Jaký je přístup kandidátů do pražského magistrátu ke sdíleným koloběžkám

Publikováno 22.09.2022 09:10 Šnyrych Jan


Obrázek

Těžce zrakově postižené chodce v poslední době stále více trápí při pohybu po ulicích mnoha českých a moravských měst záplava sdílených elektrokoloběžek a kol, na které doslova narážíme na všech možných i nemožných místech.

Stejně jako vidící chodci, jsme i my ohrožováni nebezpečnou jízdou nezodpovědných jezdců, nevhodně odložené koloběžky pak vidícím chodcům občas překážejí, ale pro nás, nevidomé, představují reálné nebezpečí. Víme o zraněních způsobených střetem nevidomých chodců s nesprávně odloženou koloběžkou na nečekaném místě, v některých případech šlo dokonce o zranění s následkem dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tento problém se snažíme řešit jak na úrovni ústředních orgánů, tak se samotnými provozovateli a samozřejmě i radními a zastupiteli měst v čele s Prahou, kde je problém patrně nejpalčivější.

Pro zrakově postižené může být důležité před komunálními volbami vědět, jak se k tomuto problému staví jednotlivá politická uskupení. Proto jsme oslovili představitele šesti subjektů aspirujících na zastupitelské pozice na pražském magistrátu a položili jsme jim dvě následující jednoduché otázky:

  • Jste ochotni regulovat odkládání sdílených koloběžek a kol pouze na místa vyhrazená k tomuto účelu?
  • Co dalšího v souvislosti s provozem a parkováním sdílených koloběžek a kol hodláte dělat pro zvýšení bezpečnosti chodců?

Výsledek byl následující.

Piráti, koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalice Solidarita (ČSSD, Zelení, Budoucnosti a Idealistů) na dotazy nereagovaly. Naopak zástupci hnutí ANO, Prahy sobě a STAN se s námi o svůj pohled na věc podělili. Níže tedy citujeme to nejdůležitější z jejich odpovědí.

Patrik Nacher (ANO)

Několikrát jsme již sdílené koloběžky kritizovali s kolegy veřejně, jak do médií, tak na jednání zastupitelstva. Nejde o to, že by problémem byly samotné koloběžky. Opravdu závažným problémem je, že v tom není žádný systém. Že je kdokoliv může kdekoliv odložit. Válí se nám po Praze na chodnících, dokonce často končí i pohozené ve Vltavě. A to je na tom to zásadní.

Současné vedení radnice zapomnělo nastavit pro koloběžky nějaká funkční pravidla. Pokud by například po Praze byla pro koloběžky striktně vyhrazená odkládací místa a systém by nedovolil parkovat je jinde, bylo by to pro všechny předvídatelné a konečně by všem přestaly překážet v cestě. Chodcům, maminkám s kočárky, lidé se zrakovým postižením samozřejmě nevyjímaje. Zároveň by ale byla zachována možnost i pro ty, kteří si tuto dopravu oblíbily. Koloběžky za to nemohou, za naše problémy mohou zase jen a pouze lidé, kteří nedokáží být ohleduplní k ostatním.

A i taková je naše představa, co chceme udělat, pokud po volbách budeme ve vedení města. Chceme zavést funkční systém sdílení. Nikoliv nahodilý, jak je tomu teď. Kdo koloběžku nedá na místo k tomu určené, jeho jízda se mu v podstatě neukončí. Myslím si, že ekonomická motivace je vždy ta nejlepší.

Petr Hlaváček (STAN)

Je nesmysl koloběžky zakazovat, ale je na čase připravit celoměstskou regulaci jejich provozu, aby se nestávalo to, co popisujete. Musíme pro ně vymezit parkovací místa třeba s tím, že jinde se jim placená jízda neukončí, prostě taxametr běží dál. Některé městské části už nějaká omezení zkoušejí (Praha 3), nebo se na to chystají (Praha 7). V Hradci za taková místa provozovatelé městu platí. V Praze 3 uzavřeli memorandum s provozovateli, kteří se snaží motivovat uživatele, aby odkládali koloběžky na určených místech. Situace se tam trochu zlepšila, ale tou cestou bude patrně ten běžící taxametr.

