Olomouc Vlastivědné muzeum

Publikováno 05.02.2019 14:00 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Olomouc, Vlastivědné muzeum 

Aktualizováno: 30.11.2023

Lokalita:  mapa  

Vlastivědné muzeum se nachází v Olomouci na náměstí Republiky č. 5, u tramvajové zastávky Náměstí Republiky.

Možnosti prohlídky:

Hlavní budova, stálé expozice:

Příroda Olomouckého kraje

Můžete se zde seznámit s přírodními poměry regionu od nížin v okolí Olomouce až po vysokohorský terén Hrubého Jeseníku. Expozice je doplněná interaktivními prvky. Kousky naší přírody si můžete nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat.

V prvním sále se seznámíte s geologickými poměry, které jsou na území Olomouckého kraje velmi složité, protože jsou výsledkem procesů trvajících více než 800 milionů let.

Ve druhé části expozice Příroda Olomouckého kraje je vytvořeno deset scénických obrazů s krajinnými prvky od nížin po vysokohorské prostředí. Tato dioramata jsou seřazena proti toku řeky Moravy. Tady můžete prozkoumat kulturní krajinu využívanou člověkem. Různé druhy lesů i terény vysokých hor včetně nejvyšších partií nad hranicí lesa. Seznámíte se s rostlinami a živočichy, kteří uvedené krajinné typy obývají.

Obě části expozice jsou doplněny interaktivními prvky, kde si můžete kousky přírody Olomouckého kraje nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat. Interaktivními prvky a použitou technikou se jedná o v současné době nejmodernější přírodovědnou expozici v České republice.

Interaktivní aktivity v expozici jsou například audiovizuální prvky: muzejní louka – možnost si lehnout a poslouchat hlasy a dívat se na video letících ptáků, jezevčí nora – možnost ji prolézt mají všechny generace, poslouchat hlasy zvířat a hapticky prozkoumat plastické obtisky stop zvířat a vzorky zvířecí srsti a obilovin v šuplíčcích, nebo zkamenělé trilobity a minerály.

Jsou zde audiovizuální prvky: muzejní louka (lehnout + poslech hlasu a video letících ptáků), jezevčí nora (prolézt) – pro všechny generace, hlasy ptáků a živočichů, plastické obtisky stop zvířat, vzorky zvířecí srsti a obilovin v šuplíčcích, dále trilobiti a minerály.

Olomouc, 15 století města

Zde se seznámíte s historií Olomouce, a důležitými historickými událostmi. Můžete si zde vyzkoušet práci archeologa, poslechnout si příběh o běžných trampotách písařů z 11. století, osahat reliéfy tehdejších fasád olomouckých domů, či prozkoumat svorník s erbem Matyáše Corvína. Můžete také nastoupit do modelu první tramvaje, tzv. elektriky, která začala v Olomouci jezdit v roce 1899. Většina exponátů je také opatřena popiskami v Braillově písmu a je možno si je prohlédnout i hapticky.

Příběh kamene

expozice geologie, archeologie a lapidária v cca 60 metrů vzdálené budově na Denisově ulici č. 30.. Expozice nabízí deset tematických zastavení, která vypráví "příběh" kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku. Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo. Expozice Příběh kamene se nachází v depozitárních prostorách VMO (Denisova 30) a je otevřena od 1. května do 30. září, denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Mezi exponáty je množství rozmanitých hornin, zkamenělin, rud a minerálů, kamenné nástroje, sochy, reliéfy či architektonické články od doby románské po baroko. K nejvzácnějším artefaktům patří keltský menoxyl, nebo-li keltská ručně dlabaná loď z mladší doby železné, nebo bohatě zdobené fragmenty z olomouckého románského paláce zbudovaného ve 12. století. Většinu exponátů je možno si prohlédnout i hapticky a je opatřena popiskami v černotisku a Braillově písmu.

