VPN návod a použití


Obrázek

Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)  VPN 02 foto (jpg; 63 KB) 

VPN návod a použití

Ovládání vysílače VPN 01
Vysílačem VPN 01 je možno vyslat šest povelů. Mezi tlačítky č. 1 (TL1) a č. 2 (TL2) je umístěna hmatná značka pro jednoduchou orientaci na klávesnici.

Jednotlivá tlačítka plní tyto funkce:
Tlačítko č. 1 - Vyvolání úvodní znělky a základní hlasové fráze stabilního akustického majáčku pro orientaci nevidomého.
- Krátký stisk = jednorázová odezva majáčku.
- Dlouhý stisk (déle než jedna vteřina) - vyvolání periodického opakování vysílání pro akustický majáček po dobu 1 minuty po 3 vteřinách. K ukončení tohoto režimu krátce stiskneme libovolné jiné tlačítko.
Tlačítko č. 2 - Vyvolání doplňkové (rozšířené) hlasové informace stabilního akustického majáčku; aktivace hlášení provozního stavu eskalátorů, elevátoru, výtahů.
Tlačítko č. 3 - Vyvolání hlasové informace o číslu linky a směru jízdy dopravního prostředku MHD.
Tlačítko č. 4 - Potvrzení / požadavek nástupu nevidomého do dopravního prostředku MHD a případné otevření dveří (pražské tramvaje typ 14T a 15T a u souprav Českých drah řady 471 CityElefant, RegioNova a dalších). Otevření všech dveří vlaku pražského metra. u některých vyvolávacích systémů možnost zařazení do systému (např. pobočky České pošty, informace o existenci a možnosti je uváděna v akustickém orientačnm majáčku na přístupu), 
Tlačítko č. 5 - Aktivace akustické signalizace na přechodu pro chodce a na železničním přejezdu v obci, ve městě (intravilánu).
Tlačítko č. 6 - Aktivace hlasového výstupu „inteligentních" zastávek MHD, aktivace informačních panelů (odjezdy, příjezdy – vlak, bus), aktivace klávesnice některých typů elektronických informačních stojanů s hlasovým výstupem.

S daným související: dle TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáčky pro zrakově postižené), příjímače jsou dvou frekvenční, takže je možné si zajistit i dvoufrekvenční VPN (min. VPN 02). 

Majáčky: jejich umísťování (viz MMR), a jak vypadají fráze do májáčků.

Podrobný návod, jak ovládat například viz odjezdové infopanely

Trvalým stiskem tlačítek TL2 až TL6 lze po dobu držení vyvolat opakované vysílání příslušného povelu s periodou asi 2 vteřiny (autorepeat).
Vysílač VPN 01 je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu napájecích článků. K této indikaci dojde při stisku kteréhokoli tlačítka. Dvojí pípnutí ukazuje na správnou funkci a dobrý stav článků, jedno pípnutí upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době napájecí články vyměnit. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu vůbec, nebo vyvolá odezvu, která je přerušovaná (chrastění), ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití článků nebo jiné závady.
Vysílač VPN 01 je napájen dvěma články 1,5 V typu LADY, 4001, LR1, AM5, SUM5, N, nebo R1.

Povelová souprava je certifikovaná dle:

TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené 

(zde jsou uvedeny technické podrobnosti včetně např. dvou frekvencí)

Servis a opravy:
APEX s.r.o., Na Ochoze 581, 252 42 Jesenice, tel.: 241 090 611 

návod pdf od výrobce: VPN 01, VPN 02, VPN 03, VPN 03a

VPN a tl. č. 1, základní fráze vstup do objektu, základní informace o lokalitě - adresa

VPN a tl. č. 2, rozšířená fráze, informace o interiéru a možnostech po vstupu

Městský úřad

VPN a tl. č. 1, základní fráze vstup do objektu, základní orientační informace

VPN a tl. č. 2, rozšířená fráze, popis prostoru s možností asistence

Dopravní stavby

VPN a tl. č. 1, základní fráze vstup do objektu, základní orientační informace 

VPN a tl. č. 2, stav eskalátorů, horní úroveň

VPN tl. č. 2, stav eskalátorů, dolní úroveň

VPN a tl. č. 2, provozní stav výtahu

Dopravní prostředky MHD

VPN a tl. č. 3, oznámení čísla linky a konečné prostředku MHD (bus, tram, trolejbus)

VPN a tl. č. 3, tramvaj T14, T15, oznámení čísla linky a konečné prostředku MHD (bus, tram, trolejbus), atypický úvodní trylek oznamující, že 1.dveře nejsou pro cestující nebo jsou dále od označníku

VPN a tl. č. 4, metro a otevření dveří

VPN a tl. č. 6, informační tabule na  nástupišti železniční stanice


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.