Články

 
Publikováno 18.06.2021 01:48, Novotný Karel

KC COVID CUP - předávání prvních diplomů.

Obrázek

 

První střelci již dostali za svůj výkon ve zvukové střelbě certifikát o účinnem boji proti korona viru. Přijeli až z Lovosic a rozhodně se jim taková dlouhá cesta vyplatila. 

KC Covid CUP pokračuje až do konce června. Tak se neváhejte přihlásit.

 

Karel Novotný

 


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 18.06.2021 01:29, Novotný Karel

Vláškem na Konopiště.

Obrázek

Když jsem se rozhodovali, kam půjdeme na první výlet, nikdo nepochyboval, že to bude na Konopiště. Nikdo ani nepochyboval, že to bude vláčkem. Výlet byl moc krásný, přestože byla ještě zavřená růžová zahrada na kterou jsme se všichni moc těšili. 


Počet obrázků: 1

 

Publikováno 18.06.2021 01:06, Novotný Karel

Při oficiálním otevírání komunitní zahrádky se i střílelo.

Obrázek

 

V neděli 13. 6. 2021 jsme se sešli na komunitní zahrádce abychom oficiálně zahájili činnost tohoto místa. Dali jsme si něco dobrého na zub, zaspívali, pokecali. Účastníci si také mohli vyzkoušet zvukovou střelbu nebo střílet z luku na terč. Nálada, počasí, občerstvení, všechno bylo na jedničku. Krásný začátek komunitní zahrady v Benešově. 

Karel Novotný


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 18.06.2021 00:29, Novotný Karel

KoZa už nám vykvetla.

Obrázek

Po úmorné práci na KOmunitní ZAhrádce se nám objevují první plody práce. A to: čtyři jahody a krásný záhon s kytičkama. Na další plody naší práce si budeme muset ještě chvilku počkat. 


Počet obrázků: 7

 

Obrázek

Festival Dny umění nevidomých je víceoborový festival zrakově postižených profesionálních umělců a souborů, jejichž součástí jsou nevidomí a slabozrací členové. Koná se každoročně již od roku 1995 ve vybraných městech České republiky. Hlavním organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,  z.s. (SONS ČR, z. s.), ve spolupráci s krajskými a městskými úřady v příslušných místech, kulturními a školskými zařízeními, místními odbočkami SONS ČR a dalšími subjekty. 

Publikováno 17.06.2021 23:36, Novotný Karel

Botanická ochutnávací vycházka s Magdalenou Dobromilou.

Obrázek

Dnes jsme si s Magdalénou Dobromilou vyšli na Petřín. Ochutnali jsme jedlé plané rostliny i stromy, které popisuje ve svých knihách. 

Poseděli jsme si v trávě a dozvěděli se mnohé o bylinkách, které jsou kolem nás. Ochutnali jsme jetel, sedmikrásky a mnoho dalších bylin, o kterých jsme si mysleli, že jsou dobré leda tak pro králíky. 

Vycházka a přednáška se všem účastníkům líbila a už se těšíme na další setkání. 

Karel Novotný

 


Počet obrázků: 7

 

Publikováno 17.06.2021 14:44, Odbočka Zlín

Omezení chodu odbočky 19. 6. 2021 - 26.6. 2021

Z důvodu konání rekondičního pobytu ve dnech 19. 6. - 26. 6. 2021 bude chod odbočky omezen.

Děkujeme za pochopení. 

Publikováno 17.06.2021 12:38, Odbočka Olomouc

SONS je tu pro nás už 25 let

Obrázek

MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí a slabozrací občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum.

pdf: TZ k 25 výročí SONS  

Publikováno 17.06.2021 10:07, Šváb Radek

Oslavy 25. výročí založení SONS

Obrázek

Rotary klub Praha City, za laskavé podpory a spolupráce Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa v Praze, pozval širokou veřejnost u příležitosti Mezinárodního Dne Rotary na společné odpoledne na nádvoří Sovových mlýnů na Kampě. V neděli 6. června 2021 jsme tak měli možnost oslavit 25. výročí založení SONS společně s rotariány, jejichž motto zní NAŠÍM POSLÁNÍM JE DĚLAT SVĚT LEPŠÍM.


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 16.06.2021 09:31, Odbočka Ostrava

Tisková zpráva k 25. výročí založení SONS

Obrázek

SONS je tu pro nás už 25 let

MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí a slabozrací občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum.

