Problémy s vysílačkou VPN k získání informací o lince a směru vozu MHD

Publikováno 02.08.2022 15:10 Brašna František


Problémy s vysílačkou VPN k získání informací o lince a směru vozu MHD (červenec 2022)

Současný stav je následující: v legislativních pravidlech jsou uvedeny pro funkčnost níže uvedené požadavky.

V prováděcí vyhlášce SZ MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, je uvedeno:

v odstavci: „1.2.9. Dálkové ovládání akustických prvků.

Dálkové ovládání musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na kmitočtu 86,790 MHz.

Pro jednotlivé povely platí tato pravidla:

  1. c) Povel č. 3 aktivuje trylek dopravce a informaci o čísle a směru jízdy vozidla.
  2. d) Povel č. 4 aktivuje samoobslužné otevírání dveří nebo informuje řidiče o nástupu či výstupu nevidomého do či z vozidla. ..

Přijímač těchto kódovaných signálů je  na vozech MHD (autobusů, trolejbusů, tramvají) standardně umístěn na pravé přední horní části vozu a výstupním reproduktorem v blízkosti této svislé hrany.

Z těchto důvodů se předpokládá a je i doporučeno (dle pravidel MD i DPP) i z pohledu osoby se zrakovým postižením při nástupu do dopravního prostředku MHD stát na zastávce u označníku, na konci signálního pásu, který k označníku navádí. Zde je rovněž i předpoklad, že zde v blízkosti zastaví čelo vozu MHD s prvními dveřmi, tj. dveřmi v blízkosti řidiče. Zde je větší šance, že se dozvíme s větší pravděpodobností informace o spoji a pokud jedná řidič korektně, tak i lépe nebo jinak zareaguje, uvidí nás, (pomůže, vidí-li osobu s bílou holí u označníku.

Je pravda, že technologie, elektronika, zabezpečení, silové a další elektronika v prostředcích MHD (autobusů, trolejbusů, tramvají) přibývá a lokálně nám ruší příjem nebo reakci systému s akustickým výstupem. Buď se zkracuje vzdálenost dosahu přijímače, nebo jeho odezva. V extrémním případě klient opravdu dostane akustickou informaci o spoji pozdě nebo není slyšet  nebo  ji nedostane vůbec.  Dle zprávy DPP jsou vozy před výjezdem z depa i na elektroniku a tedy i na tyto systémy kontrolovány a měly by odjíždět v pořádku.  Rovněž dle informací DPP, řidič tuto část systému za provozu  vypnout nemůže. Proběhla již i cílená kontrola všech vozů v depu, kde byla chybovost v jednotkách, které se ale opravily na místě. Na druhou stranu, reálný provoz je trošku složitější, dochází zde k rušivosti i z jiných míst a navíc se mohou sčítat. Co máme zkušenost vlastní i od kolegů, tak chyby v reálném provozu jsou a lokálně se pohybují v řádech jednotek procent.

Tyto problémy, o kterých se ví, se řeší a řešíme jej více jak pět let. Apex, jako výrobce přijímačů s CDV (Centrum dopravního výzkumu) se snaží toto korektně v rámci projektu řešit. Byla zde i verze použít ve voze více přijímačů signálu, ale nemělo to takový technický efekt, jaký se předpokládal. Po testování se dospělo k řešení použít další, sekundární frekvenci. Tato frekvence z pohledu ČTÚ a výrobce nemůže být již jako vyhrazená, jako je nyní u stávající frekvence. Z těchto důvodů a po testech, které již proběhly, by se využila frekvence v rozsahu v pásmu cca 430-435MHz jako šifrovaná, plovoucí. Přijímač i vysílač jsou vyvinuté, funkční a již i technicky otestovány i v reálném provozu jak na DP mimo Prahu, tak již i na jedné lince v Praze. Vysílačka VPN, verze VPN 02, žlutá krabička s gumovým lemem, rovněž existuje ve verzi, která umí vysílat obě frekvence současně. Případně lze tuto VPN 02 jen přeprogramovat, aby dané uměla, takže by se pro nás nic neměnilo. Pro ty, co mají VPN 01 (starší, černá krabička), bude nutná výměna, ta tuto funkci neumožňuje, tzn. zde je pak nutné, v případě potřeby, pořízení nové, aktuální varianty VPN).

Návod na použití a ovládání vysílačky VPN s ukázkou je  na našich webových stránkách: 

https://www.sons.cz/VPN-navod-a-pouziti-P4002837.html

To znamená: pro získání informace o čísle a směru jízdy linky MHD použít tlačítko vysílačky VPN číslo tři a při požadavku na nástup (potvrzení nástupu) i na výstupu z vozidla použít na vysílačce tlačítko číslo čtyři, doporučeno použít vždy.

V Praze, v rámci PID a IDSK kromě DPP jezdí skoro kolem třiceti dopravců, jež zastřešuje ROPID jako organizátor integrované dopravy. Dopravci se v rámci smluv a schválených standardů musí (spíše snaží) tyto podmínky dodržovat. Že,l není striktně výše uvedený požadavek vyšší legislativou dán, opomineme-li obecný diskriminační přístup k informacím pro osoby se zdravotním postižením. 

Informace o použití, funkci a frekvenci vysílačky je uvedeno pouze v prováděcí vyhlášce stavebního zákona. V současné době dochází k aktualizaci a změně stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Nyní i po několika jednáních na MMR, úpravách byla dosud akceptována jen úprava v textu: stávající frekvence a další jednotná evropská frekvence jako sekundární, tzn. zatím bez konkrétnějšího popisu a číselného vyjádření. Zároveň se upřesňuji technické návody pro certifikaci majáčku, kde by se již přesnější hodnoty a data objevit měli. I tak je to legislativa pro pozemní a dopravní stavby. 

Řidiči MHD (autobusů, tramvají) jsou dle zprávy školeni několikrát do roka o tom, o tom jak se mají chovat a přistupovat k osobě se zdravotním postižením.

Dle organizátora pražské integrované dopravy ROPIDu i DPP samozřejmě mohou nastat další problémy selháním lidského faktoru (přehlédnutí, pochybení..). V případě takového zjištění, jak nám bylo řečeno, stačí poslat zprávu, že se tak stalo, tzn. kde (jaká zastávka a v jakém směru) a kdy (datum a čas) i nám na email bariery@sons.cz. Vozidlo  a řidič je dle lokace zpětně dohledatelný a problém je řešen (technicky, opravou až případně postihem..). 

Což je velmi dobré využívat, aby se vědělo, že problém trvá a spíše se lokálně i zhoršuje.

Uvědomujeme si realitu. Jednání s MHMP, ROPIDem a námi probíhají v podstatě trvale.

Požadavky na legislativu, standardy, TN TZÚS i výrobce jsou, ale žel neprobíhá vše a tak rychle, jak bychom si přáli. Takže je to pořád i na nás, o problémech dávejme vědět. volejte a pišme….


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. (c) 2022