Majáčky - příklady frází


   

Majáčky - příklady frází

možný typ majáčku: typ1, typ2 atd.

Majáčky a jejich osazení

Pro dobrou funkčnost se majáčky osazují v ose vstupu ve výšce 2,5-3,5m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V.

Příklad -Majáček na vstupen do veřejných toalet - metro, typ majáčku OHM/C2

-fráze číslo 1, VPN povel č. 1: zpoždění 3s, trylek „I-Á“. „VéCé s obsluhou. Za vstupem vpravo bezbariérové VéCé s eurokíčem, Vlevo branka. Za brankou vpravo VéCé ženy. Za brankou přímo a vpravo VéCé muži.“

fráze číslo 2, VPN povel č. 1: zpoždění 3s, trylek „I-Á“. „VéCé je uzavřeno.“
-kontakt do řídící jednotky: ano

 


Majáček na železniční stanici v podchodu, u eskalátoru
typ / označení: DHM3

Přístup (spodní stanice) k nástupišti č.3, podchod HALA, dvojice eskalátorů

Majáček osazen v ose soustavy, půdorysně ve vzdálenosti 1m od posledního schodišťového hřebene, ve výšce 2,5-3,5m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230V a datovým kabelelm od řídící jednotky eskátorů.

dvojice eskalátorů
Č. fráze   Povel  Text fráze
1. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Oba eskalátory jedou nahoru.
2. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede nahoru, pravý jede dolů.
3. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede nahoru, pravý stojí.
4. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede dolů, pravý jede nahoru.
5. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Oba eskalátory jedou dolů.
6. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Levý eskalátor jede dolů, pravý stojí.
7. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor stojí, pravý jede nahoru..
8. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor stojí, pravý jede dolů.
9. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Oba eskalátory stojí.
10. 2 Trylek CINK. Eskalátory.
11. 2 Trylek CINK. Eskalátory.o řídící jednotky dveří: ANO

Majáček na železniční stanici v podchodu, u eskalátoru

typ / označení: DHM4

Nástupiště (horní stanice) č.3, podchod HALA, dvojice eskalátorů

Majáček osazen v ose soustavy, půdorysně ve vzdálenosti 1m od posledního schodišťového hřebene, ve výšce 2,5-3,5m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230V a datovým kabelelm od řídící jednotky eskátorů.

dvojice eskalátorů
Č. fráze   Povel  Text fráze
1. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři. Pozor! Nenastupujte!  Oba eskalátory jedou nahoru.
2. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede nahoru, pravý jede dolů. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
3. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede nahoru, pravý stojí.V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
4. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede dolů, pravý jede nahoru. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
5. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři. Oba eskalátory jedou dolů. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
6. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři   Levý eskalátor jede dolů, pravý stojí. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
7. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři. Pozor! Nenastupujte! Levý eskalátor stojí, pravý jede nahoru. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
8. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři Levý eskalátor stojí, pravý jede dolů. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
9. 2 Trylek CINK. Nástupiště číslo tři. Pozor. Nenastupujte! Oba eskalátory stojí.V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
10. 2 Trylek CINK. Eskalátory. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.
11. 2 Trylek CINK. Eskalátory. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět.


Stacionární majáček
Železniční stanice - vstup
DHM14
Hala, hlavní vstup, pravé dveře
Majáček osazen v ose vstupu do objektu, ve výšce 2,5-3,5m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230V
č. fráze    Povel   Text fráze
Z. 1 Trylek IÁ. Odbavovací hala. Železniční stanice Olomouc hlavní nádraží.
R. 2 Trylek IÁ.  Hala. Na konci haly přímo eskalátory k nástupištím číslo dva, tři, čtyři, pět. Vpravo vedle eskalátorů majáčkem vyznačený přístup na nástupiště číslo jedna a cesta k nástupišti jedna a. Vpravo za vstupem centrum ČD a pokladny. Na konci haly vlevo chodba k WC označeným majáčkem
(Z=fráze základní, VPN tl.č.1
(R=fráze rozšířená, VPN tl.č.2)


Stacionární majáček - vstup do objektu pozemních staveb
Tachov, nemocnice, úrovňový vstup
DHM1
Majáček osazen v ose vstupu do objektu, ve výšce 2,5-3,5m, se zajištěným trvalým přívodem napájení 230V
č.fr. Povel   Text fráze
Z. 1 Trylek I-Á. Nemocnice Jana Evangelisty Purkyně, náměstí Svobody tři, Tachov.
R. 2 Trylek I-Á. Nemocnice Jana Evangelisty Purkyně. Za vstupními dveřmi vpravo, po deseti metrech je pult s informacemi, kde se Vás ujmou.
(Z=fráze základní, VPN tl.č.1
(R=fráze rozšířená, VPN tl.č.2)