Metodické centrum odstraňování bariér

 

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

=============================================

Adresa oddělení:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR)

Metodické centrum odstraňování bariér

https://www.sons.cz/bariery

Krakovská 1695/21

110 00 Praha 1

datová schránka SONS: upxn2eh

 

Vedoucí oddělení:

Ing. František Brašna

tel.:    221 462 443, 442

mob.:  775-438- 169

email:  brasna (at) sons.cz

IČ 65399447, DIČ CZ65399447

č.ú.: 9138014 / 2700 UniCredit Bank Czech Republic,a. s. 

Registrace zapsána v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L7606

 

 

 

 

 

Bezbariérové úpravy veřejných prostor a autobusových terminálů (Jaroměř, Pardubice, Plzeň) Černé ovce 8. září 2022

Bezbariérové úpravy a realita: ČT Černé ovce-září 2021

Koloběžky a předzahrádky: ČT Černé ovce-říjen 2021

Černé ovce 22. září 2021 (jpg; 130 KB)
Viktor Dudr, SONS - Odstraňování bariér historie a současnost 

Koloběžky 27. října 2022 Černé ovce 

Modřiny, ale i zlomeniny. Chůzi po Praze ztěžují nevidomým zahrádky i odložené koloběžky Prima News 10.5.2022

 


 

logo Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

                  QR-kod-www-SONS-Bariery (png; 349 Bytes)

Krakovska21Praha1-vstup (jpg; 9 KB)

Na mapě

Jak se k nám dostanete?

odborný pracovník / konzultant :

Ing. arch. Nikola Karasová
tel.:      221-462- 445
mob.:   777-479- 486
e-mail: karasova (at) sons.cz 

Ing. Ivana Řehořová
tel.:     221-462-444
mob.:  778 963 009
e-mail: rehorova (at) sons.cz 

odborný pracovník :

Dr. Jan Müller
tel.:      221-462-443
mob.:   770 101 443
e-mail: jmuller (at) sons.cz

přístupnost památek :

viz www.sons.cz/pamatky

Alena Hejčová
mob.:   775 438 112 
e-mail: hejcova (at) sons.cz

 

                                      


Metodické centrum odstraňování bariér plní tyto úkoly a nabízí tyto služby:

 • Shromažďuje a dává k dispozici tuzemské i zahraniční informace o možnostech úpravy prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem.
 • V mezích svých možností poskytuje konzultace ve věci úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí, a to v rozsahu platných předpisů v rezortech stavebnictví a dopravy.
 • Zabývá se publicitou tohoto problému směrem k nevidomým a slabozrakým lidem, k široké i odborné veřejnosti.
 • Vyhledává výrobce a iniciuje výrobu potřebných materiálů a zařízení pro bezbariérovou přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností orientace. Materiály a zařízení pro tento účel může posuzovat z uživatelského hlediska.
 • Snaží se formulovat a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby prosazovat náměty do příslušné legislativy z této oblasti.
 • Iniciuje opatření pro usnadnění přístupnosti nejrůznějších služeb nevidomým a slabozrakým lidem.

 

Za dobu své činnosti, od roku 1991 nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých, nyní v rámci SONS, se centru podařilo řadu věcí z problematiky úpravy prostředí a zpřístupnění služeb těžce zrakově handicapovaných lidí propracovat do úrovně praktické využitelnosti a prosazovat jejich využití v praxi.

Jako příklady je možno uvést:

 • Příslušná stavební i další legislativa obsahuje ustanovení, ukládající u vyjmenovaných druhů veřejně přístupných staveb a přestaveb účinná systémová opatření pro usnadnění samostatného pohybu a orientace nevidomých a slabozrakých osob a zvýšení jejich bezpečnosti.
 • Tento systém zahrnuje hmatové úpravy dlažeb pěších a dalších komunikací ve formě signálních a varovných pásů, vodicích pásů přechodu, hmatných pásů atd.
 • Patří sem i hromadné rozšíření zvukové signalizace pro nevidomé na světelně řízených přechodech pro chodce.
 • Plně se osvědčil ryze český systém lokalizace orientačních bodů pomocí dálkově ovládaných akustických orientačních majáčků pro nevidomé. Majáčky se šíří na celém území naší republiky a označují vchody do budov, do podchodů, pomáhají orientaci na železničních i autobusových nádražích, navádějí na eskalátory apod. Ve více než 20 velkých městech ČR na povel slepecké vysílačky reagují vozidla městské veřejné dopravy hlášením čísla linky a směru jízdy.
 • Začínají se postupně uplatňovat i opatření umožňující nevidomým přístup k informacím, důležitým zvláště v dopravě.