V České republice žije podle střízlivých odhadů a porovnání se sousedními vyspělými zeměmi přibližně 19 000 úplně nevidomých lidí a asi 70 000 dalších osob se závažnou poruchou zraku – tedy těch, kdo by např. neměli v žádném případě řídit auto nebo střílet vzduchovkou po vrabcích. Tito lidé mají již přes sto let vlastní svépomocné organizace, jejichž nejnovější hrdou pokračovatelkou je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Tento celostátně působící zapsaný spolek oslaví 16. června pětadvacáté narozeniny – a to bez fanfár a táborů lidu; žijeme v kovidové době a nezbývá než setkávat se převážně on-line. To nám však nebrání ve sdělení veřejnosti, čeho jsme dosáhli, co od veřejnosti čekáme, zač jí vděčíme a kam kráčíme.

Svět kolem nás je z drtivé většiny o dívání,“ říká Rudolf Volejník, viceprezident a tiskový mluvčí SONS, „a my musíme lidi, kteří vidět přestanou nebo přestávají, naučit ve vizualizovaném světě žít bez zraku. V tom se skrývá jedno z našich poslání – vracet lidi zpátky do života, znovu samostatně chodit, starat se o domácnost, číst a psát, rekvalifikovat se nebo se vrátit do původního zaměstnání, bavit se, cestovat atd., atd. SONS i její dceřiné společnosti poskytují registrované sociální služby i další služby, které zájemci nikde jinde nenajdou. Každý, kdo nás může potřebovat, se může obrátit na oblastní odbočku SONS v místě svého bydliště, na krajské TyfloCentrum nebo celostátní Tyfloservis. Učíme však také příkladem: Při spolkových aktivitách (výlety, besedy, tematická setkávání) se scházejí lidé s podobným údělem, vyměňují si zkušenosti a ti noví mezi námi zjišťují, že ztrátou zraku či jeho vážným poškozením život nekončí.

Dotacemi nám pomáhá stát, pomáhají kraje, obce, firmy i jednotlivci. Jsme zvlášť hrdí na programy, kde stát pomáhá minimálně a my je přesto dokážeme udržet a rozvíjet. Jedním z nich je Knihovna digitálních dokumentů, která zahrnuje na 32 000 elektronických knih, periodika, učebnice – je zkrátka pokladnicí umění, zábavy a vzdělání. Existuje již po 30 let mimo systém veřejných knihoven a jakožto autorizovaný subjekt poskytující autorská díla v alternativních formátech ji uznává i Světová organizace duševního vlastnictví. Další službou, která není nijak štědře dotovaná, je navigační centrum, jehož pracovníci pomáhají nevidomým lidem při samostatném cestování za použití moderních technologií. Ve vydavatelství Zora vydáváme vlastní časopisy určené všem nevidomým a slabozrakým i veřejnosti.

Vlajkovou lodí, která láká návštěvníky každého věku (když se to smí), je naše středisko výcviku vodicích psů, člen Mezinárodní federace výcvikových škol.

SONS je tu pro každého - mládeží počínaje a seniory konče. Vítáme ve svých řadách i příznivce, přátele a rodinné příslušníky bez zrakové vady.

Od roku 2000 má SONS i svoji celonárodní veřejnou sbírku Bílá pastelka. Skrze její pořádání se opakovaně přesvědčujeme o kladném vztahu veřejnosti k nevidomým a slabozrakým lidem. 

Publikováno 15.06.2021 21:01, Odbočka Blansko

Akce a služby pro Blansko (BK) a Boskovice (BO) na červenec a srpen 2021


 

Publikováno 15.06.2021 12:03, Odbočka Ostrava

25. výročí založení SONS

Obrázek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla dne 16. června 1996 sloučením tří subjektů: České unie nevidomých a slabozrakých (dále „Unie“), Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice (dále „SNS“) a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých (dále „Společenství“). Na sjednocení hnutí nevidomých má lví podíl posledně jmenované Společenství a jeho výkonný ředitel Václav Polášek, dnešní prezident SONS. Byla to vlastně organizace bez individuálních členů – tvořily ji Unie a SNS, a sice kvůli jednotnému zastoupení českých nevidomých v zahraničí a společným kulturním aktivitám často přesahujícím rámec obou organizací.

Unie vznikla 3. prosince 1989 s vizí svépomocného spolku spoléhajícího především na vlastní síly, nicméně neodvrhujícího dobročinnost ani podporu státu. SNS byla ustavena 21. dubna 1990 jako nástupnická odnož dřívější celostátní organizace zdravotně postižených zvané Svaz invalidů v ČSR.

Po rozpadu československé federace se Unie a SNS scházely na půdě Společenství a vůle ke sjednocení nebyla zpočátku příliš patrná: SNS žila z tradice a soustřeďovala se na typicky spolkovou činnost (setkávání, výlety apod.), zatímco Unie zakládala a bouřlivě rozvíjela nové služby (sociální rehabilitaci v Tyfloservisu a na Dědině, Knihovnu digitálních dokumentů, odstraňování bariér apod.).

