Olomouc Vlastivědné muzeum

Publikováno 05.02.2019 14:00 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Olomouc, Vlastivědné muzeum 

Aktualizováno 19. 1. 2021

Lokalita:  mapa  

Vlastivědné muzeum se nachází v Olomouci na náměstí Republiky č. 5, u tramvajové zastávky Náměstí Republiky.

Možnosti prohlídky:

Hlavní budova – stálá expozice Příroda Olomouckého kraje

Můžete se zde seznámit s přírodními poměry regionu od nížin v okolí Olomouce až po vysokohorský terén Hrubého Jeseníku. Expozice je doplněná interaktivními prvky. Kousky naší přírody si můžete nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat.

V prvním sále se seznámíte s geologickými poměry, které jsou na území Olomouckého kraje velmi složité, protože jsou výsledkem procesů trvajících více než 800 milionů let.

Ve druhé části expozice Příroda Olomouckého kraje je vytvořeno deset scénických obrazů s krajinnými prvky od nížin po vysokohorské prostředí. Tato dioramata jsou seřazena proti toku řeky Moravy. Tady můžete prozkoumat kulturní krajinu využívanou člověkem. Různé druhy lesů i terény vysokých hor včetně nejvyšších partií nad hranicí lesa. Seznámíte se s rostlinami a živočichy, kteří uvedené krajinné typy obývají.

Obě části expozice jsou doplněny interaktivními prvky, kde si můžete kousky přírody Olomouckého kraje nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat. Interaktivními prvky a použitou technikou se jedná o v současné době nejmodernější přírodovědnou expozici v České republice.

Interaktivní aktivity v expozici jsou například audiovizuální prvky: muzejní louka – možnost si lehnout a poslouchat hlasy a dívat se na video letících ptáků, jezevčí nora – možnost ji prolézt mají všechny generace, poslouchat hlasy zvířat a hapticky prozkoumat plastické obtisky stop zvířat a vzorky zvířecí srsti a obilovin v šuplíčcích, nebo zkamenělé trilobity a minerály.

Jsou zde audiovizuální prvky: muzejní louka (lehnout + poslech hlasu a video letících ptáků), jezevčí nora (prolézt) – pro všechny generace, hlasy ptáků a živočichů, plastické obtisky stop zvířat, vzorky zvířecí srsti a obilovin v šuplíčcích, dále trilobiti a minerály.

V prvním patře hlavní budovy je další stálá expozice – Olomouc, 15 století města

Zde se seznámíte s historií Olomouce, a důležitými historickými událostmi. Můžete si zde vyzkoušet práci archeologa, poslechnout si příběh o běžných trampotách písařů z 11. století, osahat reliéfy tehdejších fasád olomouckých domů, či prozkoumat svorník s erbem Matyáše Corvína. Můžete také nastoupit do modelu první tramvaje, tzv. elektriky, která začala v Olomouci jezdit v roce 1899. Většina exponátů je také opatřena popiskami v Braillově písmu a je možno si je prohlédnout i hapticky.

Příběh kamene - expozice geologie, archeologie a lapidária v cca 60 metrů vzdálené budově na Denisově ulici č. 30.. Expozice nabízí deset tematických zastavení, která vypráví "příběh" kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku. Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo.

Mezi exponáty je množství rozmanitých hornin, zkamenělin, rud a minerálů, kamenné nástroje, sochy, reliéfy či architektonické články od doby románské po baroko. K nejvzácnějším artefaktům patří keltský menoxyl, nebo-li keltská ručně dlabaná loď z mladší doby železné, nebo bohatě zdobené fragmenty z olomouckého románského paláce zbudovaného ve 12. století. Většinu exponátů je možno si prohlédnout i hapticky a je opatřena popiskami v černotisku a Braillově písmu.

Vlastivědné muzeum v Olomouci vlastní přes 1 000 000 sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu své sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice. Sbírkový fond v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí. Mimo to vydává periodikum Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Objednávání: Komentované prohlídky je třeba objednat předem telefonicky nebo emailem u muzejních pedagožek: Bc. Iva Spáčilová a Mgr. Tereza Vychodilová. Lektorované programy a výtvarné dílny jsou také na objednání a jsou vhodné pro skupiny minimálně 6 osob. Běžná prohlídka je bez objednání.