 


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

Odkazy:

Bez bariér

Legislativa a poradenství

Podklady k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě

Stanoviska

Školení

Památky - mapování a přístupnost

 


Univerzita Pardubice

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR dlouhodobě spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera - Univerzita Pardubice


 

Příspěvky

Publikováno 31.05.2024 11:09, František Brašna

Pražská integrovaná doprava a zastávky bus jen na znamení

Pražská integrovaná doprava 

Všechny zastávky autobusů a trolejbusů v rámci PID budou na znamení

Od 29. 6. 2024 bude nově pro všechny autobusové zastávky (včetně trolejbusových) v rámci PID platit jednotné pravidlo. Když budete chtít vystoupit na zastávce, stisknete tlačítko a... 

Publikováno 01.04.2024 14:17, František Brašna

Platnost vyhlášky 398/2009Sb. a MMR

Vyhláška 398/2009Sb. a platnost z pohledu zákona ...  

Umělé vodící linie jako nefunkční náhrada za bezpečnostní a varovné prvky 

Publikováno 01.10.2023 01:00, František Brašna

Platnost vyhlášky 398/2009Sb.

Obrázek

Platnost vyhlášky 398/2009 Sb.  je .. 

Publikováno 04.08.2023 23:49, František Brašna

Praha a koloběžky

aktualizace 5.8.2023

Jaký je současný stav ve veřejném prostoru?

Co je možné spatřit na prostorech pro chodce?

Podrobněji můžete sledovat stav na průběžně aktualizované části zde.

( Legislativa, koloběžky a média) 

Publikováno 18.04.2023 14:41, Marie Málková

Školíme jak na odstraňování bariér

Obrázek

V Praze pokračujeme ve školení pracovníků MHMP, DPP, IPRu a dalších zájemců z řad škol, úřadů, projektantů na téma jak má a musí vypadat bezbariérové prostředí. Seznamujeme s legislativními požadavky, uživatelskými zkušenostmi, během prezentací v budově MHMP představujeme dobrá a chybná řešení úprav pro nevidomé a slabozraké. Současně formou praktických procházek s bílou holí a záslepkami přibližujeme tuto problematiku v terénu.

Přehled připravovaných akcí: 

18. 4. MHMP, Jungmannova ulice

27. 4. Nuselská radnice a okolí

23. 5. místo ještě není určeno

30. 5.  MHMP, Jungmannova ulice

Děkujeme MHMP a NRZP za spolupráci a účastníkům za velký zájem, za SONS Metodické centrum odstraňování bariér.


Počet obrázků: 4
Začátek: 18.04.2023
Konec: 18.04.2023
Kde: MHMP a okolí

 

Publikováno 31.03.2023 16:32, František Brašna

Novinky v pražské integrované dopravě platné od 1.4.2023

Dovolujeme si Vás upozornit na následující novinky a aktualizace na webu Pražské integrované dopravy platné od 1.4.2023 

zdroj: ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy a ... 

Publikováno 09.03.2023 11:52, František Brašna

Česká pošta informuje

Česká pošta, s.p. nám zaslala informaci, že v letošním roce připravují realizace a otevření následujících nových poboček, ve kterých se počítá s vyvolávacím systémem napojeným na orientační hlasový majáček. Bude se jednat o tyto pobočky a přibližně o tyto termíny jejich otevření:

Pobočka Brno 2 a Kroměříž 2 v květnu, další pobočky postupně Brno 1 v červnu, Nový Jičín a Praha 56 v červenci, Ostrava 39 v srpnu, Třebíč 1 bude následovat v říjnu a Hadec králové 1 a Hostinné přiravuje otevření na přelomu roku 2023/24.
 

Obrázek

Aktivní měsíc únor - školíme úředníky, projektanty a další odborníky

Ve dnech 14. 2., 16. 2. 20. 2. a výhledově ještě 27. 2. byly dohodnuty mezi školiteli SONS (Metodické centrum odstraňování bariér),  MHMP a NRZP termíny školení na téma požadavky na bezbariérovost pozemních a dopravních staveb pro zájemce z řad odorníků. Přihlásili se zástupci z DPP, TSK, stavebních úřadů MHMP a MČ, z odboru památkové péče MHMP a také z Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR).

