Praha - uživatelské informace DPP - vybavenost stanic metra

Publikováno 24.11.2022 11:19 Brašna František


Obrázek

Uživatelské odkazy na provozní doby a uzavírky WC v metru viz

https://www.dpp.cz/cestovani/wc-v-metru

Informace o stavu výtahů a plošin viz 

Stav výtahů a plošin | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dpp.cz)