Aktuality

 

Zde naleznete veškeré aktuality od ústředí SONS nebo můžete přejít na aktuality v oblastních odbočkách.

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 18.09.2022 12:18, Brašna František

Evropský týden mobility v Praze zahájen

Obrázek

Den bez bariér zahájil program Evropského týdne mobility v pátek 16. 9. 2022. Akce pod názvem Bezbariérový dům se prezentovala v Podnikatelském a inovačním centru v Praze 1 na MHMP za účasti studentů, odborné veřejnosti a uživatelů včetně Metodického centra odstraňování bariér SONSu.

Návazně v sobotu 17. 9. 2022 proběhl Den bez aut pro širší veřejnost na Výstavišti Holešovice pod heslem Kombinuj a jeď. Přítomni byli zástupci MHMP, Ropidu, MČ Praha 7, IPRu a další. Zde mohli zájemci navštívit i stánek Metodického centra odstraňování bariér, projít si trasu s bílou holí. Počasí akci nepřálo, což ovlivnilo i návštěvnost veřejnosti. 

Další program ETM je na https://etm.praha.eu/jnp/


Počet obrázků: 12
Začátek: 16.09.2022
Konec: 22.09.2022
Kde: Praha

 

Publikováno 15.09.2022 15:36, Zajíc Luboš

08/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Obrázek

O sbírkových kasičkách SONS na České poště, dobročinném rockovém festivalu, Valašské olympiádě zrakově postižených, sdílených elektrokoloběžkách a mnohém dalším...


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 01.09.2022 15:24, Brašna František

Den bez bariér 2022 v Praze

Obrázek

 

Akce v rámci ETM (Evropského týdne mobility) pro odbornou veřejnost tentokráte na téma BEZBARIÉROVÝ DŮM nabídne základní informace i žhavé pražské novinky v oblasti bezbariérové přístupnosti pozemních staveb, možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky (vozík, bílou hůl) v reálném prostředí pražské ulice, možnost konzultovat konkrétní otázky bezbariérového užívání staveb se zástupci organizací SONS, POV a NIPI. K účasti na semináři je třeba se zaregistrovat! Hromadné registrace směřujte na koordinátorku akce Mgr. Karolínu Klímovou, e-mail: karolina.klimova@praha.eu. 

Na programu mimo jiné v 10:45 – 11:00 Přístupnost vnitřních prostor pro osoby se sníženou schopností vizuální orientace
Co je důležité dodržet, aby se nevidomý či slabozraký člověk mohl bezpečně pohybovat po objektu? A co je třeba udělat pro to, aby jej vůbec našel?
František Brašna
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Pozvánka a program:
https://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2022-09/Bezbarierovy%20dum%202022.pdf

https://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2022-09/Bezbarierovy%20dum%202022.pdf 

Informace a foto zdroj: MHMP

 

 


Datum: 16.09.2022 09:00
Kde: Praha 1, Jungmannova 35/29

 

 • Aktuality, tentokrát z oblasti bydlení – stav k 16. 8. 2022
 • Pravidla pro oznámení zvýšení ceny energií a jak v klidu odejít od stávajícího dodavatele
 • Věc Negovanović a spol.
 • Literární okénko


 

Publikováno 30.08.2022 13:30, Brašna František

Praha - hlášení poruch SSZ

Praha - Správce světelné a akustické signalizace na přechodech (SSZ) je nově Technologie hlavního města Prahy (THMP). Hlášení poruch akustické signalizace je zdarma na telefonu: 800 40 40 60 nebo přes email na dispečink: poruchy@thmp.cz

Viz také https://www.sons.cz/Praha-hlaseni-poruch-SSZ-P4012994.html 
 

Publikováno 04.08.2022 10:10, Brašna František

Praha - uzavření stanice metra Florenc C 6. a 7. srpna 2022

Vážení, z důvodu rekonstrukce stropní desky stanice Florenc C bude od soboty 6. srpna 2022 od zahájení provozu do neděle 7. srpna 2022 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská a 


Začátek: 06.08.2022
Konec: 07.08.2022 23:59
Kde: Praha metro Florenc C

 

Publikováno 03.08.2022 12:34, Zajíc Luboš

07/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Obrázek

Vítejte u čtení informací ze sedmého měsíce roku 2022, v nichž Vás čeká, jak jinak než sedm okruhů či zpráv, jimiž se zabývali prezident a viceprezident SONS. 