 


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 17.01.2023 16:14, Marie Málková

Školení na BEZBARIÉROVOST v novém roce

Obrázek

První letošní celodenní školení se zaměřením na bezbariérová řešení dopravních staveb proběhlo17. ledna 2023 ve Škodově paláci a využili ho ponejvíce pracovníci Metroprojektu a Dopravního podniku hl. města Prahy. Po dopolední teoretické části bylo v odpoledních hodinách možno pozorovat v okolí MHMP u Jugmannova náměstí třináct postav s bílou holí a se záslepkami, s průvodci z řad SONSu, MHMP, NRZP, jak se seznamují v praxi s problematikou samostatného pohybu a také bariér ve veřejném prostoru. Navazující část školení s prostorem na dotazy trvala do podvečerních hodin.

Ohlasy na poučnou procházku s bílou holí po infrastruktuře veřejné hromadné dopravy byly minulý rok veskrze pozitivní a rádi budeme v této vzájemné aktivitě s MHMP pokračovat.

Příští termíny jsou v plánu v polovině února a března, zájem projevili dle informací MHMP zaměstnanci organizací IPR, TSK, DPP, projektanti a úředníci městských částí. 

 

 


Datum: 17.01.2023
Kde: MHMP

 

Publikováno 08.12.2022 11:46, Marie Málková

Změny v dopravě od poloviny ledna 2023 Praha - Jiřího z Poděbrad

Obrázek

Informace k plánované dopravní situaci od poloviny ledna 2023 v místě Jiřího z Poděbrad

Ražby na stavbě výtahů do/z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad se blíží do finále směrem k prorážce do stanice, která by měla proběhnout ve druhé polovině ledna 2023. Paralelně s tím pokračují také stavební práce na modernizaci samotné stanice, které v lednu vstoupí do další etapy. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a zhotovitelé, společnosti STRABAG a AŽD Praha, zde začnou s výměnou eskalátorů, jež potrvá cca deset měsíců. Z tohoto důvodu bude stanice metra Jiřího z Poděbrad na lince A od soboty 14. ledna 2023 uzavřena a vlaky ji budou pouze projíždět.

Pokud budou práce postupovat podle plánu, na začátku listopadu 2023 by měl DPP - Metro nové eskalátory uvést do provozu a stanici opět otevřít. Výtahy by podle aktuálního vývoje razících prací měly být zprovozněny na konci druhého čtvrtletí roku 2024.

Upozorňujeme, že současně s výměnou eskalátorů zhotovitelé odstraní také dva původní přístřešky u výstupu ze stanice do Vinohradské a Slavíkovy ulice. V průběhu dočasné uzavírky stanice Jiřího z Poděbrad budou chodníky v přilehlé části Vinohradské a Slavíkovy ulice součástí oplocené plochy zařízení staveniště. Pěší trasy budou značeny přes vnitřní část náměstí resp. od přechodů pro chodce v křižovatce ulic Vinohradská a U Vodárny. O přibližně 50 metrů severním směrem bude posunuta zastávka autobusové linky č. 101 ve Slavíkově ulici. Detailní dopravní opatření v souvislosti s dočasnou uzavírkou stanice Jiřího z Poděbrad DPP zveřejní po Novém roce.

Situaci budeme monitorovat a podávat vám v průběhu akce aktuální informace o podmínkách přístupnosti.

 

Zprávu podává Metodické centrum odstraňování bariér, Marie Málková, zdroj text a foto TZ DPP ze dne 7. 12. 2022 

Publikováno 01.12.2022 19:56, František Brašna

Školení pro MHMP

Obrázek

Dne 1. 12. 2022 proběhlo poslední v řadě letošních školení ve spolupráci SONSu a MHMP na téma řešení a dodržování podmínek bezbariérovosti veřejných prostranství pro nevidomé a 

 


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 24.11.2022 11:19, František Brašna

Praha - uživatelské informace DPP - vybavenost stanic metra

Obrázek

Uživatelské odkazy na provozní doby a uzavírky WC v metru viz

https://www.dpp.cz/cestovani/wc-v-metru

Informace o stavu výtahů a plošin viz 

Stav výtahů a plošin | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dpp.cz)

  

Publikováno 10.11.2022 12:28, Marie Málková

Proběhl 20. ročník Překonejme bariéry

Obrázek

Ve dnech 2. a 3. listopadu úspěšně proběhl na FA ČVUT již 20. ročník akce s názvem Překonejme bariéry, určený zejména studentům technických i uměleckoprůmyslových škol. Oceňujeme, že letos se akce zúčasnily i děti ze základní školy, děkujeme jejich pedagogickému vedení a dětem za jejich spontánnost a upřímný zájem.