Kontakt: tel: 585 515 187 nebo 585 515 122, email: vmodetem@vmo.cz

Otevírací doba:

Hlavní budova, náměstí Republiky 5, stálé expozice a výstavy, duben až září je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Říjen až březen je otevřeno denně kromě pondělí a úterý od 10 do 17 hod. Poslední návštěva 45 minut před koncem otevírací doby. 

Expozice Příběh kamene, budova ul. Denisova 30, je otevřena pouze květen až září denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Poslední návštěva 45 minut před koncem otevírací doby. 

Vstupné: 

Komentovaná prohlídka ZTP, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč.

Lektorovaný program ZTP, ZTP/P 45 Kč, doprovod  0 Kč.

Běžná návštěva bez průvodce ZTP, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč.

Trasa:

Vlakem: Před vlakovým nádražím se nachází stanoviště tramvají s ozvučeným panelem – ovládání VPN. Pojedete tramvají č. 2, 4 nebo 6 směr centrum a vystoupíte na zastávce Náměstí Republiky. Popojdete ve směru jízdy k označníku zastávky, odbočíte vpravo a přejdete chodník k budově muzea. Zde opět vpravo podél zdi, kde se po cca 10 metrech nachází vchod do muzea. 

Autobusem: Po projití podchodu a přejití tramvajových kolejí pojedete ze zastávky Autobusové nádraží, podchod tramvají č. 4 směr centrum a vystoupíte na zastávce Náměstí Republiky. Popojdete ve směru jízdy k označníku zastávky, odbočíte vpravo a přejdete chodník k budově muzea. Zde opět vpravo podél zdi, kde se po cca 10 metrech nachází vchod do muzea. 

Muzeum v létě provozuje v oddělené budově, na ulici Denisova č. 30, stálou expozici Příběh kamene, ke které je tento přístup: Od tramvajové zastávky Náměstí Republiky ve směru do centra přejdete v kolmém směru dvoje tramvajové koleje na protější chodník. Zde se dáte vpravo, a podél okraje chodníku s vozovkou dojdete ke kovovým sloupkům, propojených řetězem, který vás nasměruje ke stěně průchodu ve tvaru písmene S. Po jehož projití se budete stále držet levé strany budov, která se stáčí mírně vlevo. Po několika metrech se opět po levé straně v otevřeném vchodu do budovy nachází vchod do expozice Příběh kamene.

V Olomouci průběžně probíhají opravy komunikací. Je proto vhodné si před plánovanou cestou Vyhledat spojení

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých

Vlastivědné muzeum se nachází na náměstí Republiky č. 5, u tramvajové zastávky. Muzeum sídlí od začátku minulého století v historické budově kláštera klarisek, který byl v Olomouci založen podle pověsti Kunhutou ze Žerotína ve 40. letech 13. století. Po radikální barokní přestavbě v polovině 18 století má tato čtyřkřídlá budova tvar obdélníku s vnitřním dvorem uprostřed.  

Za vstupními dveřmi vlevo jsou uzamykatelné skříňky na odložení zavazadel. Dále v přímém směru jsou tři schody nahoru a skleněné, otevřené dveře. Dále vpravo je otevřený prostor, kde se nachází přepážka pokladny a od ní vpravo místo k posezení se stolky a židlemi. Přímo proti pokladně jsou schody nahoru a dvoukřídlé dveře, kterými se vchází do prostor muzea. V budově jsou označené schody a výtah, WC pro návštěvníky je v suterénu.

Dalším objektem využívaným Vlastivědným muzeem, je bývalá školní budova jezuitské univerzity na Denisově ulici, číslo popisné 30. Jedná se o trojkřídlou stavbu zbudovanou začátkem 18. století. Zde, v přízemních prostorech je instalována stálá expozice Příběh kamene.

Za vstupními dveřmi je jeden označený schod dolu. WC pro návštěvníky je označeno a nachází se v zadní části výstavního prostoru.

Web objektu:

Vlastivědné muzeum

Web s informacemi o objektu:

Vlastivědné muzeum na Wikipedii

Přístupnost webu je prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost vyhovující.

Poznámka:

Do objektů může vodicí pes.

WC pro návštěvníky je k dispozici v obou objektech v rámci prohlídky, kam vás nasměrují kustodi.

Fotogalerie: Zonerama

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Audio pozvánka Vlastivědné muzeum Olomouc