Od kolébky do hrobu – Mezníky života

Stálá národopisná expozice, která byla slavnostně otevřena dne 3. prosince 2013 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, je na rozdíl od jiných, v současné době vznikajících expozic, tematická. Návštěvníkovi chce ukázat, jak se člověk v rámci společenství odnepaměti vyrovnával se základními póly lidské existence, kterými jsou narození a smrt. Toto téma bylo pro expozici vybráno záměrně, protože se dotýká každého z nás. Příběh o narození a smrti je zasazen do reálného prostředí hanácké vesnice a hanácké krajiny období 19. století. Cílem bylo návštěvníka vtáhnout do děje tak, aby mohl prožívat základní emoce radosti a smutku, aby se zamyslel nad vnímáním lidské existence kdysi a nyní, a aby pochopil uvažování našich předků a vážil si jejich postoje k životu.

Prostřednictvím zvoleného tématu expozice návštěvníkovi nabízí co nejširší spektrum předmětů „ze života“. Prezentované předměty pochází převážně z fondu Etnografie. Jde o lidový nábytek, předměty domácí potřeby, keramiku, kramářské tisky, lidové umění, kroje a předměty religiózní povahy. Doplňkově se tu objeví předměty z fondů Uměleckého průmyslu, Lékařsko-lékárenského fondu, Lapidária a Hodin. Už z názvu expozice je zřejmé, které předměty může návštěvník očekávat, zároveň jsou zde ale předměty, které překvapí, neboť se běžně nevystavují či nebyla dosud příležitost je v rámci jiných výstav prezentovat. To se týká obřadních textilií, keramiky, předmětů devóční povahy či předmětů souvisejícími s posledními věcmi člověka. Podstatná část sbírkových předmětů pochází ze starých sběrů Vlasteneckého spolku muzejního. Některé předměty byly v natolik havarijním stavu, že jsou vystaveny vůbec poprvé. Přestože je zvolené téma obecné, vzhledem k muzeu jako krajské instituci se expozice ve výběru sbírkových předmětů soustředí na oblast národopisného regionu Haná. Co se týká fondu Etnografie, poprvé v historii muzea byly sbírkové předměty odborně restaurovány renomovanými restaurátory a jejich dílnami.

Expozice je koncipována do tří úseků, které přirozeným způsobem přecházejí jeden do druhého: oddíl „Narození“ - oddíl „Zbožnosti“ - oddíl „Smrti“.

Kuriozitou je postel instalovaná ve světničce v oddílu Narození, která byla vystavena na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895, a snad nejautentičtějším předmětem co se týče nálezu in situ, jsou dveře komory polopatra bývalé hanácké usedlosti s původním domovním požehnáním datované kolem roku 1850.  Nejstarším sbírkovým předmětem v expozici je náhrobní kámen s vročením 1669 ze zrušeného hřbitova na Bělidlech. Sbírkové předměty v jednotlivých oddílech expozice vhodně ukazují na dobovou atmosféru, lidovou víru i barvitou představivost našich předků. Zbožnost, pokora a úcta venkovského člověka 19. století je patrná doslova v každém vystaveném předmětu.

Příroda – od počátku bez konce

Nová přírodovědná expozice ukazuje chvění Země i největší „semínko“ na planetě o délce 30 cm.
Přes jeden a půl tisíce exponátů, desítky interaktivních prvků, počítačové hry i vlastní dokumentární filmy o přírodě. To vše tvoří novou zážitkovou Přírodovědnou expozici ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Poutavá, hravá, zábavná i poučná expozice Příroda – od počátku bez konce bude otevřena od pátku 2. září.

„Nevšední zážitek návštěvníkům zajistí seismograf, jenž v reálném čase zobrazuje záchvěvy zemského povrchu. Dále je ohromí nádherný obří achát, čelist mamuta či největší semeno na světě ukryté donedávna ve starých muzejních sbírkách. Jde o semeno lodoicey seychelské, palmy ze Seychelských ostrovů. Měří zhruba 30 centimetrů a v čerstvém stavu mohlo vážit kolem 15 kilogramů,“ vypočítává Peter Adamík lákadla napříč expozicí. Dohromady je v expozici spolu s desítkami modelů a interaktivních poznávacích her umístěno na 1540 exponátů. Věnují se botanice, geologii, mineralogii, paleontologii a také zoologii. Například v zoologické části vyniká neobyčejně vzácný exponát – vlk původem ze Šumavy, pro něhož byl osudný střet s autem při pokusu o překonání dálnice u Kroměříže. „V této sekci veřejnosti představujeme také hmyzí giganty s tělem měřícím přes 10 cm jakými jsou africký brouk goliáš, americký herkules či vodní ploštice mohutnatka“ doplňuje kurátor sbírky entomologie, Miloš Krist.

