Praha bude mít jednotný informační systém (JIS)

Publikováno 19.04.2022 10:18 Brašna František


Obrázek

Úvodem: Hlavní město Praha připravilo projekt modernizace orientačního systému v pražských ulicích a ve veřejné dopravě. Cestující přehledně provede od nástupiště v metru, přes vestibuly až ke stanicím vlaků a zastávek autobusů i tramvají. Nezmění se jen vzhled jednotlivých prvků, ale zejména kvalita a rozsah poskytovaných informací, které lidé dostanou v modernější a srozumitelnější formě. Aktuálně schválená realizační studie podrobně definuje, jak bude nový Jednotný informační systém fungovat. Na konkrétní podobu orientačních prvků bude následně vypsána graficko-designerská soutěž.

Zároveň s přípravou graficko-designérské soutěže se také uskuteční testování nově navrhovaných prvků v rámci pilotních projektů. Vytipováno bylo 5 přestupních uzlů (Florenc, Palmovka, Budějovická, Háje a Nádraží Holešovice), kde se budou zkoušet nové informační a navigační prvky včetně jejich podoby. Cestující zde najdou digitální panely s on-line informacemi o dopravě, nové mapy okolí, komplexní navigaci v rámci přestupního uzlu či směrovky na okolní cíle. Nově označena bude i pěší trasa z Pařížské ulice na Výstaviště v Praze 7 nebo ucelené trasy tramvajových linek do Modřan a Holyně. Teprve na základě vyhodnocení pilotních projektů bude rozhodnuto o realizaci jednotlivých 53 navrhovaných opatření v realizační studii nebo o celkových nákladech, které nový systém vyvolá. 

Projekt Jednotného informačního systému byl zahájen v roce 2017 usnesením bývalé politické reprezentace a následovalo ustanovení Pracovní skupiny. Jejími členy jsou zástupci Institutu plánování a rozvoje, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Technické správy komunikací, společnosti Prague City Tourism a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), kteří se od roku 2017 podíleli na přípravě a výběru dodavatele schválené realizační studie. Zároveň se řada dílčích důležitých prvků už dostala do pilotního provozu.

Zdroj: Ropid, 2021 

Graficko-designérská soutěž proběhla v roce 2021 a jejím předmětem byl vzhled obsahu jednotlivých informačních prvků, vzhled jednotlivých nosičů, jednotné písmo, použití barevnosti, piktogramy, další podpůrné navigační grafické prvky a vzhled map, dopravních schémat, jízdních řádů apod. Mezinárodní porota složená z respektovaných odborníků vybrala z přihlášených celkem 16 soutěžících (z toho 8 českých a 8 zahraničních) a vyzvala je do první fáze soutěže. Do druhé fáze projektu postoupilo 5 účastníků soutěže, z nichž bylo jako vítězné vybráno Side2 ve spolupráci s A69 architekti.

V úterý 5. 4. 2022 proběhla tisková konference a představení vítězného návrhu Jednotného informačního systému hl. města Prahy za účasti primátora hl. m. Prahy, náměstka primátora a radního pro dopravu, zástupců ROPID, IPR hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy, designérů a dalších. Kromě samotného představení vítězného návrhu byly zmíněny i konkrétní pilotní projekty, které se začnou testovat od léta 2022; pro navigaci pěších je to cesta mezi Staroměstským náměstím a Výstavištěm Praha a informační prvky na stanicích metra Háje a Palmovka.

Naši zástupci z Metodického centra odstraňování bariér byli na tiskové konferenci přítomni a počítají s další komunikací se zúčastněnými subjekty v rámci obhajoby našich zájmů.

Záznam z tiskové konference a představení vítězného návrhu najdete na https://www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava/videos/4972347439522820

Pro vaši informaci ještě zde stručně harmonogram JIS:

Březen 2021 – prosinec 2022 – Příprava a realizace pilotních projektů

Listopad 2022 – září 2023 – Rámcová příprava celoměstského projektu (jako souboru dílčích projektů tvořících JIS)

Červenec – září 2023 – Souhrnné vyhodnocení pilotního provozu

Září 2023 – Schválení realizace celoměstského projektu

Leden 2024 – Začátek realizace celoměstského projektu JIS

V souvislosti s JIS se na vás obracíme z Metodického centra odstraňování bariér s prosbou o spolupráci, samozřejmě v rámci vašich možností. Usilujeme o to, aby systém byl použitelný pro osoby s omezenou možností orientace (slabozraké i nevidomé), prostě pro všechny. Znamená to prosazovat v grafice čitelné písmo vhodného typu a velikosti, barevný kontrast a dodržovat zásadu, co je vidět musí být i slyšet. Pokud budete mít zájem sdílet zkušenosti, podněty, postřehy k orientačním a informačním systémům, sem s nimi a předem za ně děkujeme!

Děkujeme za vaše první názory na pilotní řešení jednotného mobiliáře na tramvajové zastávce Palackého náměstí, kde se už testuje chytrý zastávkový označník s aktuálními odjezdy tramvají i chytrý přístřešek s aktuálními informacemi o odjezdech tramvají. Názory na tato řešení jsou z naší strany jednoznačné, z vašich reakcí je jasné, že přístřešek i označník jsou nevyhovující, nefunkční a jde o nešťastné řešení. Chybí barevný kontrast konstrukce označníku, prosklených stěn přístřešku, informační systém nefunguje.

Obracejte se prosím na Metodické centrum odstraňování bariér https://www.sons.cz/bariery

 

 

 

 


Obrázky