Oblastní odbočka Hradec Králové

 

 

Kromě akcí pořádaných ve spolupráci s TyfloCentrem Hradec Králové – informace o nich najdete v  informačním zpravodaji Střípek nebo na

www.tyflocentrum-hk.cz

vás zveme na následující klubová posezení

 

Klubová posezení

se konají většinou každou poslední středu v měsíci (v závislosti na státních svátcích a dalších akcí může být tato středa přesunuta na některou předchozí) v klubovně TyfloCentra Hradec Králové od 13 do 15 hod,

tato posezení jsou zaměřená na nejrůznější témata.

Přijďte se dovědět:

  • o novinkách z činnosti SONS ČR, z.s.,
  • o novinkách v právní oblasti týkající se života se zrakovým postižením,
  • o nových kompenzačních pomůckách,
  • prostě o všem týkajícím se života se zrakovým postižením.
  • Nebo si prostě jen tak posedět u kávy či čaje, pobavit se se svými známými, navázat nová přátelství nebo si i zahrát nějakou nám přístupnou hru.
    Dle domluvy a případného zájmu v rámci těchto klubových posezení nabízíme uspořádat

Klub komentovaných filmů

kde se budeme bavit o komentovaných pořadech, kdy kromě výměny zkušeností v oblasti poslechu komentovaných pořadů v televizi se dovíte i o dalších možnostech, jak se ke komentovaným pořadům dostat. Nebudou chybět ani rady, jaká technická zařízení či programy pro přístup ke komentovaným pořadům potřebujeme. V rámci tohoto klubového posezení bude možná i projekce komentovaného filmu či pořadu, dle vašeho zájmu.

 

Online setkávání s využitím IT technologií

Nově nabízíme, i s ohledem na možná omezení spojená s opatřeními v pandemické situaci, ale i bez ní, možnost setkávat se s využitím nejrůznějších informačních technologií takzvaně online, kdy se můžeme potkávat prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů, telefonickou komunikací počínaje, prostřednictvím e‑mailu, Skype, FaceBooku, WhatsApp, prostřednictvím komunikačních platforem MS Teams, Zoom, Jitsi Meet, Google Meet, stačí se domluvit na konkrétní platformě a můžeme se potkávat i bez nutnosti osobního setkání.

V případě potřeby seznámení s nějakou platformou, nácviku práce s ní, kontaktujte lektory TyfloCentra Hradec Králové (nejlépe na mobilu +420 – 778 410 804)

 

Aktuální informace o fungování OO SONS Hradec Králové v následujících měsících

Vážení členové, vážení uživatelé našich spolkových činností a vážená veřejnosti, v těchto měsících v souvislosti s pandemickou situací se může stát, že mohou činnosti naší odbočky a TyfloCentra Hradec Králové, v jehož prostorách sídlíme, probíhat podle aktuálních nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v omezeném režimu.

V těchto měsících se může stát, že omezíme z těchto důvodů spolkové aktivity na minimum. Nepřerušujeme realizaci našich aktivit a služeb, pouze mohou probíhat ve změněném režimu. Po dobu těchto měsíců se na konání plánovaných klubových posezení nebo dalších akcí pořádaných ve spolupráci s TyfloCentrem Hradec Králové informujte, na níže uvedených kontaktech, případně na těchto stránkách odbočky nebo TyfloCentra.

 

Distribuce ochranných pomůcek a dezinfekce

Z ústředí SONS na naší odbočku dorazila díky daru Nadace prof. Vejdovského zásilka s ochrannými pomůckami, konkrétně dezinfekce v 200 ml lahvičkách a jednorázové roušky. Tyto ochranné pomůcky jsou určeny pro osoby z řad zrakově postižených bez ohledu na jejich členství v SONS, v případě zájmu o některé ochranné pomůcky nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

 

Termíny klubových posezení

  • ledna
  • února
  • března

 

 

Na vaši návštěvu se těší

Ing. Karel Hrubeš, předseda OO SONS Hradec Králové

adresa: Okružní 1135/15, 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 – 608 335 137

hradeckralove-odbocka@sons.czhrubes@sons.cz

www.sons.cz/hradeckralove

 

Kontaktní dny odbočky:

Pondělí až pátek 9 hod – 13 hod (nutná telefonická domluva)