K vidění je i kus zlata anebo unikátní slitina stříbra ze zaniklého dolu.

Dnes již zasypaný důl Háje u Příbrami připomene část expozice věnovaná mineralogii. Pochází odsud další cenný exponát – speciálně vyleptaný drátkovitý agregát dyskrazitu, což je přirozená slitina antimonu a stříbra. Návštěvníky zde jistě zaujme i poměrně velký plíšek ryzího zlata z Uralu nebo unikátní jantar z Pobaltí, který byl naříznut a naleštěn. Návštěvníci tak mohou vidět jantar jak v původní přírodní formě, tak ve stavu po úpravě. „Velkou pozornost si zaslouží historicko-geologická část expozice, v níž se veřejnosti naskytne neobvyklý pohled do nitra Země. Na speciálních globech mohou sledovat posuny kontinentů tak, jak se udály v rámci historie naší planety. Vše doplňují pravé zkameněliny, jež dokumentují vývoj života. Jde například o celé krunýře trilobitů, mamutí dolní čelist či kompletní lebku medvěda jeskynního,“ uvádí kurátoři Tomáš Lehotský a Martin Kováček. Jako celek je nová expozice unikátní tím, že na jednom místě názorně objasňuje vznik hornin a minerálů, hlavní etapy vývoje života na Zemi a také průběh vývoje rostlin a živočichů včetně ukázek významných fosilií. „Lidé zde také mohou jednoduše prozkoumat, jak fungují složité děje jako je fotosyntéza či životní cykly živočichů. V návaznosti na to se seznámí s pestrostí světa rostlin, hub a živočichů,“ vyzdvihují muzejní botaničky Magda Bábková a Jitka Kočendová.

Novou Přírodovědnou expozici lidé najdou ve druhem patře olomouckého Vlastivědného muzea. Ve stejném podlaží sídlí již dříve otevřená oceňovaná trvalá expozice Příroda Olomouckého kraje. V muzeu tak vzniklo celé jedno podlaží věnované přírodě. Tím se zrodil ucelený komplex, jenž veřejnosti přístupnou a atraktivní formou přibližuje přírodní jevy i procesy a zároveň podává přehled o minerálech, horninách a současných i vyhynulých druzích rostlin, hub či živočichů nejen z našeho regionu, ale celého světa. „Cílem obou expozic je návštěvníka nejen pobavit a poučit, ale také mu připomenout důležitost vztahu mezi člověkem a životním prostředím a ideálně v něm probudit hlubší zájem o přírodu,“ uzavírá Peter Adamík, vedoucí Přírodovědného ústavu.

Vlastivědné muzeum v Olomouci vlastní přes 1 000 000 sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu své sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice. Sbírkový fond v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí. Mimo to vydává periodikum Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Objednávání: 

Edukační programy pro MŠ, ZŠ a SŠ je možné předem objednat e-mailem či telefonicky u muzejních pedagogů: Bc. Zuzana Brabcová a Mgr. Alexander Ivanov. Pokud to povaha programu umožní, lze jej uzpůsobit nevidomým žákům. Exkurze v muzejních expozicích pro MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ zastřešuje Centrum muzejní pedagogiky VMO: Mgr. Alexander Ivanov. Běžná prohlídka je bez objednání. 

Komentované odborné prohlídky expozic a prohlídky depozitářů pro studenty VŠ nebo pro studenty SŠ (zájmové kroužky orientované na historii či přírodní vědy) je třeba objednat předem telefonicky nebo e-mailem u vedoucích příslušného ústavu: PhDr. Filip Hradil (historický ústav) a Mgr. Peter Adamik, Ph.D. (přírodovědný ústav).

Kontakt:

tel: 737 509 852 nebo 775 878 107, email: vmodetem@vmo.cz nebo ivanov@vmo.cz 

Otevírací doba:

Hlavní budova, náměstí Republiky 5 (stálé expozice a výstavy):  

Zimní režim (září - duben): St - Pá (10:00 až 17:00). O víkendech (10:00 až 18:00). 

