Školení pro MHMP a MČ

Publikováno 11.10.2022 14:57 Málková Marie


Obrázek
Začíná: 04.10.2022
Končí: 04.10.2022
Kde: MHMP a Charvátova

Téma: Zpřístupnění veřejného prostoru, dopravních staveb pro osoby se zrakovým postižením (dle vyhl. 398/2009 Sb. pro osoby s omezenou schopností orientace)

Za účasti Metodického centra odstraňování bariér proběhlo školení zaměstnanců úřadů nejen v podobě odborných prezentací, ale i s možností vyzkoušet si podmínky samostatného pohybu s bílou holí a ze záslepkami na očích a s doprovodem v okolí budovy MHMP u Jungmannova náměstí. Oceňujeme aktivitu ze strany zástupců úřadů Praha 7, Praha 20, z MHMP a jejich snahu vnímat oprávněné požadavky legislativy v reálném životě. Co to například znamená, když přechod je nesprávně upravený nebo akustický majáček nefunkční atd., jaký to má dopad pro chodce s omezenou možností orientace.


Obrázky