Obě organizace usilovaly o státní podporu a bylo čím dál jasnější, že nemohou očekávat žádoucí štědrost. Statutární představitelé obou organizací, jakož i výkonný ředitel Společenství si byli dobře vědomi skutečnosti, že v naší malé zemi si těžko můžeme dovolit dlouhodobě pěstovat dva velmi podobné spolky. Zároveň dobře věděli, že oba spolky jsou natolik silné, že jeden ten druhý hned tak nepohltí. A když se do věci vložil výkonný ředitel Společenství s nabídkou, že proces sjednocení bude moderovat a dotáhne ke konečnému cíli, byl ke sloučení dán první silný popud.

Od konce roku 1994 se pod jeho patronací scházeli vyjednávači obou organizací na řadě sjednocovacích schůzek, až dosáhli dohody. Tu pak schválila oddělená shromáždění Unie i SNS a 16. června 1996 se sešlo ustavující shromáždění dnešní SONS. Tvořilo je 65 delegátů SNS a 65 delegátů Unie a jejich usnesení o sjednocení bylo jednomyslné.

Sjednocení bylo správným krokem. Bylo utlumeno hašteření uvnitř komunity nevidomých a slabozrakých a SONS má dnes nezastupitelnou pozici jak v očích státu, tak v očích veřejnosti.

Rudolf Volejník, viceprezident SONS ČR z.s. 

Publikováno 15.06.2021 10:28, Odbočka Tábor

Informátor 6/2021

Obrázek

Červnové číslo odbočkového časopisu Informátor 

Publikováno 13.06.2021 18:24, Volejník Rudolf

Republiková rada svolává odložené celostátní shromáždění

Díky postupnému letnímu rozvolnění protiepidemických opatření může SONS svolat své odložené desáté celostátní shromáždění na 30. a 31. srpna 2021 do Pardubic. podrobněji čtěte ve zprávě z posledního zasedání Republikové rady. 

Publikováno 11.06.2021 19:03, Hluší Zdeněk

Do Tokia na paralympiádu - 5. etapa - Až za Bajkal

Obrázek

Když jsme se nedávno loučili s Grimmem, který nastupoval do školy, netušili jsme, že si „vyštěká“ malý odklad a ještě chvíli s námi bude putovat. Také obě psí ošetřovatelky Kimmi a Nica už vodí své lidi alespoň na kratší procházky, a tak jsme i tentokrát překonali za týden víc než 1500 km.


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 10.06.2021 15:43, Odbočka Semily

OMEZENÝ PROVOZ

Obrázek

PONDĚLÍ  14. 6. 2021

PROVOZ ODBOČKY OD 11:00 HODIN

(důvod: 2. dávka očkování proti Covid-19)

 
 


 

Publikováno 08.06.2021 10:50, Odbočka Kroměříž

SONS pomáhá již 25 let, 1996 – 2021

Obrázek
Vážení a milí přátelé,
v letošním roce slaví Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek významné jubileum, 25. výročí svého založení.


 

Publikováno 07.06.2021 09:41, Odbočka Zlín

Přístupnost MHD ve Zlíně a Otrokovicích

Dne 24. 5. 2021 jsme se v rámci odstraňování bariér v dopravě sešli se zástupci Dopravního podniku Zlín-Otrokovice ve věci přístupnosti MHD ve Zlíně a Otrokovicích. Podrobnosti si můžete přečíst v níže uvedené tiskové zprávě Dopravního podniku Zlín Otrokovice. Za tiskovou zprávou následují informaceo tom, jak se správně pohybovat na zastávkách. 

Publikováno 07.06.2021 09:37, Odbočka Zlín

Jak naše odbočka k 3D tiskárně přišla

Tento příběh, o který bych se s vámi ráda podělila, začal před sedmi lety. Tehdy jsem se poprvé setkala s drobnými hračkami a reklamními předměty tištěnými na 3D tiskárně, které jsem dostala od kamaráda Michala jako drobné dárky do balíčků soutěžícím našeho zlínského turnaje ve hře Qardo.   

Publikováno 05.06.2021 19:30, Novotný Karel

Střelecký KC Covid CUP - prodloužení.

Obrázek

Vážení střelmistři,

Ministerstvo zdravotnictví si myslí, že pokles nakažených způsobilo očkování a restrikce. My však moc dobře víme, že šíření covidu jsme zabránili především my. Všichni účastníci KC Covid CUPu trefili covida několikrát, takže okolí Klamovky je prakticky čisté. Protože se vás do boje s pandemií přihlásilo víc než jsme čekali, musíme KC Covid CUP prodloužit a to až do konce června. Zobrazena stránka 1 z 132 (celkem 2636 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 .. 10 .. 20 .. 30 .. 40 .. 50 .. 60 .. 70 .. 80 .. 90 .. 100 .. 110 .. 120 .. 130 .. 132