Celostátní shromáždění

 

10. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. srpna 2021 v Pardubicích. 

9. celostátní shromáždění SONS ČR z. s. se uskutečnilo dne 28. května 2016 v Havlíčkově Brodě.

Příspěvky

Publikováno 01.09.2021 09:46, Marek Salaba

X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s.

X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. proběhlo 30. a 31. srpna 2021 v Pardubicích. Mezi důležité body tohoto shromáždění patřily volby statutárních představitelů SONS. Delegáti shromáždění zvolili do funkce prezidenta SONS Luboše Zajíce a viceprezidenta SONS Jana Šnyrycha. Přímo volenými členy republikové rady se na čtyřleté funkční období stali: Pavla Andrýsková, Viktor Dudr, Dagmar Filgasová, Renata Jandrtová, Václav Polášek, Rudolf Volejník a Radek Žalud. Členy republikové kontrolní komise byly zvoleny: Soňa Bezděková, Ivana Karašová a Jaroslava Střešinková.

Text všech závěrečných usnesení přijatých X. celostátním shromážděním SONS ČR, z. s. najdete v dokumentu Závěrečná usnesení 31.8.2021 (docx; 37 KB).


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 13.06.2021 18:24, Rudolf Volejník

Republiková rada svolává odložené celostátní shromáždění

Díky postupnému letnímu rozvolnění protiepidemických opatření může SONS svolat své odložené desáté celostátní shromáždění na 30. a 31. srpna 2021 do Pardubic. podrobněji čtěte ve zprávě z posledního zasedání Republikové rady. 

Publikováno 09.12.2020 12:32, Rudolf Volejník

Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS

Nekonečný příběh pokračuje. Se stále neuspokojivou všudypřítomnou nákazou se nejvyšší volené orgány SONS přenesou i do příštího roku. Čtěte, jak pod tlakem okolností jedná a rozhoduje naše republiková rada. 

Publikováno 03.10.2020 16:09, Rudolf Volejník

Druhé mimořádné zasedání Republikové rady

Desáté celostátní shromáždění SONS je odloženo v důsledku přísných antipandemických opatření zavedených vládním usnesením č. 958 ze dne 30. září 2020. Zdá se, že ani my, laici, ba ani naslovovzatí odborníci nejsme s to předvídat vývoj nákazy s dostatečnou mírou jistoty. Se zřetelem k této skutečnosti se znovu sešla Republiková rada SONS a přijala rozhodnutí, která se jeví za současné měnící se a nepředvídatelné situace jako přiměřená. O tom i o dalším čtěte, prosím, dále ve zprávě z druhého mimořádného zasedání Republikové rady SONS. 

Publikováno 17.08.2020 13:20, Rudolf Volejník

Kandidát na viceprezidenta SONS Václav Polášek

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen i viceprezident. Kdo se jím stane? Čtěte Prohlášení k členům Václava Poláška.

  

Publikováno 22.01.2020 13:10, Rudolf Volejník

Kandidát na viceprezidenta SONS Jan Pakoš

 

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen i viceprezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Jana Pakoše. 

Publikováno 05.11.2019 15:13, Rudolf Volejník

Kandidát na viceprezidenta SONS Jan Šnyrych

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen i viceprezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Jana Šnyrycha. 

Publikováno 05.11.2019 15:07, Rudolf Volejník

Kandidátka na prezidentku SONS Dagmar Filgasová

 

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen prezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Dagmar Filgasové.  

Publikováno 05.11.2019 14:58, Rudolf Volejník

Kandidát na prezidenta SONS Luboš Zajíc

Na 10. celostátním shromáždění SONS v říjnu 2020 bude volen prezident. Kdo se jím stane? Čtěte kandidátský program Luboše Zajíce. 

Publikováno 23.10.2019 12:14, Rudolf Volejník

Jak navrhovat kandidáty

Je načase, abychom se pustili do navrhování kandidátů na čelné představitele SONS: prezidenta, viceprezidenta, členy Republikové rady a členy Republikové kontrolní komise. Do soutěže mezi navrženými kandidáty můžeme přispět všichni, tak se do toho s chutí pusťme! 

