Příspěvky

 • Jak je to s příspěvky pojišťoven na optické pomůcky od 1. srpna 2019?
 • Ne každá změna dodavatele energií je výhodná pro spotřebitele


 

Publikováno 14.05.2019 21:32, Volejník Rudolf

Žaloba na Českou televizi – konec seriálu

Jako každý pořádný seriál musí i ten náš dopadnout dobře, i když … jak se začne odvíjet ten nový, záleží na všech aktérech. 

Publikováno 07.05.2019 13:18, Chlanda Luboš

Den umění nevidomých v Praze

Obrázek

Srdečně Vás zveme na slavnostní koncert, kde budou vystupovat nevidomí umělci a zároveň budou předány historicky první ceny pro osobnosti z řad zrakově postižených celkem ve třech kategoriích. Jednou z kategorií je i cena veřejnosti, o které rozhodujete vy.

Koncert se bude konat v sobotu 22. června 2019 od 14:00 do 17:00 v kostele sv. Šimona a Judy.

Na koncertu vystoupí:
- Alena Terezie Vítek 
- Petr Bazala: https://www.youtube.com/watch?v=3CciBezCcIE
- CM Falešnica cimbálová muzika ze Slovácka

Cena vstupenky: 150 Kč

Vstupenky můžete objednávat na e-mailu svab@sons.cz nebo telefonicky na čísle  778 768 390.


Začátek: 22.06.2019 14:00
Konec: 22.06.2019 17:00
Kde: kostel sv. Šimona a Judy

 

Publikováno 23.04.2019 08:19, Brašna František

Akce pod názvem Nevidomí v metru

Obrázek

 

 

Úspěšná akce se konala na stanici metra C Budějovická na Velký pátek 19. 4. 2019 v době výluky části metra. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) spolu se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR připravil netradiční prohlídku prostor metra.

Viz odkazy

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/vyluka-umoznila-zrakove-znevyhodnenym-dukladne-prozkoumat-metro-20190419.html

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Akce-Nevidomi-v-metru-priblizi-prostory-metra-zrakove-znevyhodnenym-578341

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nevidomi-dnes-mohou-poznat-zazemi-prazskeho-metra-na-budejovicke/1747009

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/194-2019-velke-zpravy-nevidomi-prozkoumali-zakouti-metra

Děkujeme DPP a všem, kteří ochotně při akci pomáhali, i přesto, že se jednalo o sváteční den. Děkujeme i všem návštěvníkům za jejich účast a za pochvalné zápisy do účastnické knihy. 

 • zpráva o posledním zasedání sociálně právní komise SONS
 • zpráva o přijetí tzv. evropského zákona o přístupnosti


 

Videa z předávání ceny v rámci konference INSPO 2019. 

 • Dodatek ke zvýšení příspěvku na péči
 • Budeme si doplácet na bílé hole?


 

Publikováno 27.03.2019 14:58, Martinková Alice

Tisková zpráva o audiopopisu k filmu Čertí brko

V prosinci 2018 v rámci projektu Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická byl vytvořen poslední audiopopis a to k české pohádce Čertí brko. 

Publikováno 15.03.2019 14:31, Šváb Radek

Zrakově postižená osobnost roku

 
Znáte někoho skvělého, aktivního, naplno žijícího a to i přesto, že má zrakové postižení nebo je úplně nevidomý? Neváhejte a nominujte ho.

Pro nominaci je připraven krátký formulář, který naleznete zde 

Publikováno 28.02.2019 15:56, Šváb Radek

Nevidomým pomáhají moderní technologie

Obrázek

Na webu i60.cz byl dnes publikován rozhovor s viceprezidentem SONS ČR, z. s. panem PhDr. Rudolfem Volejníkem s názvem "Nevidomým pomáhají moderní technologie".

