Články

 
Publikováno 28.11.2017 12:53, Volejník Rudolf

Osvobození od EET

koho zajímá naše putování za osvobozením nevidomých od povinnosti elektronicky evidovat tržby, nechť čte dál: 

Publikováno 11.03.2016 11:49, Chlanda Luboš

Braillovo písmo v ČR, základní informace


 

Publikováno 14.11.2019 13:28, Odbočka Pelhřimov

Sbírka Bílá pastelka

Obrázek

Ve středu 16. 10. se konala celonárodní sbírka Bílá pastelka. V Pelhřimově se do ulic vydalo s kasičkami a v tričkách s emblémem bílé pastelky celkem šest dvojic dobrovolníků z řad studentů. Tři dvojice ze Střední průmyslové školy, jedna z Gymnázia a dvě z Hotelové školy Pelhřimov. Všem moc děkujeme za pomoc při realizaci sbírky a to jak studentům, tak vedení škol a pedagogům. Ještě jednou VELKÝ DÍK všem!! Výsledky zveřejníme v prosincovém čísle. 

Publikováno 14.11.2019 13:14, Odbočka Pelhřimov

Finále soutěže ve čtení a psaní Braillova písma

Obrázek

sobotu 12. 10. proběhlo v sídle SONS v Krakovské ulici celostátní kolo soutěže ve čtení a psaní Braillova písma, do které postoupil z krajského kola náš člen, pan Tadeusz Karaś. Soutěžil ve dvou kategoriích, a to čtení nevidomých od dětství, kde obsadil 6. místo  a psaní na tabulce. V této kategorii pan Karaś zvítězil. Srdečně blahopřejeme!


Počet obrázků: 2

 

Publikováno 14.11.2019 12:02, Odbočka Česká Třebová

Podzimní DOD v České Třebové

Obrázek

DOD v České Třebové.

K listopadu neodmyslitelně patří podzimní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v oblastní odbočce SONS ČR, z.s. v České Třebové.

Pozvali jsme zástupkyni prodejny Tyflopomůcek Olomouc, která přivezla bohatou prodejní výstavu jejich sortimentu, o kterou byl velký zájem ze strany našich klientů i veřejnosti. Prezentaci kompaktních elektronických lup a ozvučených mobilních telefonů připravil ERGONES Olomouc. Zájem byl i o sociálně-právní poradenství poskytované zaměstnanci naší pořadatelské odbočky.

Zájem ze stran veřejnosti i našich klientů byl opravdu velký a tak čas určený pro podzimní DOD utekl jako voda.

Děkujeme oběma vystavovatelům i všem, kteří nás navštívili a využili našich nabízených služeb a těšíme se na brzkou shledanou.

Jakub KUboš Kročák

  

Publikováno 14.11.2019 08:57, Odbočka Česká Třebová

Poděkovéní sponzorům 2019

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2019

 

Oblastní odbočka SONS ČR z.s. Česká Třebová,

děkuje za finanční podporu na činnost těmto městům a obcím:

 

Bystré za 1.000 Kč, účast na festivalu „ Dny umění zrakově postižených umělců na Moravě“.

 

Česká Třebová za 20.000 Kč na provozní náklady. Poskytování služby OSP, včetně výstav kompenzačních pomůcek.

 

Letohrad za 3.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 

Ústí nad Orlicí za 5.000 Kč, na „Pomoc zrakově postiženým v oblasti SAS a OSP“.

 

Svitavy za 2.000 Kč, na aktivizační služby.

MĚSTO SVITAVY PODPORUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLKOVOU ČINNOST.

 

České Libchavy za 3.000 Kč, na “Dny umění nevidomých na Moravě“

 

Hradec nad Svitavou 1.000 Kč na činnost a aktivity směřující k zamezení sociálního vyloučení.

