Rubriky


Články

 
Publikováno 15.11.2018 21:53, Šváb Radek

Konečné výsledky sbírkového dne Bílé pastelky 2018

Během letošního sbírkového dne, který proběhl ve středu 17. 10. 2018 v celé republice, se nám podařilo získat do sbírkových kasiček částku 2.941.173,- Kč.

Všem dobrovolníků a ostatním, kteří se podíleli na hladkém průběhu letošního sbírkového dne, velmi děkujeme. 

Publikováno 28.11.2017 12:53, Volejník Rudolf

Osvobození od EET

koho zajímá naše putování za osvobozením nevidomých od povinnosti elektronicky evidovat tržby, nechť čte dál: 

Publikováno 11.03.2016 11:49, Chlanda Luboš

Braillovo písmo v ČR, základní informace


 

Publikováno 21.11.2018 10:29, Odbočka Česká Třebová

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2018

Oblastní odbočka SONS ČR z.s. Česká Třebová,

děkuje za finanční podporu na činnost těmto městům a obcím:

 

Bystré za 1.000 Kč, účast na festivalu „ Dny umění zrakově postižených umělců na Moravě“.

 

Česká Třebová za 20.000 Kč na provozní náklady. Poskytování služby OSP, včetně výstav kompenzačních pomůcek.

 

Letohrad za 2.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 

Ústí nad Orlicí za 5.000 Kč, na „Pomoc zrakově postiženým v oblasti SAS a OSP“.

 

Svitavy za 2.000 Kč, na aktivizační služby.

MĚSTO SVITAVY PODPORUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLKOVOU ČINNOST.

 

České Libchavy za 3.000 Kč, na „Činnost spolku“

 

Hradec nad Svitavou 1.000 Kč na činnost a aktivity směřující k zamezení sociálního vyloučení.

 

Němčice za 2.000 Kč, na činnost, obnovu a zakoupení nových kompenzačních pomůcek.

 

Semanín za 2000 Kč na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 

Trpík za 1.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 

 

Všem sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

  

Publikováno 20.11.2018 13:00, Brašna František

Systém AVAS – otázky a odpovědi

chodec a tiché auto

V posledních deseti letech EBU lobbovala za řešení nebezpečí tichých automobilů. Příští rok vstoupí v platnost evropská legislativa. Z tohoto důvodu je v současné době uvedenému tématu věnovaná v médiích pozornost. Tento dokument shrnuje nejdůležitější body v reakci na otázky z médií a odkazuje na příslušnou část legislativy.

  

Publikováno 20.11.2018 11:05, Šváb Radek

Poděkování Pardubickému kraji

Obrázek

Oblastní odbočka SONS ČR z.s. Česká Třebová děkuje Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu

„Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti SAS a OSP“

 

 

 

 

 

V roce 2018, byl projekt podpořen takto:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 27 000 Kč.

Odborné sociální poradenství částkou 29 000 Kč

Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro zrakově postižené spoluobčany

v oblasti Ústí nad Orlicí a Svitav.

  

Publikováno 20.11.2018 09:55, Odbočka Vsetín

Ve Vsetíně se snoubí skleněná krása a historie Valašska

Obrázek

Členové vsetínské odbočky navštívili v pátek 16. 11. 2018 výrobní družstvo Irisa a vsetínský zámek.

Reportáž o zmíněných akcích naleznete v příloze.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 19.11.2018 19:38, Odbočka Dobruška

Návštěva žáků na Základní škole v Bílém Újezdě

Obrázek

Nevidomá Renata Moravcová jezdí často do škol na besedy s dětmi.

Upřímné reakce žáků v písemné podobě prozrazují nadšení a vřelost. 

Ostatně - posuďte sami, jak na děti zapůsobilo osobní setkání s nevidomým člověkem a jeho věrným vodicím psem...

 

 

 

  

Publikováno 19.11.2018 19:20, Odbočka Dobruška

Návštěva studentů na Univerzitě Hradec Králové

Obrázek

Nevidomá Renata Moravcová se již dlouhá léta snaží o propojení světa „koukavců“ a „nekoukavců“.

Daří se jí to hlavně díky časté návštěvě škol, kde se snaží mládeži přiblížit svět nevidomých.

Učí je tak pochopit skutečné pocity nevidomých a slabozrakých, takže takto „proškolení“ mladí lidé pak dokážou bez ostychu pomoci nevidomým tak, aby se to neminulo účinkem.

  

Publikováno 19.11.2018 19:03, Odbočka Dobruška

Živé vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové

Obrázek

Páteční Radiokavárna Lady Klokočníkové s hostem Alenou Zárybnickou 

Publikováno 19.11.2018 14:47, Odbočka Pelhřimov

Národní soutěž ve čtení a psaní Braillova písma

Obrázek

20.10.2018 proběhla v sídle SONS v Krakovské ulici Národní soutěž ve čtení a psaní Braillovým písmem, ve které jsme měli " želízko v ohni", pana Tadeusze Karaśe, který se stal vítězem kategorie v psaní na tabulce.


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 19.11.2018 14:24, Odbočka Dobruška

Sousedské posezení (s cukrářkou)

Obrázek

Komu se poštěstí získat cenné tipy a rady přímo od cukrářky? 

Nám ano, protože hostem našeho pravidelného Sousedského posezení byla tentokrát cukrářka Monika (i se svými milými pomocnicemi - dcerkami).  