Celý text rozhovoru si můžete přečíst dále nebo na následujícím odkazu: https://www.i60.cz/clanek/detail/22076/nevidomym-pomahaji-moderni-technologie

  

Publikováno 20.02.2019 09:04, Volejník Rudolf

Žaloba na ČT - výsledky ankety

Od 25. ledna do 8. února 2019 probíhala anketa určená pro zrakově postiženou veřejnost ve věci žaloby Mgr. Václava Poláška na Českou televizi pro ochranu před diskriminací (viz https://www.sons.cz/zalobanact). Níže předkládám její výsledky s parafrázemi nejčastějších komentářů respondentů. 

 • o zrušení karenční doby, tak
 • o změnách v oddlužení fyzických osob. Dále informujeme
 • o nových výších příspěvku na péči v některých stupních a
 • o drobné změně týkající se dohody o pracovní činnosti.


 

Publikováno 12.02.2019 11:29, Martinková Alice

Tisková zpráva o audio popisu k filmu Po čem muži touží

V listopadu 2018 v rámci projektu Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická byl vytvořen další audio popis k českému filmu Po čem muži touží. 

Publikováno 02.02.2019 01:59, Brašna František

Železniční stanice sektory a přečíslování kolejí

Obrázek

Železniční stanice - sektory a přečíslování kolejí z pohledu osob se sníženou schopností orientace – stav a změny

 

Orientační popis typické železniční stanice, stávající stav z pohledu cestujícího a nový stav pro rekonstrukci dle aktuální směrnice SŽDC - sumarizované informace.

 

 

 

  

Obrázek

Také v letošním roce je společnost MORAVIAPRESS s.r.o. partnerem naší veřejné sbírky Bílá pastelka. Děkujeme. 

Publikováno 24.01.2019 21:31, Volejník Rudolf

Žaloba na ČT - anketa

Zdvořilá žádost podaná SONSem České televizi, aby překládala do češtiny v hlavním zpravodajství slovem to, co v cizím jazyce slovem obdrží, která přerostla ve spor a posléze v žalobu pro diskriminaci, dospěla do stádia, v němž jsme se rozhodli znovu na Vás obrátit. Vyzýváme zrakově postiženou veřejnost, členy i nečleny SONS, k vyjádření názoru. Má žalobce, prezident SONS Mgr. Václav Polášek kompromis nabízený Českou televizí přijmout, nebo má pokračovat v soudním sporu, v němž můžeme zvítězit nebo konzervovat současný stav. Čtěte, prosím, dál. 

 • výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství
 • informace k možnosti žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku OrCam MyEye


 

Publikováno 15.01.2019 15:13, Málková Marie

Školení školitelů řidičů DPP

Obrázek

V pátek 11. 1. 2019 proběhlo ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých školení řidičů Dopravních podniků hlavního města (DPP).

Metodické centrum připravilo pro školitele DPP prezentaci viz http://1url.cz@skoleniDPP1801 zaměřenou na problematické situace cestujících se zrakovým postižením, se kterými se každodenně v MHD setkávají: obtížná dostupnost nástupišť a dopravních prostředků, nepřesnosti v informacích a v orientačních systémech během cestování; dále se také diskutovalo o komunikačních bariérách, o chování a přístupu řidičů k této skupině cestujících. Zástupci DPP mohli zažít i pohyb v terénu s bílou holí, vyzkoušeli si účinnost povelových vysílačů při komunikaci s řidiči dopravních prostředků.

Děkujeme DPP a jejich řidičům za zájem. Díky za vstřícnost, pochopení a pomoc mnohdy v náročných situacích k cestujícím s omezenou možností orientace – nevidomým a slabozrakým.


Počet obrázků: 6

 

 • lednové zvýšení důchodů,
 • zvýšení minimální mzdy
 • pravděpodobné zvýšení částek životního a existenčního minima a
 • implementace Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení


 

 • O pravidlech a způsobu doručování písemností nejen správních orgánů


 Zobrazena stránka 2 z 11 (celkem 214 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11