Oblastní odbočka Hradec Králové

 

Program činnosti OO SONS HK na 4. čtvrtletí 2021

Kromě akcí pořádaných ve spolupráci s TyfloCentrem Hradec Králové – informace o nich najdete v tomto informačním zpravodaji Střípek nebo na
www.tyflocentrum-hk.cz - vás zveme na následující klubová posezení:


Klubová posezení

Konají se každou poslední středu v měsíci v klubovně TyfloCentra Hradec Králové od 13 do 15 hod, tato posezení jsou zaměřena na nejrůznější témata.

Přijďte se dovědět:

 • o novinkách z činnosti SONS ČR, z.s.,
 • o novinkách v právní oblasti týkající se života se zrakovým postižením,
 • o nových kompenzačních pomůckách,
 • prostě o všem týkajícím se života se zrakovým postižením.
 • Nebo si prostě jen tak posedět u kávy či čaje, pobavit se se svými známými nebo navázat nová přátelství.
  Dle domluvy a případného zájmu v rámci těchto klubových posezení nabízíme uspořádat


Klub komentovaných filmů

Zde se budeme bavit o komentovaných pořadech, kdy kromě výměny zkušeností v oblasti poslechu komentovaných pořadů v televizi se dovíte i o dalších možnostech, jak se ke komentovaným pořadům dostat. Nebudou chybět ani rady, jaká technická zařízení či programy pro přístup ke komentovaným pořadům potřebujeme. V rámci tohoto klubového posezení bude možná i projekce komentovaného filmu či pořadu, dle vašeho zájmu.

 

Distribuce ochranných pomůcek a dezinfekce

Z ústředí SONS na naší odbočku dorazila díky daru Nadace prof. Vejdovského zásilka s ochrannými pomůckami, konkrétně dezinfekce v 200 ml lahvičkách, respirátory a jednorázové roušky. Tyto ochranné pomůcky jsou určeny pro osoby z řad zrakově postižených bez ohledu na jejich členství v SONS, v případě zájmu o některé ochranné pomůcky nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

 

Termíny klubových posezení

 • 20. října
 • 24. listopadu (Oblastní shromáždění OO SONS v Knihovně)
 • 15. prosince

 

Oblastní shromáždění OO SONS Hradec Králové

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na oblastní shromáždění SONS ČR Hradec Králové, které se koná ve středu 24. listopadu 2021 ve 13:00 hod v prostorách Knihovny města Hradce Králové, Wonkova ulice 1262/1a.

Členské příspěvky můžete zaplatit u pí Součkové před zahájením shromáždění od 12:30 hod.

Z důvodu změn stanov SONS z.s., schválených na X. celostátním shromáždění, se nové členské příspěvky budou hradit do konce března aktuálního roku, pro který členský příspěvek uhradíte, proto budete moci v případě zájmu uhradit i příspěvek na rok příští.

*******************************************

Oblastní shromáždění se bude samozřejmě konat podle aktuálních hygienických pravidel, která budou platit v daném termínu. Upozorňujeme, že podle současných hygienických pravidel musí všichni účastníci při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce (tj. později než 12.5.2021);
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

*******************************************

Program:

 1. Zahájení.
 2. Informace o proběhlém X. celostátním shromáždění SONS z.s. konaném 30. a 31. srpna 2021 v Pardubicích podá jeho delegát Ing. Karel Hrubeš.
 3. Informace o novinkách v činnosti Oblastní odbočky SONS Hradec Králové podá její předseda Ing. Karel Hrubeš.
 4. Nově zvolený víceprezident SONS Jan Šnyrych představí činnosti a plány nového vedení SONS ČR, z.s., připomene existující i plánované služby SONS, chystané novinky v oblasti bariér a přístupnosti.
 5. S chystanými novinkami v oblasti odstraňování architektonických bariér a veřejné dopravy na území Královéhradeckého kraje nás seznámí člen odbočkové rady Jiří Kričfaluši.
 6. Informace o akcích TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s. podá ředitelka Mgr. Balcarová.
 7. Různé.

Kdo bude potřebovat doprovod, kontaktujte předsedu OO SONS Ing. Karla Hrubeše na telefonu 495 523 729 nebo na e-mailu hrubes@sons.cz.

Buďte označeni bílou holí!

Na Vaši účast se těší

předseda OO SONS HK

Ing. Karel Hrubeš

 

Adresa:

Okružní 1135/15, 500 03 Hradec Králové


Provozní hodiny:
Pondělí - Pátek 9:00 - 13:00

 

Kontakt na jednotlivé pracovníky:

předseda: Karel Hrubeš
tel.: 495 523 729, mail: hrubes@sons.cz


Počítadlo zobrazení: 3134