Překonejme bariéry 2022

Publikováno 21.10.2022 09:44 Málková Marie


Obrázek
Začíná: 02.11.2022 09:00
Končí: 03.11.2022 16:00
Kde: Fakulta architektury ČVUT_Thákurova 9_ Praha 6

Ústav nauky o budovách ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, z.s. a Pražskou organizací vozíčkářů, z. s. zve na tradiční zážitkový seminář pod vedením prof. Ireny Šestákové - Překonejme bariéry 2022, který se uskuteční 2. a 3. listopadu vždy od 9 do 16 h v přízemí FA.

Přiďte si vyzkoušet (nejen) pohyb na vozíku a chůzi s bílou holí a překonat bariéry!