Proběhl 20. ročník Překonejme bariéry

Publikováno 10.11.2022 12:28 Málková Marie


Obrázek

Další, už 20. ročník akce s názvem Překonejme bariéry, určený zejména studentům technických a uměleckoprůmyslových škol, proběhne letos ve dnech 2. a 3. listopadu. Společný projekt FA ČVUT – Ústavu nauky o budovách, Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se bude konat ve dvoraně nové budově Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích.

Smyslem každoročně pořádané akce je budoucím architektům, designérům a technikům ukázat specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového postižení a zároveň přiblížit na modelovém prostředí legislativní požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.


Obrázky