Můžete se připojit k nám: scházíme se každý třetí čtvrtek v měsíci v Rýdlově vile v Dobrušce, kam zveme i zajímavé hosty. 

 

  

Publikováno 19.11.2018 14:10, Odbočka Pelhřimov

Dny zdraví 2018, Zdravé město Pelhřimov

V rámci Dnů zdraví uspořádala naše odbočka tyto akce:

10.10.2018   Den otevřených dveří

15.10.2018   Prodejní výstavu kompenzačních pomůcek

16.10.2018   jsme se zúčastnili akce Den zdraví na radnici

 


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 19.11.2018 13:57, Odbočka Pelhřimov

výlet do Jihlavy

Obrázek

V sobotu ráno 29.9.2018 jsme se vlakem vypravili do Jihlavy, kde jsme se sešli se členy Oblastní odbočky Olomouc.

 


Počet obrázků: 3

 

Obrázek

Partnerem letošního ročníku akce Poděkování nejlepším se stalo Muzeum hlavního města Prahy. 

Publikováno 15.11.2018 11:29, Odbočka Zlín

Na Svatého Martina jeď na Quardo do Zlína

Obrázek

V neděli 11. 11. 2018 se uskutečnil v pořadí již VI. ročník Zlínského turnaje ve hře pro nevidomé QARDO. Musíme však konstatovat, že díky našim přátelům z Unie nevidiacich a slabozrakých z  Nitry se tento turnaj stal potřetí v řadě turnajem mezinárodním.


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 15.11.2018 10:50, Odbočka Česká Třebová

IN.OK z České Třebové 10/18

Obrázek Vážení členové a příznivci Oblastní odbočky v české Třebové. Po rozkliknutí tohoto úvodu se Vám zobrazí naše INternetové OKÉNKO. Přejeme příjemné podzimní čtení.

 

Publikováno 14.11.2018 10:19, Odbočka Prostějov

Celonárodní sbírka Bílá pastelka

Průběh a výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka 

Početnou účast osob se zrakovým postižením i jejich obětavých průvodců hostila zlínská odbočka v neděli  dne 11.11.2018 na VI. ročníku společenské hry pro nevidomé QARDO. Stejně jako v předchozích ročnících zahájil a ukončil celodenní akci spolu s krajskou koordinátorkou Martou Zemanovou i sám autor této hry MgA. Václav Fanta.

Nejpočetnější a nejvzdálenější zastoupení v tomto turnaji bylo ze Slovenské republiky z Únie nevidiacich a slabozrakých z Nitry. Mezi 24. soutěžícími byly osoby se zrakovým postižením ze všech sousedních odboček, ale i jednotlivci. Této společenské hry ve Zlíně se zúčastňuje téměř pravidelně i pan Martin Maňas z firmy Trelleborg Wheel Systems, který se nejen podílí na sponzorství, ale i velmi poctivě s klapkami na očích vyhmatává obrázky s tvary. Přestože při celodenním turnaji stoupal adrenalin a soutěžící bojovali, výsledkem každého setkání je vždy důležité rozptýlit se, vyměnit si své poznatky z handicapovaného života, ochutnat místní speciality a celkově se rozveselit. To vše bylo splněno na sto procent a při velmi bohatém občerstvení jsme měli možnost i pobavit se s tak významnou osobou jako je pan Fanta. Rovněž všichni zúčastnění obdrželi drobné balíčky a vítězové hodnotné ceny. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat organizátorům a všem průvodcům za krásný nedělní zážitek.  Již teď se těšíme na další ročník setkání ve Zlíně.

Ludmila Pavelková 

Publikováno 12.11.2018 09:35, Odbočka Jeseník

Mezinárodní den nevidomých a den laskavosti

Obrázek

V průběhu roku máme mnoho svátků a různě zaměřených dnů. Na zrakové postižení poukazují Světový den zraku (10. 10.), Mezinárodní den bílé hole (15. 10.) a Mezinárodní den nevidomých (13. 11.).  Shodou okolností se letos sešly v jeden den - v úterý 13. 11. 2018 - dva zajímavé svátky. Dovolím si k nim napsat pár slov.

Mezinárodní den nevidomých je věnován na památku výročí úmrtí zakladatele první školy pro nevidomé – pana Valentina Haüy (1745 – 1822).

Mezinárodní den laskavosti – tento den je věnován jakýmkoliv (třeba i nepatrným) dobrým skutkům – připojte se i vy a uděláte radost nejen druhým, ale i sami sobě!

Pro inspiraci – nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky. Laskavcem pro měsíc září tohoto roku byla zvolena paní Renata Moravcová, která před 18 lety přišla o zrak. Dnes aktivně pomáhá zrakově postiženým a tzv. „koukavce“ zase učí zacházet s nevidomými a propojuje tak vzájemně oba světy. Blíže: https://ego.ihned.cz/c1-66259400-neumim-sedet-a-nic-nedelat-rika-renata-moravcova-ktera-lidem-priblizuje-svet-nevidomych-za-konani-nezistnych-skutku-ziskala-oceneni Zobrazena stránka 1 z 62 (celkem 1230 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 .. 10 .. 20 .. 30 .. 40 .. 50 .. 60 .. 62

Podpora

Technické informace

763173 (od 28.10.2012)

Web technicky provozuje:

K jakémukoliv užití textů a obrázků uvedených na tomto serveru je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2012 - 2018 SONS ČR, z. s.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.