Autobusové terminály otázky a odpovědi FAQ


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Autobusové terminály a nádraží - otázky a odpovědi 

mohou uživatelé / spolky řešit posudky pro dopravní stavby pro orgány státní správy? přesněji zde viz www: Posudky k bezbariérovému užívání staveb 

existuje oficiální profesní a profesionální poradenství pro přístupné dopravní stavby z pohledu osob se zrakovým postižením? ano viz ww: Profesionální poradenství pro dopravní stavby

Euroklíč, kde jej lze získat a lokality s možným použitím naleznete zde

odbavovací haly a jejcih přístupnost, jako přístupnost objektů občanské vybavenosti

Městský mobiliář bez bariér, pravidla pro osazování s ohledem na bezpečnost

Přechody pro chodce, protiskluznost a legislativa

VPN vysílačka a návod na použití

Majáčky a příklady frází

Majáčky, správci a servis

Informační tabule musí mít akustický výstup? jak má fungovat? Je někde nějaký příklad? ano viz www: Informační systém pro nevidomé - terminálech, odjezdových halách – popis a ovládání

Prosklené stěny a přístupnost

Jak mají být správně značený schody z pohledu legislativy a osob se zrakovým postižením? viz www: Schody a jejich značení

Hmatové prvky z přírodního materiálu 

Autobusové terminály - podklady k zpřístupnění a zajištění samostatného a bezpečného pohybu

Autobusová nádraží a terminály a jejich časté chyby

Zastávky s pojížděným a vysazeným mysem - problémy z pohledu OSSO

Braillovo písmo - užití v pozemních a dopravních stavbách

Jak mají vypad štítky na dveře na WC (dopravní stavby, objekty občanské vybavenosti), kam se dávají a kdo je vyrábí? technické řešen viz www: Štítky haptické a legislativa  

MMR: Vyhláška a cyklistická inrastruktura

MMR: Koridor pro přecházení tramvajového pásu - hmatové prvky pro nevidomé

TZÚS a certifikace,

Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZUS a nařízení vlády č. 163/2002

Hmatový kontrast a stavební úpravy

Přechody a místa pro přecházení z pohledu prováděcí vyhlášky stavebního zákona a praxe

Kontrast a legislativa

Nevidomý a dopravní stavby - ukázková videa 

Bezbariérový veřejný prostor pro osoby se sníženou schopností orientace - video prezentace

Ministerstvo dopravy - Metodická pomůcka pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících přístupných pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Trvalé se opakující chyby na komunikacích

školení DPP - odkaz


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.