Díky za  spolupráci patří kolegům z FA, Pražské organizace vozíčkářů a také našim kolegům ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Za rok opět na viděnou se těší Metodické centrum odstraňování bariér SONS.

 

 


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 21.10.2022 09:44, Marie Málková

Překonejme bariéry 2022

Obrázek

Ústav nauky o budovách ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, z.s. a Pražskou organizací vozíčkářů, z. s. zve na tradiční zážitkový seminář pod vedením prof. Ireny Šestákové - Překonejme bariéry 2022, který se uskuteční 2. a 3. listopadu vždy od 9 do 16 h v přízemí FA.

Přiďte si vyzkoušet (nejen) pohyb na vozíku a chůzi s bílou holí a překonat bariéry!


Začátek: 02.11.2022 09:00
Konec: 03.11.2022 16:00
Kde: Fakulta architektury ČVUT_Thákurova 9_ Praha 6

 

Publikováno 20.10.2022 16:15, Marie Málková

Školení na MHMP na téma bezbariérovost pokračuje

Obrázek

Dne 20 října 2022 proběhlo další školení na téma podmínek přístupnosti staveb pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. Děkujeme MHMP a NRZP za tuto možnost a tentokráte zástupcům z úřadů a také památkářům z NPÚ za jejich zájem, užitečné dotazy a aktivitu.

Metodické centrum se těší na budoucí smyslupnou spolupráci a vstřícnost ze strany všech účastníků stavebního procesu.
 


Publikováno 18.10.2022 16:14, Marie Málková

Školení pro odborníky na téma bezbariérovost komunikací a dopravních staveb

Obrázek

Dne 18. 10. 2022 proběhlo na MHMP školení na téma řešení bezbariérovosti komunikací a dopravních staveb, které bylo zacílené na úředníky, investory, projektanty. Nabízela se jim možnost podrobnějšího seznámení s legislativou a dozvědět se uživatelské zkušenosti, zažít chůzi s bílou holí přímo v terénu, pocítit na vlastní kůži jak je legislativa včetně bezbariérové vyhíšky č. 398/2009 Sb. dodržována a jak chyby v realizacích komplikují život nevidomým a slabozrakým. 

Metodické centrum děkuje MHMP a NRZP za spolupráci a účastníkům za jejich zájem.
 


Publikováno 11.10.2022 14:57, Marie Málková

Školení pro MHMP a MČ

Obrázek

Školení zaměstnanců stavebních úřadů, úředníků MHMP a MČ

Téma: Zpřístupnění veřejného prostoru, dopravních staveb pro osoby se zrakovým postižením (dle vyhl. 398/2009 Sb. pro osoby s omezenou schopností orientace)

Za účasti Metodického centra odstraňování bariér proběhlo školení zaměstnanců úřadů nejen v podobě odborných prezentací, ale i s možností vyzkoušet si podmínky samostatného pohybu s bílou holí a ze záslepkami na očích a s doprovodem v okolí budovy MHMP u Jungmannova náměstí. Oceňujeme aktivitu ze strany zástupců úřadů Praha 7, Praha 20, z MHMP a jejich snahu vnímat oprávněné požadavky legislativy v reálném životě. Co to například znamená, když přechod je nesprávně upravený nebo akustický majáček nefunkční atd., jaký to má dopad pro chodce s omezenou možností orientace.


Počet obrázků: 2
Začátek: 04.10.2022
Konec: 04.10.2022
Kde: MHMP a Charvátova

 

Publikováno 23.09.2022 15:00, František Brašna

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 8. část - a co dál

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 8. část

Odstraňování bariér pro zrakově postižené – současný stav a co dál .. 

Publikováno 22.09.2022 14:47, František Brašna

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 7. část historie

SONS a odstraňování bariér – Viktor Dudr - 7. část historie

Evropská unie nevidomých a bariéry a ...  Zobrazena stránka 1 z 7 (celkem 125 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7