Majáčky - příklady frází


  

   

Majáčky - příklady frází

možný typ majáčku: typ1, typ2 atd.

Majáčky a jejich osazení

Pro dobrou funkčnost se majáčky osazují v ose vstupu ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V.

Příklad - Majáček na vstupem do veřejných toalet - metro, typ majáčku OHM/C2

fráze číslo 1, VPN povel č. 1: zpoždění 3 s, trylek „I-Á". „VéCé s obsluhou. Za vstupem vpravo bezbariérové VéCé s eurokíčem, Vlevo branka. Za brankou vpravo VéCé ženy. Za brankou přímo a vpravo VéCé muži."

fráze číslo 2, VPN povel č. 1: zpoždění 3 s, trylek „I-Á". „VéCé je uzavřeno."
-kontakt do řídící jednotky: ano

 


Majáček na železniční stanici v podchodu, u eskalátoru

typ / označení: DHM3

Přístup (spodní stanice) k nástupišti č. 3, podchod HALA, dvojice eskalátorů

Majáček osazen v ose soustavy, půdorysně ve vzdálenosti 1 m od posledního schodišťového hřebene, ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V a datovým kabelelm od řídící jednotky eskátorů.

dvojice eskalátorů
Č. fráze   Povel  Text fráze
1. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Oba eskalátory jedou nahoru."
2. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede nahoru, pravý jede dolů." 
3. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede nahoru, pravý stojí."
4. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede dolů, pravý jede nahoru."
5. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Oba eskalátory jedou dolů."
6. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Levý eskalátor jede dolů, pravý stojí."
7. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor stojí, pravý jede nahoru."
8. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor stojí, pravý jede dolů."
9. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Oba eskalátory stojí."
10. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory."
11. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory."

Majáček na železniční stanici v podchodu, u eskalátoru

typ / označení: DHM4

Nástupiště (horní stanice) č. 3, podchod HALA, dvojice eskalátorů

Majáček osazen v ose soustavy, půdorysně ve vzdálenosti 1 m od posledního schodišťového hřebene, ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V a datovým kabelelm od řídící jednotky eskátorů.

dvojice eskalátorů
Č. fráze   Povel  Text fráze
1. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Pozor! Nenastupujte!  Oba eskalátory jedou nahoru."
2. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede nahoru, pravý jede dolů. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
3. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede nahoru, pravý stojí.V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
4. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede dolů, pravý jede nahoru. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
5. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Oba eskalátory jedou dolů. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
6. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede dolů, pravý stojí. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
7. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Pozor! Nenastupujte! Levý eskalátor stojí, pravý jede nahoru. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
8. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři Levý eskalátor stojí, pravý jede dolů. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
9. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Pozor. Nenastupujte! Oba eskalátory stojí.V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
10. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
11. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."


Stacionární majáček
Železniční stanice - vstup

DHM14
Odbavovací hala žst. Olomouc, hlavní vstup, pravé dveře
Majáček osazen v ose vstupu do objektu /trvale otevřených/, ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V. Rovněž zajištěn dosah přijímače majáčku 40 m s adekvátní hlasitostí (nutno ověřit po instalaci při předání).
č. fráze  /  povel / text fráze
Z. 1 Trylek „I-Á". „Odbavovací hala, železniční stanice Olomouc hlavní nádraží."
R. 2 Trylek „I-Á".  „Hala. Na konci haly přímo eskalátory k nástupištím číslo dva, tři, čtyři, pět. Vpravo vedle eskalátorů majáčkem vyznačený přístup na nástupiště číslo jedna a cesta k nástupišti jedna á. Vpravo za vstupem centrum ČéDé a pokladny. Na konci haly vlevo chodba k VéCé označeným majáčkem."
(Z=fráze základní, VPN tl. č. 1
(R=fráze rozšířená, VPN tl. č. 2)

/fráze základní = lokace, fráze rozšířená – „co za maj." trylek „I-Á" – úrovňový vstup, dveře – viz vyhl./

Stacionární majáček - vstup do objektu pozemních staveb
Tachov, nemocnice, úrovňový vstup (dveře bez schodů)
DHM1
Majáček osazen v ose vstupu do objektu /trvale otevřených/, ve výšce 2,5-3,5 m, se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V.  Rovněž zajištěn dosah přijímače majáčku 40 m s adekvátní hlasitostí (nutno ověřit po instalaci při předání).
č.f ráze / povel  / text fráze
Z. 1 Trylek „I-Á". „Nemocnice Jana Evangelisty Purkyně, náměstí Svobody tři, Tachov."
R. 2 Trylek „I-Á". „Nemocnice Jana Evangelisty Purkyně. Za vstupními dveřmi vpravo, po deseti metrech je pult s informacemi, kde se Vás ujmou." (případně navedení nebo tel. na asistenci, otevírací doba..)
(Z=fráze základní, VPN tl. č. 1
(R=fráze rozšířená, VPN tl. č. 2) 

Osazování majáčků
Výškové a půdorysné osazování akustických majáčků je dáno:
- legislativními požadavky
- požadavky vyplývající z principu chůze a chůze s bílou holí
Osazení majáčku mimo osu dveří nebo mimo soustavu eskalátoru, mimo osu přechodu je nefunkční a i nebezpečné.
Legislativní dosah přijímače je 40 m, ale je nunté dbát i na okolní prostor (včetně hlasitosti) s ohledem na navazující akustické prvky pro OSSO.
Nasměrování reproduktoru se provádí ve směru pimárního přístupu na trase.

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.