Publikováno 01.08.2022 01:01, Brašna František

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 4. část historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 4. část historie

Opět spolupracujeme. A jak to bylo s majáčky a DPP. 

Publikováno 21.07.2022 08:34, Šváb Radek

SONS na Dnech Národního parku Šumava

Obrázek

V sobotu 16. 7. 2022 měla SONS možnost prezentovat své aktivity na Dni Národního parku Šumava. Tato tradiční akce se konala letos na Rokytě u Antýglu a důvodem k pozvání zástupců SONS bylo vydání publikace o Šumavě v Braillově písmu vybavené navíc reliéfními mapami.


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 17.07.2022 08:21, Šnyrych Jan

06/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Přinášíme vám výběr z červnové činnosti vedení SONS, jehož příprava tentokrát připadla na Jana Šnyrycha. V tomto přehledu se vždy snažíme ze všech pracovních aktivit vypíchnout jen to, co by pro veřejnost mohlo být zajímavé. Když jsem se teď ale vrátil k tomu, co jsme s Lubošem Zajícem dělali v červnu, zjistil jsem, že budu psát především o Lubošovi. Oba jsme sice v červnových týdnech měli naše pracovní kalendáře nabité, ale moje schůzky ohledně evidence majetku nebo implementace eshopu Tyflopomůcek nejsou zdaleka tak záživné jako velké množství Lubošových veřejných aktivit, kterých se v červnu zvládl zúčastnit. Díky nim je SONS vidět a slyšet mezi politiky a zástupci veřejné správy, ale i mezi našimi partnerskými organizacemi a širší veřejností. 

Publikováno 15.07.2022 09:52, Šnyrych Jan

Nový online obchod Tyflopomůcek SONS

13. 7. jsme spustili nový internetový obchod Tyflopomůcek SONS. Prodejny Tyflopomůcek v Olomouci a Praze k tomuto dni ukončily provoz svých starých eshopů, které jsou nahrazeny společným novým eshopem na adrese eshop.tyflopomucky.cz. 

 • Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě do 18 let věku už má definitivní podobu
 • Sleva 50 % na dopravu od 1. 7. 2022 pro příjemce invalidních důchodů 3. stupně a osoby uznané jako invalidní ve 3. stupni
 • Výchovné ke starobnímu důchodu – část II.: Obecné informace
 • Praktické tipy pro dovolenou v Německu a Polsku - dokončení


 

Obrázek

Velice děkujeme Lions Clubu International District 122 Česká a Slovenská republika za plnou podporu a zajištění výroby a dodání 150 000 kusů pastelek pro 23. ročník sbírky Bílá pastelka.

 


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 01.07.2022 02:15, Brašna František

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 3. část historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 3. část historie

Historie spolků pokračuje. Je tu únor 1991 a .. 

Publikováno 27.06.2022 09:51, Šváb Radek

Předání Cen SONS 2022

V sobotu 18. 6. 2022 v kostele U Salvátora na Praze 1 proběhl druhý ročník předání cen SONS ČR. První ročník udělování cen proběhl již v roce 2019. Byly uděleny osobnostem s velkým významem pro komunitu zrakově postižených. Smyslem těchto ocenění je vyjádření vděčnosti a úcty lidem, kteří během svého života učinili něco významného a dobrého pro zrakově postižené. Komu byly ceny předány a v jakých kategoriích se můžete dočíst v článku zde. 

