Den bez bariér 2022 v Praze

Publikováno 01.09.2022 15:24 Brašna František


Obrázek
Dne: 16.09.2022 09:00
Kde: Praha 1, Jungmannova 35/29

Akce v rámci ETM (Evropského týdne mobility) pro odbornou veřejnost tentokráte na téma BEZBARIÉROVÝ DŮM nabídne základní informace i žhavé pražské novinky v oblasti bezbariérové přístupnosti pozemních staveb, možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky (vozík, bílou hůl) v reálném prostředí pražské ulice,  možnost konzultovat konkrétní otázky bezbariérového užívání staveb se zástupci organizací SONS, POV a NIPI. 

Na programu mimo jiné v 10:45 – 11:00 Přístupnost vnitřních prostor pro osoby se sníženou schopností vizuální orientace
Co je důležité dodržet, aby se nevidomý či slabozraký člověk mohl bezpečně pohybovat po objektu? A co je třeba udělat pro to, aby jej vůbec našel?
František Brašna
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Pozvánka a program:
https://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2022-09/Bezbarierovy%20dum%202022.pdf

https://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2022-09/Bezbarierovy%20dum%202022.pdf 

Informace a foto zdroj: MHMP