 

Němčice za 2.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 

Semanín za 2000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 

Trpík za 1.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 

 

Všem sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 

  

Publikováno 13.11.2019 13:56, Odbočka Pelhřimov

Prodejní výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

Obrázek

V rámci Dnů zdraví se též konala Prodejní výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 13.11.2019 13:40, Odbočka Pelhřimov

Den otevřených dveří a Den zdraví na radnici

Obrázek

V rámci Dnů zdraví 2019, zdravé město Pelhřimov, jsme uspořádali 9.10. Den otevřených dveří, v prostorách odbočky proběhla ukázka čtení a psaní Braillova písma, představení poskytovaných služeb a ukázka drobných pomůcek pro zrakově postižené. 10.10. se konal Den zdraví na radnici, kde kromě ostatních organizací proběhla prezentace i naší odbočky.


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 13.11.2019 12:21, Hejčová Alena

Chrudim, Muzeum loutkářských kultur

Obrázek

Památka k návštěvě: 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi


Počet mp3: 1

 

Publikováno 11.11.2019 20:58, Novotný Karel

Zajímavá přednáška nejen o lécích.

Obrázek

 

 

 

 

V pondělí 11. 11. 2019 na pravidelném sezení OO Benešov nám PharmDr. Petra Bartáková povykládala mnoho zájímavé nejen o lécích, lékárnách ale především o zdraví. 

  

Publikováno 11.11.2019 10:58, Odbočka Jihlava

Trénink paměti

Trénink paměti

Městská knihovna v Jihlavě pod vedení lektorky paní Vejsadové pořádala trénink paměti. Jihlavská odbočka Sons se také tohoto tréningu paměti zúčastnila. Mnoho jsme se o paměti dozvěděli. Jak naše paměť funguje a jak bychom se měli každý z nás o svou paměť starat. Dověděli jsme se, že to, co si nepomatujeme, neznamená, že máme Alzheimera, ale je to naše pozornost, která nás zrazuje. Ono se jen nemluvilo, ale sami na sobě, každý z nás si vyzkoušel, jak je na tom s pamětí. Vyzkoušeli jsme si na různých příkladech, jak pracuje naše dlouhodobá a krátkodobá paměť. Také jsme vyzkoušeli naši představivost v interiérech a logické myšlení.  Naučili jsme se kalendář zpaměti na příští rok.

Bylo toho hodně, co jsme se dověděli. Nechyběla dobrá parta a nálada a myslím si, že se to každému z nás hodí. Nesmíme zahálet a pořád na sobě pracovat a naše paměť nám to vrátí. Musíme se pochlubit, že nechybělo slavnostní předávání vysvědčení od lektorky tréningu paměti paní Jany Vejsadové a také k nám promluvila paní PhDr. Jarmila Daňková ředitelka Městské knihovny Jihlava 

Publikováno 11.11.2019 10:49, Odbočka Jihlava

Ohlédnutí za bílou pastelkou

Ohlédnutí za bílou pastelkou 

Ve středu 16. října se v ulicích města Jihlavy opět konala sbírka Bílá pastelka. Dvojice studentů v tradičních tričkách s logem bílé pastelky a s kasičkami, oslovovali kolemjdoucí a nabízeli ke koupi bílé pastelky. Ti, kteří přispěli, dostali kalendáře v podobě záložky, jako poděkování. Sbírka se konala ve mnoha větších i menších městech. Také naše Jihlavská odbočka Sons se každoročně sbírky zúčastňuje a to již po 19. Vždy se obracíme na střední školy s prosbou o pomoc studentů. Naše odbočka Sons Jihlava chce poděkovat všem, kteří se této sbírky zúčastnili a finančně nás podpořili. Ještě jednou velký dík.

  

Publikováno 11.11.2019 09:44, Odbočka Česká Třebová

OBLASTNÍ ZASEDÁNÍ v České Třebové

Obrázek

Ve čtvrtek 24.října 2019 lehce po 14té hodině zahájil předseda oblastní shromáždění, odbočky SONS ČR, z.s. v České Třebové. Tentokrát připravené v restauraci Na Horách, kam nás dopravil objednaný autobus.

V úvodu předseda OO přivítal přítomné členy a hosta. Naše pozvání přijal vedoucí Oddělení pro Oblastní odbočky a celostátní kluby SONS ČR pan Pakoš. Další jednání se řídilo schváleným programem. Dále byla přednesena zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise.