Letní režim (květen - srpen): Út  - Ne (9:00 až 18:00). Pondělí zavřeno.

Poslední návštěva 45 minut před koncem otevírací doby.

Expozice Příběh kamene, budova ul. Denisova 30, je otevřena pouze květen až září denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Poslední návštěva 45 minut před koncem otevírací doby. 

Vstupné: 

Komentovaná prohlídka ZTP, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč.

Edukační program ZTP, ZTP/P 50 Kč, doprovod 0 Kč.

Běžná návštěva bez průvodce ZTP, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč.

Trasa:

Vlakem: Před vlakovým nádražím se nachází stanoviště tramvají s ozvučeným panelem – ovládání VPN. Pojedete tramvají č. 2, 4 nebo 6 směr centrum a vystoupíte na zastávce Náměstí Republiky. Popojdete ve směru jízdy k označníku zastávky, odbočíte vpravo a přejdete chodník k budově muzea. Zde opět vpravo podél zdi, kde se po cca 10 metrech nachází vchod do muzea. 

Autobusem: Po projití podchodu a přejití tramvajových kolejí pojedete ze zastávky Autobusové nádraží, podchod tramvají č. 4 směr centrum a vystoupíte na zastávce Náměstí Republiky. Popojdete ve směru jízdy k označníku zastávky, odbočíte vpravo a přejdete chodník k budově muzea. Zde opět vpravo podél zdi, kde se po cca 10 metrech nachází vchod do muzea. 

Muzeum v létě provozuje v oddělené budově, na ulici Denisova č. 30, stálou expozici Příběh kamene, ke které je tento přístup: Od tramvajové zastávky Náměstí Republiky ve směru do centra přejdete v kolmém směru dvoje tramvajové koleje na protější chodník. Zde se dáte vpravo, a podél okraje chodníku s vozovkou dojdete ke kovovým sloupkům, propojených řetězem, který vás nasměruje ke stěně průchodu ve tvaru písmene S. Po jehož projití se budete stále držet levé strany budov, která se stáčí mírně vlevo. Po několika metrech se opět po levé straně v otevřeném vchodu do budovy nachází vchod do expozice Příběh kamene.

V Olomouci průběžně probíhají opravy komunikací. Je proto vhodné si před plánovanou cestou vyhledat spojení.

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých

Vlastivědné muzeum se nachází na náměstí Republiky č. 5, u tramvajové zastávky. Muzeum sídlí od začátku minulého století v historické budově kláštera klarisek, který byl v Olomouci založen podle pověsti Kunhutou ze Žerotína ve 40. letech 13. století. Po radikální barokní přestavbě v polovině 18 století má tato čtyřkřídlá budova tvar obdélníku s vnitřním dvorem uprostřed.  

Za vstupními dveřmi vlevo jsou uzamykatelné skříňky na odložení zavazadel. Dále v přímém směru jsou tři schody nahoru a skleněné, otevřené dveře. Dále vpravo je otevřený prostor, kde se nachází přepážka pokladny a od ní vpravo místo k posezení se stolky a židlemi. Přímo proti pokladně jsou schody nahoru a dvoukřídlé dveře, kterými se vchází do prostor muzea. V budově jsou označené schody a výtah, WC pro návštěvníky je v suterénu.

Dalším objektem využívaným Vlastivědným muzeem, je bývalá školní budova jezuitské univerzity na Denisově ulici, číslo popisné 30. Jedná se o trojkřídlou stavbu zbudovanou začátkem 18. století. Zde, v přízemních prostorech je instalována stálá expozice Příběh kamene.

Za vstupními dveřmi je jeden označený schod dolu. WC pro návštěvníky je označeno a nachází se v zadní části výstavního prostoru.

Web objektu:

Vlastivědné muzeum

Web s informacemi o objektu:

Vlastivědné muzeum na Wikipedii

Přístupnost webu je prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost vyhovující.

Poznámka:

Do objektů může vodicí pes.

WC pro návštěvníky je k dispozici v obou objektech v rámci prohlídky, kam vás nasměrují kustodi.

Informace jsou platné k datu aktualizace.

Fotogalerie: Zonerama

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Audio pozvánka Vlastivědné muzeum Olomouc