Další problém je bezpečnost – koloběžky jsou zajímavý dopravní doplněk, ale není to hračka a jejich řidiči musí vnímat a respektovat okolí, což nejsou jen automobily – tady musí být městská policie aktivnější a město musí apelovat a tlačit provozovatele k tomu, aby sami motivovali svoje klienty k bezpečné jízdě a ohleduplnému sdílení prostoru a třeba vymýšleli i nějaké vylepšení aplikací v tomto ohledu. Ostatně je to v jejich vlastním zájmu, pokud ta spolupráce nebude, sáhnou politici po čase k represi.

Jan Čižinský, Pavel Čižinský (Praha sobě)

Lídr kandidátky Praha sobě Jan Čižinský nám předal podrobné vyjádření svého bratra a kolegy v hnutí Praha sobě, Pavla Čižinského, z něhož citujeme:

Naše chodníky jsou koloběžkami různých barev doslova zaneřáděny. V lepším případě na chodnících stojí, v horším případě tam leží. Každopádně překážejí, když chceme projít, zejména máme-li třeba dětský kočárek nebo jde-li proti nám skupina turistů. Přitom ony koloběžky v podstatě vůbec neslouží nám, rezidentům, já jsem třeba nikdy na žádné nejel (mám vlastní). Patří velkým podnikatelským firmám, které je pronajímají turistům, a ti s nimi jezdí spíš pro zábavu než z nutnosti, a nejčastěji jezdí po chodnících. Tyto firmy zneužívají mezery v zákoně, která říká, že každý si smí odstavit své kolo na chodníku (podobně jako třeba smíte na chodníku nechat svého pejska, když jdete do obchodu). Výsledkem však je, že chodníky slouží ke komerčnímu nabízení těchto koloběžek a my se na to jen bezmocně koukáme. Je to naprostý skandál!

Řešení není snadné, ale musí se hledat. A PRAHA SOBĚ ho intenzivně hledala a hledá! Nabídli jsme již dvě řešení.

Jako starosta Prahy 1 jsem v roce 2019 prosazoval podrobení koloběžek tržnímu řádu: výchozí úvaha je, že každý, kdo nabízí ke koupi třeba jablka, tak musí mít tržní místo. Takže logicky i koloběžky by se měly nabízet jen na tržních místech. A pokud by firma umožnila novému zákazníkovi odemknout si koloběžku mimo tržní místo, spáchala by přestupek; takže firmy by si ohlídaly, aby zákazníci pronajaté koloběžky vraceli jen na určená místa.

Pavel Čižinský dále popisuje, že tento návrh prosazoval už v minulém období, ale nezískal podporu zastupitelů dalších stran. Obdobně prý neprošlo parlamentem druhé navrhované řešení v podobě poslaneckého návrhu Jana Čižinského na změnu zákona, která by umožňovala nesprávně odložené koloběžky odtahovat. Pavel Čižinský téma uzavírá následovně:

Praha 1 Sobě se zavazuje, že do řešení problému koloběžek vrhne dostatek energie! A věříme, že jako se nám podařilo vyřešit problémy Prahy 7, tak se nám přece musí podařit vyřešit i (pravda obtížnější) problémy sužující Prahu 1! Kde je vůle, tam se jednou najde i cesta!

Tolik tedy jednotlivá vyjádření. Věříme, že odpovědi (ale též mlčení) jednotlivých politických stran, hnutí a koalic k tomuto problému budou pro zrakově postižené Pražany před komunálními volbami užitečnou informací. My v SONS budeme v následujícím volebním období zastupitelům a radním důsledně připomínat naplňování jejich předvolebních plánů.