Návod na připojení ke schůzce v MS Teams

Publikováno 26.04.2022 10:40 Železník VojtěchVážení uživatelé našich online služeb.
Přinášíme vám stručný návod na to, jak se připojit ke schůzce v MS Teams. Často se potýkáme s problémem, že si nemůžete zapnout mikrofon a kameru. V našem případě sice o kameru nejde, ale má to také souvislost.
Předně podotknu, že na odkazu níže si můžete přečíst návod na připojení ke schůzce i s odečítačem obrazovky, který sestavil pan Šnyrych pro Tyflokabinet.

http://www.tyflokabinet.cz/clanky/schuzky_teams_s_odecitacem


Ke schůzce MS teams se lze připojit bez instalace jakéhokoliv programu do  vašeho počítače a to z internetového prohlížeče Google Chrome a nebo Microsoft Edge.
Proto je potřeba mít jeden z těchto programů v počítači. Microsoft Edge by měli mít v počítači všichni, kromě otrlých uživatelů operačního systému Windows XP. Těch už bude ale asi poskromnu.
Nejdůležitější informací je pro vás, že při rozkliknutí odkazu, se vás prohlížeč zeptá, v jaké aplikaci chcete stránku otevřít. Tuto hlášku je třeba zrušit. Při použití odečítače na tlačítko "Zrušit" dojdete pohybem kurzoru vlevo nebo vpravo. Toto okno se zobrazuje v horní části obrazovky uprostřed a vyskočí na vás samo. Tento úkon je stejný jak pro Google Chrome, tak pro Microsoft Edge.
Dalším krokem, se kterým má potíže nejvíce uživatelů, je povolení mikrofonu a kamery. O toto povolení vás žádá prohlížeč kvůli bezpečnosti. Je to proto, aby si sama webová stránka nemohla zapnout vaši kameru nebo mikrofon, bez vašeho vědomí. Pokud prohlížeči toto oprávnění neudělíte, stane se to, že se do schůzky sice připojíte, ale nebudete moci zapnout mikrofon ani kameru. Potom nás sice uslyšíte, ale my vás ne. Tento problém je opravdu častý, takže mu věnujte patřičnou důležitost, abychom při schůzce nemuseli řešit, proč vám nejde mikrofon.
Po zrušení první hlášky, o volbě aplikace pro otevření schůzky je potřeba šipkami nahoru nebo dolů vybrat tlačítko pokračovat v tomto prohlížeči. Na této obrazovce vám prohlížeč nabízí také možnost připojení se ke schůzce v aplikaci MS Teams, pokud ji máte, nebo její stažení, pokud ji nainstalovanou nemáte. Tuto možnost ale ignorujte a dojděte šipkami až na zmiňované tlačítko "pokračovat v tomto prohlížeči".
Po jeho potvrzení se otevře ono zmiňované okno povolení přístupu ke kameře a mikrofonu.
Tady nastává drobný rozdíl mezi prohlížeči Chrome a Edge. V prohlížeči Edge vám odečítač sám umístí fokus na okno povolení  mikrofonu a kamery. Zde se šipkami vlevo a vpravo přesuňte na tlačítko povolit. Toto tlačítko potvrďte.
Tento úkon povolí přístup jak ke kameře, tak i k mikrofonu.
V prohlížeči Chrome vám odečítač obrazovky fokus do okna povolení přístupu sám neumístí.
Zde je třeba pro potvrzení tlačítka Pokračovat v tomto prohlížeči zmáčknout klávesu F6, která fokus do povolovacího okna umístí.  Poté se opět šipkami vlevo nebo vpravo dostaňte na tlačítko "povolit". Toto tlačítko potvrďte a ocitnete se v prostředí schůzky, kde ale ještě nebudete připojeni. Tabulátorem se dostaňte na editační pole pro zadání jména. Tam svoje jméno zadejte a pokračujte zase tabulátorem až na tlačítko "připojit". Po jeho potvrzení se do schůzky přihlásíte.
Zde už klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+M  zapínáte a vypínáte mikrofon. Zkratku pro zapnutí a vypnutí kamery se mi nepovedlo zjistit. Na tlačítko  kamery se tedy musíte přesunout tabulátorem. Kameru je v našem případě  lepší nechat vypnutou, kvůli plynulosti přenosu. 
Tento postup jsem sepsal z vlastní zkušenosti. Používám počítač s Windows 10 a odečítač NVDA. Nutno podotknout, že se může lišit u různých operačních systémů a záleží také na jejich konfiguraci a nastavení. O jiných odečítačích nemluvě.
Níže přikládám také printscreeny obrazovky s vyskakovacími okny pro povolení mikrofonu a kamery atd. To aby vidící a slabozrací měli představu, kde se tato okna nachází a aby je tedy nepřehlédli. Okna jsou zakroužkována.
UPOZORNĚNÍ!!!
Mezi výše popsanými úkony neklikejte nikam jinam, ani se nepřesouvejte tabulátorem. Je možné, že vyskakovací okna, o kterých píšu zmizí a nepůjdou jednoduše vyvolat zpět. V tom případě byste mikrofon a kameru povolovali dost složitěji.
SHRNUTÍ:
1. Otevřít odkaz na schůzku v prohlížeči Edge nebo Chrome (ideálně jej zkopírovat a vložit do adresního řádku ve vybraném prohlížeči).
2. Po otevření stránky zrušit výběr aplikace pro otevření schůzky (na tlačítko zrušit se dostanete šipkami).
3. Zvolit možnost "POKRAČOVAT V TOMTO PROHLÍŽEČI". Najdete ji pohybem šipkou dolů.
4. Povolit prohlížeči přístup k mikrofonu a kameře. (U prohlížeče Edge se na tlačítko povolit dostanete ihned šipkami a u prohlížeče Chrome stiskněte klávesu F6. Ta umístí fokus do vyskakovacího okna a zde opět šipkami najděte tlačítko povolit).
5. Už jste v prostředí schůzky.
6. Tabulátorem najděte editační pole pro vaše jméno a to zadejte.
7. Tabulátorem najděte tlačítko připojit a to potvrďte.
8. Už jste připojeni do schůzky a měli byste slyšet ostatní.
9: Klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+M zapínáte a vypínáte mikrofon.
10. Na vypínač kamery a ostatní ovládací prvky ve schůzce se dostanete pomocí tabulátoru. Pro naše účely vám ale stačí umět ovládat mikrofon.
Vojtěch Železník

 


Obrázky

Zde zrušte okno pro volbu aplikace pro otevření schůzky Zde zrušte okno pro volbu aplikace pro otevření schůzky
Zde povolte přístup prohlížeče k mikrofonu a kameře Zde povolte přístup prohlížeče k mikrofonu a kameře