Celostátní shromáždění

 

 

10. celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s. je odloženo v důsledku zákazu hromadných akcí v souladu s vládním usnesením č. 958 ze dne 30. září 2020. 

 

9. celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabhozrakých České republiky, z. s. se uskutečnilo dne 28. května 2016 v Havlíčkově Brodě.

Příspěvky

Publikováno 03.10.2020 16:09, Volejník Rudolf

Druhé mimořádné zasedání Republikové rady

Desáté celostátní shromáždění SONS je odloženo v důsledku přísných antipandemických opatření zavedených vládním usnesením č. 958 ze dne 30. září 2020. Zdá se, že ani my, laici, ba ani naslovovzatí odborníci nejsme s to předvídat vývoj nákazy s dostatečnou mírou jistoty. Se zřetelem k této skutečnosti se znovu sešla Republiková rada SONS a přijala rozhodnutí, která se jeví za současné měnící se a nepředvídatelné situace jako přiměřená. O tom i o dalším čtěte, prosím, dále ve zprávě z druhého mimořádného zasedání Republikové rady SONS. 

Publikováno 17.08.2020 13:20, Volejník Rudolf

Kandidát na viceprezidenta SONS Václav Polášek

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen i viceprezident. Kdo se jím stane? Čtěte Prohlášení k členům Václava Poláška.

  

Publikováno 22.01.2020 13:10, Volejník Rudolf

Kandidát na viceprezidenta SONS Jan Pakoš

 

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen i viceprezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Jana Pakoše. 

Publikováno 05.11.2019 15:13, Volejník Rudolf

Kandidát na viceprezidenta SONS Jan Šnyrych

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen i viceprezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Jana Šnyrycha. 

Publikováno 05.11.2019 15:07, Volejník Rudolf

Kandidátka na prezidentku SONS Dagmar Filgasová

 

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen prezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Dagmar Filgasové.  

Publikováno 05.11.2019 14:58, Volejník Rudolf

Kandidát na prezidenta SONS Luboš Zajíc

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen prezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Luboše Zajíce. 

Publikováno 23.10.2019 12:14, Volejník Rudolf

Jak navrhovat kandidáty

Je načase, abychom se pustili do navrhování kandidátů na čelné představitele SONS: prezidenta, viceprezidenta, členy Republikové rady a členy Republikové kontrolní komise. Do soutěže mezi navrženými kandidáty můžeme přispět všichni, tak se do toho s chutí pusťme! 

Publikováno 11.07.2019 10:00, Volejník Rudolf

Novela Stanov

Komise Republikové rady pro novelu Stanov SONS vyzývá členy k podávání návrhů na změny našeho základního zákona. Platné Stanovy najdete na odkazu https://www.sons.cz/celostatshrom 

Publikováno 01.07.2019 15:01, Lienertová Radka

Dopis prezidenta SONS ČR, z. s., k X. Celostátnímu shromáždění 2020


 

Publikováno 15.06.2016 13:00, Volejník Rudolf

CS v televizi

Naše deváté celostátní shromáždění se objevilo v regionálním televizním zpravodajství z Havlíčkova Brodu. Nebyli jsme sice první zprávou dne, o to podrobněji se však o SONS mluvilo. Za hlavní pozitivum považuji skutečnost, že se nad slepými lidmi – jak někdy bývá zvykem – ve sdělovacím prostředku ani neplakalo, ba naopak ani nejásalo nad výjimečným výkonem mediální nevidomé hvězdičky, která však celku přinese jen málo. 

Publikováno 08.06.2016 18:29, Volejník Rudolf

zpráva o činnosti - zvukový záznam

Prezident samozřejmě předem napsanou zprávu nečetl. Zamýšlel se spíše nad aktuálním stavem SONS, nad vztahy s jinými subjekty, nad postojem komunity nevidomých ke své jediné celostátní organizaci, nad rozdíly mezi spolkařením v jednotlivých regionech apod. Každému, komu na našem dalším směřování záleží, bude stát zato si prezidentovu zprávu poslechnout. 

Publikováno 08.06.2016 12:15, Volejník Rudolf

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti SONS za poslední čtyři roky existuje ve dvou variantách. Zde předkládáme ke stažení její písemnou podobu. Zvuková verze přednesená prezidentem se pro naše internetové zpravodajství z celostátního shromáždění připravuje. 

Publikováno 30.05.2016 10:18, Volejník Rudolf

Stanovy SONS ČR, z. s., 2016

Novela Stanov SONS, ČR, z. s., schválená devátým celostátním shromážděním naší organizace. Internetová verze Stanov má informativní charakter, nelze ji použít jako úřední dokument. 

Publikováno 30.05.2016 09:59, Volejník Rudolf

Nevidomí a inkluze

Škola vzdělává děti od nepaměti prostřednictvím zraku. Jestliže zrak chybí nebo je nedostatečný, aby se dalo číst, přicházejí v úvahu alternativní způsoby vzdělávání – takové, které ostatní skupiny zdravotně postižených a znevýhodněných nepotřebují. Tyto způsoby vzdělávání nemůže běžná základní a střední škola dostatečně zajistit. Proto SONS ČR, z. s. hlasy delegátů svého devátého celostátního shromáždění vyzývá k zachování a přiměřenému upřednostňování vzdělávání nevidomých a prakticky nevidomých na speciálních školách. 

Publikováno 30.05.2016 09:34, Volejník Rudolf

Je čas na změnu

Už téměř deset let nejsou nevidomí zastoupeni ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. K nápravě může přispět Národní rada zdravotně postižených, která skrze reformu svého nespravedlivého hlasovacího systému umožní jedinému celostátně působícímu reprezentativnímu spolku nevidomých návrat mezi její členy a tím náležité zastoupení ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Čtěte Prohlášení přijaté 99 delegáty ze 101 přítomných na IX. celostátním shromáždění SONS ČR, z. s. 

Publikováno 30.05.2016 09:28, Volejník Rudolf

ČT a nevidomí koncesionáři

Také vám vadí, když se na vás z televizního přijímače line proud řeči v neznámém jazyce a vy nemůžete nebo nestíháte číst české titulky? Čeští nevidomí vedou dosud marný boj s Českou televizí o navrácení mluveného překladu cizojazyčných zpravodajských vstupů do večerních Událostí a Událostí a komentářů. IX. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. k tomu přijalo jednomyslně níže citované prohlášení. 

Publikováno 30.05.2016 08:40, Volejník Rudolf

Usnesení IX. celostátního shromáždění SONS

Závěrečná usnesení IX. celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku konaného dne 28. května 2016 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

 

V podobě ke stažení (formát DOCX) 

Publikováno 23.05.2016 11:56, Salaba Marek

Speciální vydání časopisu Naše šance

 

Publikováno 12.05.2016 08:36, Chlanda Luboš

Tabulka kandidátů na 9. celostátní shromáždění


 Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 19 záznamů)
Jít na stránku: 1