyfloCenter se na závěr navraťme zpět do SONS; v pátek 20. a v sobotu 21. října se konala oblastní shromáždění – nejdříve opavské a o den později vsetínské odbočky. Jsem velmi rád, když dostanu pozvání na oblastní shromáždění a když mi můj diář umožní je přijmout. Jde o důležité příležitosti k čerpání zpětné vazby, co nevidomé a slabozraké v jednotlivých lokalitách zajímá, co řeší, co je pálí, jak oblastní odbočky fungují.

Musím říct, že opavské i vsetínské shromáždění (to probíhalo v blízkém Valašském meziříčí) mě velmi potěšilo hojnou účastí, živostí diskuse, i zprávami o bohaté činnosti. Měl-li bych z každého města vypíchnout alespoň jeden nečekaný zážitek, pak z Opavy by asi šlo o líčení velkého nasazení jedné jejich členky užívající vozík a zároveň ztrácející zrak při sbírce Bílá pastelka. Z Valašského Meziříčí mě pak zaujala nabídka obchodníka s domácími elektronickými spotřebiči, který v rámci své obchodní strategie nabízí individuální konzultace spotřebitelům se speciálními požadavky, je prý připraven se detailně a individuálně věnovat každému, kdo hledá třeba Spotřebiče s hmatnými tlačítky či hlasovým výstupem.

Ve výčtu říjnových událostí bych mohl dlouze pokračovat, popsat tradiční koncert Plzeňské filharmonie s nevidomými sólisty v režii tamního Lions Clubu, vylíčit průběh schůzky s generálním ředitelem České televize Janem Součkem nebo popisovat počínající spolupráci s projektem Jiříkovo vidění. Jenže, ruku na srdce, komu by se v dnešní době chtělo číst dlouhá pojednání. A tak k tomu, čehož význam přetrvá, se jistě dostaneme v dalších článcích, k něčemu třeba už v tom za listopad, který sepíše kolega Honza Šnyrych.

Za pozornost dnes děkuje

Luboš Zajíc


Obrázky

Luboš Zajíc v Minifitness SONS Luboš Zajíc v Minifitness SONS
Jan Šnyrych a Veronika Pokorná při pouliční sbírce Bílá pastelka ve vestibulu metra Muzeum Jan Šnyrych a Veronika Pokorná při pouliční sbírce Bílá pastelka ve vestibulu metra Muzeum