Aktuality

 

Aktuality v oblastních odbočkách

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP
nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

 

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 05.10.2021 14:39, Brašna František

Infocentrum - Praha hlavní nádraží - pro osobní kontakt

Obrázek

Informační centrum na hlavním nádraží a služby pro nevidomé - pro osobní kontakt

Na konci dubna otevřela Správa železnic ve spodní části nové odbavovací haly na pražském hlavním nádraží své vlastní infocentrum. Veřejnost se zde může prostřednictvím velkoplošných interaktivních panelů seznámit s profilem této státní organizace, vyhledat si aktuální polohu vlaků v aplikaci Grapp nebo získat informace o připravovaných i realizovaných stavbách v aplikaci Interaktivní mapa. Centrum je otevřeno každý den v týdnu od 8 do 20 hodin. Součástí práce jeho zaměstnanců jsou i asistenční služby pro nevidomé spoluobčany. Tento prostor se bude využívat také pro prezentaci aktuálních staveb prostřednictvím veřejných setkání a debat nebo k pořádání tiskových konferencí.

Zdroj: SŽ

 

 
 

Publikováno 30.09.2021 08:42, Brašna František

Program podpory odstraňování bariér v Praze pro rok 2022

Obrázek
 • Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1698 ze dne 12. 7. 2021 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022;
 • program navazuje na dotační program vyhlášený v roce 2021;

  

Publikováno 21.09.2021 13:22, Brašna František

Skončila akce Den bez bariér 2021

Obrázek

Skončila akce Den bez bariér 2021. Ve vysokém počtu se jí zúčastnili studenti, konkrétně ze Střední průmyslové školy stavební v Dušní. Věřme, že si něco do budoucího profesního života odnesli, ať z prezentací, tak z praktických ukázek chůze s bílou holí nebo ze zkušební jízdy na vozíku.

Prezentace přednášejících k dispozici ZDE

Příští odborná akce tohoto typu se koná na Fakultě architektrury ČVUT v Praze dne 3. a 4. listopadu 2021 pod názvem Překonejme bariéry, i zde budou přítomni zástupci z Metodického centra SONSu. 


Počet obrázků: 10
Datum: 17.09.2021
Kde: MHMP

 

S novým funkčním obdobím Republikové rady SONS přichází také novinka v podobě pravidelných zpráv pro veřejnost o jejich jednáních. Po každém zasedání Republikové rady vyjde primárně na webu SONS a případně i v dalších informačních kanálech text shrnující to nejdůležitější, co bylo Republikovou radou projednáno. Nulté vydání zpráv z Republikové rady je právě před vámi. 

Publikováno 14.09.2021 15:18, Brašna František

Den bez bariér 2021 v Praze

Obrázek

Pozvánka na Den bez bariér za účasti SONS ČR, z. s. Letošní ročník této vzdělávací akce v oblasti bezbariérové přístupnosti pro odbornou veřejnost nese podtitul „Jak odstranit bariéru od A do Z"


Začátek: 17.09.2021 08:30
Konec: 17.09.2021 12:45
Kde: MHMP Charvátova

 

 • První tři dědické třídy při dědění dle zákonné posloupnosti
 • Rozhodčí doložky


 

Publikováno 01.09.2021 09:46, Salaba Marek

X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s.

X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. proběhlo 30. a 31. srpna 2021 v Pardubicích. Mezi důležité body tohoto shromáždění patřily volby statutárních představitelů SONS. Delegáti shromáždění zvolili do funkce prezidenta SONS Luboše Zajíce a viceprezidenta SONS Jana Šnyrycha. Přímo volenými členy republikové rady se na čtyřleté funkční období stali: Pavla Andrýsková, Viktor Dudr, Dagmar Filgasová, Renata Jandrtová, Václav Polášek, Rudolf Volejník a Radek Žalud. Členy republikové kontrolní komise byly zvoleny: Soňa Bezděková, Ivana Karašová a Jaroslava Střešinková.

Text všech závěrečných usnesení přijatých X. celostátním shromážděním SONS ČR, z. s. najdete v dokumentu Závěrečná usnesení 31.8.2021 (docx; 37 KB).


Počet obrázků: 3

 

 • informace o chráněném účtu
 • rekapitulace soudních „tahanic“ mezi Ministerstvem zdravotnictví a žalobci, jimž se nelíbila protiepidemická opatření


 

 • novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • nová pravidla v exekucích


 

 • Douška k nahlížení do katastru nemovitostí
 • Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku


 

Publikováno 17.06.2021 10:07, Šváb Radek

Oslavy 25. výročí založení SONS

Obrázek

Rotary klub Praha City, za laskavé podpory a spolupráce Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa v Praze, pozval širokou veřejnost u příležitosti Mezinárodního Dne Rotary na společné odpoledne na nádvoří Sovových mlýnů na Kampě. V neděli 6. června 2021 jsme tak měli možnost oslavit 25. výročí založení SONS společně s rotariány, jejichž motto zní NAŠÍM POSLÁNÍM JE DĚLAT SVĚT LEPŠÍM.


