Školení odborníků na téma bezbariérovost staveb pokračuje v únoru 2023

Publikováno 21.02.2023 14:02 Málková Marie


Obrázek

Aktivní měsíc únor - školíme úředníky, projektanty a další odorníky

Ve dnech 14. 2., 16. 2. 20. 2. a výhledově ještě 27. 2. byly dohodnuty mezi školiteli SONS (Metodické centrum odstraňování bariér),  MHMP a NRZP termíny školení na téma požadavky na bezbariérovost pozemních a dopravních staveb pro zájemce z řad odorníků. Přihlásili se zástupci z DPP, TSK, stavebních úřadů MHMP a MČ, z odboru památkové péče MHMP a také z Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR).

Součástí školení, kromě teorie s příkladnými prezentacemi, byla vždy i „procházka“ účastníků s bílou holí a záslepkami a s doprovodem. Kratší trasy vedly po budově a okolí MHMP na Jungmannově náměstí. Ale slovo „procházka“ rozhodně nekoresponduje s pocity a zážitky našich školených chodců, mohli byste zde slyšet něco jako: „Opravdu to není žádná procházka! Co nevidomý člověk musí zvládnout vše za bariéry a problémy!“ Delší trasy byly zaměřené na složitější dopravní lokality s nedostatky v úpravách bezbariérovosti jako např. u stanice metra Želivského a jeho okolí na povrchu s přilehlými křižovatkami a zastávkami tram a bus včetně terminálu bus. Další okruhy vycházky s bílou holí jsou naplánovány na prostranství vedle Masarykova nádraží a na problematiku řešení přístupnosti lokality náměstí Republiky.

Je skvělé, že čím více a déle setkávání probíhají, tím více se otevírají témata, okruhy otázek a věříme, že také vzroste pochopení pro potřeby nevidomých a slabozrakých. Cílem je i odstraňování stávajících bariér.


Obrázky