 

Hlavním bodem programu byla volba rady oblastní odbočky na následující čtyři roky, volba delegátů na celostátní shromáždění pořádané r.2020 v Táboře.

 

Následovala diskuse, ve které zaznělo poděkování radě za práci v uplynulém období a přání jen tak dále do budoucna. Po závěrečném usnesení následovaly tradiční řízky a společná zábava.

 

80ti našim členům patří poděkování za účast na této akci. Je totiž důležité aby se naši členové scházeli a vyměňovali si skušenosti a zážitky a tím přispívali k dobré kondici naší odbočky...

J.K. & I.P. 

Publikováno 08.11.2019 12:04, Odbočka Opava

Informátor - listopad 2019

Vážení přátelé,

je tu předposlední měsíc tohoto roku a my pro vás máme listopadový Informátor. Věřím, že si opět najdete akci, které se chcete zúčastnit nebo informaci, která vás zaujme. Přeji všem krásné listopadové dny.

 

Za OO Opava

Petra Plchová

INFORMÁTOR LISTOPAD 2019

INFORMÁTOR LISTOPAD 2019

INFORMÁTOR LISTOPAD 2019 

Publikováno 07.11.2019 10:14, Odbočka Česká Třebová

BÍLÁ PASTELKA v České Třebové

Obrázek

Přes padesát dobrovolníků, z jedenácti škol, v deseti městech, takový je záběr Oblastní odbočky SONS ČR, z.s. v České Třebové, která je středobodem každoročně pořádané sbírky Bílá pastelka v našem regionu.

 

 


Počet obrázků: 1

 

Publikováno 06.11.2019 13:55, Novotný Karel

VÝSTAVA A PRODEJ VÝROBKŮ STŘEDISKA PRO NEVIDOMÉ DĚDINA.


 

Publikováno 05.11.2019 20:58, Volejník Rudolf

Jedenácté valné shromáždění Evropské unie nevidomých

Evropská unie nevidomých rokovala na svém již 11. valném shromáždění v Římě. Atmosféru alespoň částečně přibližuje zpráva zveřejněná všemi informačními kanály SONS. 

Publikováno 05.11.2019 15:13, Volejník Rudolf

Kandidát na viceprezidenta SONS Jan Šnyrych

Na 10. celostátním shromáždění SONS v květnu 2020 bude volen i viceprezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Jana Šnyrycha. 

Publikováno 05.11.2019 15:07, Volejník Rudolf

Kandidátka na prezidentku SONS Dagmar Filgasová

Na 10. celostátním shromáždění SONS v květnu 2020 bude volen prezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Dagmar Filgasové.  

Publikováno 05.11.2019 15:01, Odbočka Olomouc

Navštívila nás Ivana Plíhalová

Obrázek

Křeslo pro hosta je oblíbenou součástí čtvrtečního Klubu setkávání. Dne 31. 10. 2019 naše pozvání přijala a do křesla pro hosta usedla vynikající herečka a osobnost Moravského divadla Olomouc paní Ivana Plíhalová.
V průběhu besedy nám povídala o svém soukromém i pracovním životě, o divadle, zavzpomínala na oblíbené role a společně jsme se vzpomínkou dostali také k revolučnímu roku 1989.
Moravské divadlo Olomouc v současné době divákům nabízí řadu krásných her a inscenací. Paní Plíhalová exceluje spolu s kolegy například ve hře Královny, Boží mlýny, Starci na chmelu, Petr a Lucie apod. V nové roli se mohou diváci na paní Plíhalovou těšit například ve hře Samet nebo Dům Bernardy Alby.
Paní Plíhalové moc děkujeme za návštěvu a příjemné povídání. Bylo nám ctí ji přivítat v našich prostorách.

Klára Hájková

 


Počet obrázků: 3

 Zobrazena stránka 1 z 90 (celkem 1800 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 .. 10 .. 20 .. 30 .. 40 .. 50 .. 60 .. 70 .. 80 .. 90