Školení na BEZBARIÉROVOST v novém roce

Publikováno 17.01.2023 16:14 Málková Marie


Obrázek
Dne: 17.01.2023
Kde: MHMP

První letošní celodenní školení se zaměřením na bezbariérová řešení dopravních staveb proběhlo17. ledna 2023 ve Škodově paláci a využili ho ponejvíce pracovníci Metroprojektu a Dopravního podniku hl. města Prahy. Po dopolední teoretické části bylo v odpoledních hodinách možno pozorovat v okolí MHMP u Jugmannova náměstí třináct postav s bílou holí a se záslepkami, s průvodci z řad SONSu, MHMP, NRZP, jak se seznamují v praxi s problematikou samostatného pohybu a také bariér ve veřejném prostoru. Navazující část školení s prostorem na dotazy trvala do podvečerních hodin.

Ohlasy na poučnou procházku s bílou holí po infrastruktuře veřejné hromadné dopravy byly minulý rok veskrze pozitivní a rádi budeme v této vzájemné aktivitě s MHMP pokračovat.

Příští termíny jsou v plánu v polovině února a března, zájem projevili dle informací MHMP zaměstnanci organizací IPR, TSK, DPP, projektanti a úředníci městských částí.