Česká pošta a přístupnost poboček

Publikováno 26.04.2022 14:03 Málková Marie


Obrázek

Česká pošta a přístupnost poboček

V Metodickém centru odstraňování bariér SONS usilujeme o celkovou přístupnost pošt: počínaje dohledáním a nalezením konkrétní pošty (pomocí vodicích linií, majáčků), až po úpravy interiérů a dostupnost cílové odbavovací přepážky (s případným přednostním odbavením), a to při nemožnosti využít obvyklé dotykové vyvolávací systémy.

Pro úplnost něco z nedávné historie. Z iniciativy Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR bylo již před více než 10ti lety cca 400 pošt na území ČR dodatečně vybaveno dálkově aktivovanými akustickými orientačními majáčky a v případě potřeby i vodicími prvky = stavební úpravou v interiéru haly, neboť stavební úprava tvoří navedení k určené přepážce s přednostním odbavením zrakově znevýhodněných klientů (tedy držitelů průkazů ZTP/P z titulu zrakové vady).

Ze strany Metodického centra spolupráce pokračuje. Mimo jiné v polovině dubna 2022 proběhlo školení všech vedoucích pracovníků pošt v Praze 5. Prezentace a diskuze úspěšně proběhly a upozornily na téma, jak by měla být dořešena přístupnost poboček v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 398/2009 Sb., ale také samozřejmě jak nejlépe poskytovat ze strany zaměstnanců pošt služby klientům se zrakovým omezením.

Na závěr přikládáme informaci o aktuální přístupnosti poboček, z c celkového počtu 3213 pošt (včetně malých poboček) je v současné době v provozu 266 pošt opatřených akustickým majáčkem, seznam k dispozici zde:

Pošty_2022 (xlsx; 27 KB)

https://www.sons.cz/Posty-a-jejich-zpristupneni-P4002896.html


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.