Publikováno 22.06.2022 18:18, Brašna František

Praha a koloběžky k červnu 2022

Vážení cestující po Praze, 

Vzhledem k trvalým problémům s odkládáním, parkováním a pohazováním elektro koloběžek na komunikacích pro chodce v Praze, zavedla opět firma LIME ČR (pronajímatel a majitel) kontaktní způsob na řešení problémů...  

Publikováno 22.06.2022 10:11, Šváb Radek

Tisková zpráva NRZP ČR k dotacím na sociální služby

Obrázek

V pátek 27. 5. 2022 zveřejnilo MPSV ČR výsledek dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022.  Drtivá většina přiznaných dotací je v průměru snížena o 25 % proti roku 2021. Vzhledem k vysoké inflaci, růstu cen nájmů, energií a dalších komodit, je ve skutečnosti propad příjmů poskytovatelů sociálních služeb mnohem výraznější a je prakticky pro ně likvidační.

Poskytovatelé sociálních služeb se ocitají v pasti, protože ani případné propouštění zaměstnanců a likvidace některých sociálních služeb by situaci neřešilo. Poskytovatelé obdrželi informaci o tak výrazném snížení dotace až koncem května letošního roku. Poskytovatelé sociálních služeb, jako zaměstnavatelé, nemohou svým zaměstnancům zrušit pracovní poměr okamžitě na základě vnějších okolností. Jsou povinni, podle zákoníku práce, dodržet výpovědní lhůtu a současně poskytnout zákonné odstupné. Poskytovatelé sociálních služeb se rozhodnutím ministerstva o snížení dotací dostávají do neřešitelné situace.

Vzniklá situace ohrožuje desetitisíce občanů, kteří jsou odkázáni na poskytování sociálních služeb. Jde především o služby asistenční, pečovatelské a aktivizační. Současně dojde k likvidaci rozsáhlé sítě poradenských služeb, což zásadním způsobem ovlivní možnost lidí, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, nalézt řešení a získat pomoc.

NRZP ČR vyzývá místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Mariána Jurečku, aby vzniklou situaci neprodleně řešil. Jediným řešením je, v rámci novely o státním rozpočtu, navýšit finanční prostředky na sociální služby v takové výši, aby poskytovatelé mohli plnit svoje závazky, které na sebe přijali smlouvou s MPSV ČR. Zároveň žádáme o schůzku s panem ministrem, na které by nás měl informovat o způsobu řešení současné situace. NRZP ČR je informována o tom, že obdobná situace je i u dotací na sociální služby na regionální úrovni. MPSV ČR ve svém dotačním řízení vůbec nezohlednilo vysokou míru inflace, ani případný růst platů a mezd pracovníků v sociálních službách, které jsou i tak velmi nízké proti ostatním odvětvím.

 

V Praze, 21. června 2022                                                   Za NRZP ČR: Mgr. Sabrina Plisková, MPA 

                                                                                                ředitelka Odboru komunikaceTisková zpráva NRZP k dotacím na sociální služby  

 • Aktuality
 • Zvláštní jízdné
 • Výchovné ke starobnímu důchodu – část I
 • Praktické tipy pro zahraniční dovolenou v Itálii a v Německu


 

Publikováno 11.06.2022 16:13, Zajíc Luboš

05/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Obrázek

Přijměte pozvání k přečtení následujících řádků, na nichž poreferuji o činnosti prezidenta a viceprezidenta SONS v květnu 2022.


Počet obrázků: 2

 

21. června začíná Léto s Navigací. V rámci této akce si všichni zrakově postižení mohou zdarma v praxi vyzkoušet služby Navigačního centra SONS. Pokud byste si chtěli o možnostech Navigačního centra naživo popovídat, přijďte na „Naviscuk“, kam jste srdečně zváni. Zobrazena stránka 2 z 21 (celkem 402 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 .. 10 .. 20 .. 21