Republiková rada

 
Publikováno 05.11.2019 20:58, Volejník Rudolf

Jedenácté valné shromáždění Evropské unie nevidomých

Evropská unie nevidomých rokovala na svém již 11. valném shromáždění v Římě. Atmosféru alespoň částečně přibližuje zpráva zveřejněná všemi informačními kanály SONS. 

Publikováno 27.05.2018 13:06, Volejník Rudolf

Zpráva ze 6. zasedání RR SONS

Šesté zasedání RR v jejím sedmém funkčním období se konalo v pátek 1. prosince 2017 za účasti všech 21 členů. V souladu s plánem rotace předsedajících řídila zasedání D. Filgasová. 

Publikováno 15.03.2018 12:52, Volejník Rudolf

Zpráva ze 7. zasedání RR SONS

Republiková rada SONS ČR, z. s., se sešla na 7. zasedání ve stávajícím funkčním období 9. března 2018. Patnáctibodový program je názornou ukázkou složitosti života našeho na dnešní poměry velkého spolku.


Počet videí: 1

 

Publikováno 20.06.2017 20:45, Volejník Rudolf

EET novinky červen

Nestává se často, že je SONS přizvána na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené. Výjimku tvoří případy, kdy se tento úctyhodný orgán nemůže bez nás dost dobře obejít; jedním takovým příkladem je Elektronická evidence tržeb, kterou by bylo možné bez zraku provádět pouze za předpokladu stoprocentní přístupnosti programového i přístrojového vybavení. Dnešní zpráva hovoří o pokroku při hledání možností řešení. Cíle ještě nebylo dosaženo, ale jsme všichni na dobré cestě. 

Publikováno 18.03.2017 20:57, Volejník Rudolf

Zpráva z 3. zasedání RR SONS

Ze třetího zasedání RR v tomto volebním období považuji za nejpozoruhodnější životní jubileum jedné z nejvýznamnějších postav moderních dějin našeho hnutí, změnu ceny Bílé pastelky, zprávu o EET a státní konvent o seniorech. 

Publikováno 30.12.2016 20:49, Volejník Rudolf

Zpráva z 2. zasedání RR

Republiková rada SONS ČR, z. s. se schází na pravidelných zasedáních čtyřikrát do roka. Předkládám zprávu z našeho druhého zasedání (2. prosince 2016) v novém složení, určenou pro všechny, kdo navštíví naše internetové stránky a zajímají se o různé aspekty života našeho spolku.

  

Publikováno 03.10.2016 13:15, Volejník Rudolf

Zpráva z 1. zasedání RR

 Republiková rada SONS ČR, z. s. se schází na pravidelných zasedáních čtyřikrát do roka. Předkládám zprávu z našeho prvního zasedání v novém složení, určenou pro všechny, kdo navštíví naše internetové stránky a zajímají se o různé aspekty života našeho spolku. 

Publikováno 21.09.2016 12:30, Volejník Rudolf

Výklad Stanov k členství v několika org.jednotkách

Máme mezi sebou řadu aktivních členů, kteří dělí svoji spolkovou činnost např. mezi dvě oblastní odbočky nebo mezi svoji domovskou odbočku a celostátní klub. V zájmu zprůhlednění evidence těchto členů, jejichž rozhodnutí nelze než vítat, vydala Republiková rada příslušný výklad Stanov. Ten poslouží jak dobrovolným funkcionářům odboček a klubů, tak pracovníkům oblastních pracovišť i členům, kteří se chtějí účastnit života několika organizačních jednotek spolku. 

Publikováno 21.09.2016 12:30, Volejník Rudolf

Výklad Stanov k člesntví v několika org.jednotkách

Máme mezi sebou řadu aktivních členů, kteří dělí svoji spolkovou činnost např. mezi dvě oblastní odbočky nebo mezi svoji domovskou odbočku a celostátní klub. V zájmu zprůhlednění evidence těchto členů, jejichž rozhodnutí nelze než vítat, vydala Republiková rada příslušný výklad Stanov. Ten poslouží jak dobrovolným funkcionářům odboček a klubů, tak pracovníkům oblastních pracovišť i členům, kteří se chtějí účastnit života několika organizačních jednotek spolku. 

Publikováno 21.09.2016 10:28, Volejník Rudolf

Vzor statutu klubů

Transformace SONS z občanského sdružení na spolek se dotýká i našich celostátních klubů. Jejich statuty je nutno dát do souladu s nově platným hlavním právním předpisem (občanský zákoník) i s platnými stanovami SONS. V zájmu usnadnění prací na změně statutů klubů předkládá Republiková rada vzor, podle kterého se mohou kluby řídit. Příslušný soubor je klubovým funkcionářům k dispozici jednak v rubrice „Kluby“ a jednak v rubrice „Republiková rada“. 

Publikováno 01.06.2016 08:52, Volejník Rudolf

Jednací řád Republikové rady

Formální postupy, kterými se RR řídí při svých zasedáních (např. způsob hlasování). Stávající řád byl přijat v roce 2016. Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 11 záznamů)
Jít na stránku: 1