Počet obrázků: 8

 

Dnešní uspořádání vrcholných orgánů nového občanského sdružení (současnou terminologií „spolku“) bylo dohodnuto už v únoru 1996. Statutárními představiteli nové organizace budou prezident a viceprezident; budou voleni celostátním shromážděním na dobu 4 let a stanou se součástí nejvyššího sboru – Republikové rady. Viceprezident je funkce zbrusu nová a nahrazuje předsedu Nejvyšší rady Unie a místopředsedu Ústředního výboru SNS. 

 • nová dávka nazvaná náhradní výživné
 • postoj SONS k novelizacím zakona o sociálních službách
 • informace o změnách v nahlížení do katastru nemovitostí


 

Aktiv klub Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) se aktivně zapojil do mezinárodní hudební soutěže nevidomých a slabozrakých umělců  International Low Vision Song Contest (ILSC).

V pátek 21. května 2021 představí nevidomí a slabozrací umělci ze 17 zemí své písně na první on-line mezinárodní soutěži ILSC. Umělci předvedou širokou škálu hudebních stylů  - od šansonu „Face the Challenge“ z Polska přes kabaret z Francie, folk-POP z Bulharska nebo Kypru až po originální haunting chanting černošské zpěvačky z Británie nebo funkovou skladbu “Kom og dans” z Dánska.  Vizuální prezentace skladeb je spíše jen kulisou, skutečnými hvězdami jsou samotné písně. 

V červnu 1995 vyzývá prezident Unie předsedu SNS k jednání o sjednocení a na základě tehdy převládajícího ovzduší přátelské vzájemné konkurence bylo možné očekávat příznivou reakci. Ta se dostavila téměř neprodleně a výkonný ředitel Společenství Václav Polášek mohl už na 28. června 1995 svolat první zasedání sjednocovací pracovní skupiny. Za SNS se zúčastnili: Vlastimil Císař (předseda organizace a vedoucí delegace), Vladimír Krajíček, Miroslav Vízek, Irena Korečková a Josef Lachman. Za Unii: Milan Pešák (prezident organizace a vedoucí delegace), Viktor Dudr (předseda Nejvyšší rady) a Rudolf Volejník (místopředseda NR); náhradníky byli: Jan Budín, Jozef Kikta a Vlastimil Litochleb. Jednání bylo zahájeno bez předběžných podmínek. Ze sdělení pro veřejnost vydaného bezprostředně po zasedání vyjímám: „Delegace si rovněž vymění své stávající stanovy. Pracovní skupina vytvoří a projedná filozofii nové organizace, strukturu, model výstavby a řízení, dohodne personální otázky jak volených, tak i výkonných orgánů a technické záležitosti spojené se slučovacím procesem. Před tímto procesem se obě organizace vzájemně seznámí se stavem ekonomik (majetku, pohledávek a závazků). 

Třebaže se čelní funkcionáři SNS a Unie scházeli víceméně pravidelně na půdě Společenství, dělala si obě ctihodná občanská sdružení tak do podzimu roku 1994 (než se patová situace ustálila) vzájemné drobné či větší naschvály: Unii se např. podařilo přetáhnout ze SNS jednu z nejaktivnějších místních složek – základní organizaci Olomoucka (nato se v SNS šeptalo, že Unie konala své III. valné shromáždění v Olomouci za odměnu); dokladem zdánlivé oprávněnosti tohoto tvrzení budiž úryvek ze závěrečného usnesení III. valného shromáždění konaného 23. dubna 1994 v Olomouci: „10. Valné shromáždění s uspokojením konstatuje, že se členská základna Unie v posledních dvou letech významně rozrostla přesně ve shodě s jejími základními principy: jednotlivci i velké skupiny lidí se svobodně rozhodly vstoupit do organizace, v níž cítí oporu, sílu rozumných skutků a perspektivu. Je vysoce žádoucí, abychom v nastoupeném trendu pokračovali. Jedině tak můžeme dokázat příznivě smýšlející veřejnosti i sobě, že jsme hodni pověsti organizace, která s důstojností, kvalifikovaně a rozumně dbá o blaho svých členů.“ 

16. června 2021 dovrší Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 25 let existence. Naposledy jsme na výročí vzniku SONS zavzpomínali spolu s jejím prvním prezidentem na jejím IX. celostátním shromáždění v Havlíčkově Brodě v roce 2016; no a teď můžeme vzpomínat leda doma u kamen nebo na pracovišti - v místnosti po jednom nebo po dvou. A přitom pětadvacáté výročí naší SONS by si věru zasloužilo důstojnější oslavu. 

 • stručný přehled zdravotnických prostředků, na které je poskytován příspěvek z veřejného zdravotního pojištění z důvodu zhoršeného zraku
 • informace o zvýšení maximálního limitu odpočtu darů ze základu pro daň z příjmů
 • aktualita týkající se průkazu osoby se zdravotním postižením


 

Publikováno 15.04.2021 19:47, Pokorná Veronika

Distribuce ochranných pomůcek osobám se zrakovým hendikepem

Datum: 12.04.2021
Kde: Všechny odbočky a ústředí

 

 • Odpověď na otázku - Co je FÚJ?
 • Pokračování v zajímavostech právního ukotvení jmen a příjmení


 Zobrazena stránka 2 z 17 (celkem 333 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 .. 10 .. 17