Publikováno 11.07.2019 10:00, Rudolf Volejník

Novela Stanov

Komise Republikové rady pro novelu Stanov SONS vyzývá členy k podávání návrhů na změny našeho základního zákona. Platné Stanovy najdete na odkazu https://www.sons.cz/celostatshrom 

Publikováno 01.07.2019 15:01, Radka Lienertová

Dopis prezidenta SONS ČR, z. s., k X. Celostátnímu shromáždění 2020


 

Publikováno 15.06.2016 13:00, Rudolf Volejník

CS v televizi

Naše deváté celostátní shromáždění se objevilo v regionálním televizním zpravodajství z Havlíčkova Brodu. Nebyli jsme sice první zprávou dne, o to podrobněji se však o SONS mluvilo. Za hlavní pozitivum považuji skutečnost, že se nad slepými lidmi – jak někdy bývá zvykem – ve sdělovacím prostředku ani neplakalo, ba naopak ani nejásalo nad výjimečným výkonem mediální nevidomé hvězdičky, která však celku přinese jen málo. 

Publikováno 08.06.2016 18:29, Rudolf Volejník

zpráva o činnosti - zvukový záznam

Prezident samozřejmě předem napsanou zprávu nečetl. Zamýšlel se spíše nad aktuálním stavem SONS, nad vztahy s jinými subjekty, nad postojem komunity nevidomých ke své jediné celostátní organizaci, nad rozdíly mezi spolkařením v jednotlivých regionech apod. Každému, komu na našem dalším směřování záleží, bude stát zato si prezidentovu zprávu poslechnout. 

Publikováno 08.06.2016 12:15, Rudolf Volejník

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti SONS za poslední čtyři roky existuje ve dvou variantách. Zde předkládáme ke stažení její písemnou podobu. Zvuková verze přednesená prezidentem se pro naše internetové zpravodajství z celostátního shromáždění připravuje. 

Publikováno 30.05.2016 10:18, Rudolf Volejník

Stanovy SONS ČR, z. s., 2016

Novela Stanov SONS, ČR, z. s., schválená devátým celostátním shromážděním naší organizace. Internetová verze Stanov má informativní charakter, nelze ji použít jako úřední dokument. 

Publikováno 30.05.2016 09:59, Rudolf Volejník

Nevidomí a inkluze

Škola vzdělává děti od nepaměti prostřednictvím zraku. Jestliže zrak chybí nebo je nedostatečný, aby se dalo číst, přicházejí v úvahu alternativní způsoby vzdělávání – takové, které ostatní skupiny zdravotně postižených a znevýhodněných nepotřebují. Tyto způsoby vzdělávání nemůže běžná základní a střední škola dostatečně zajistit. Proto SONS ČR, z. s. hlasy delegátů svého devátého celostátního shromáždění vyzývá k zachování a přiměřenému upřednostňování vzdělávání nevidomých a prakticky nevidomých na speciálních školách. 

Publikováno 30.05.2016 09:34, Rudolf Volejník

Je čas na změnu

Už téměř deset let nejsou nevidomí zastoupeni ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. K nápravě může přispět Národní rada zdravotně postižených, která skrze reformu svého nespravedlivého hlasovacího systému umožní jedinému celostátně působícímu reprezentativnímu spolku nevidomých návrat mezi její členy a tím náležité zastoupení ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Čtěte Prohlášení přijaté 99 delegáty ze 101 přítomných na IX. celostátním shromáždění SONS ČR, z. s. 

Publikováno 30.05.2016 09:28, Rudolf Volejník

ČT a nevidomí koncesionáři

Také vám vadí, když se na vás z televizního přijímače line proud řeči v neznámém jazyce a vy nemůžete nebo nestíháte číst české titulky? Čeští nevidomí vedou dosud marný boj s Českou televizí o navrácení mluveného překladu cizojazyčných zpravodajských vstupů do večerních Událostí a Událostí a komentářů. IX. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. k tomu přijalo jednomyslně níže citované prohlášení. 

Publikováno 30.05.2016 08:40, Rudolf Volejník

Usnesení IX. celostátního shromáždění SONS

Závěrečná usnesení IX. celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku konaného dne 28. května 2016 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

 

V podobě ke stažení (formát DOCX) Zobrazena stránka 1 z 2 (celkem 22 záznamů)
Jít na stránku: 1 2