Certifikace prvků


TZUSlogo (jpg; 5 KB)

Certifikace prvků dle TN TZÚS

Certifikace hmatových prvků probíhá na základě nařízení vlády ČR č. 163/2002

(nutný podklad a doklad pro návrh, schválení, realizaci a kolaudaci stavby)

Certifikaci zajišťuje TZÚS na základě požadavku výrobce nebo dodavatele.

Prvky nebo předměty musí splňovat požadavky konkrétních technických návodů (TN) 

Seznam TN:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(viz seznam TN na www TZÚS)

Kontakt :  TZÚS Plzeň certifikace prvků dle nařizení vlády 163/2002
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15,  326 00  Plzeň
e-mail: babkova@tzus.cz

Potřebné vstupy pro uživatelské posouzení:
- vzorky prvků / dlažeb (o přenositelné velikosti) - s finálním povrchem
- technická dokumentace - elektronicky (pdf,dwg, dxf) - kótované výkresy, půdorys, nárys, bokorys
- fotodokumentace prvku - elektronicky 

- spárořez navazující plochy (výkres půdorysu certifikované dlažby a prvních 250 mm na obě strany - viz "Hmatový kontrast"

Aby byl prvek funkční, bezpečný a použitelný musí být zachován jeho hmatový a barevný kontrast (viz vyhl. 398/2009 Sb.) 

Hmatový kontrast je definován v TN, kde je formulováno, jak má vypadat okolí certifikovaného prvku, aby byl prvek použitelný, funkční a bezpečný!

Příklady certifikovaných prvků: Hmatové prvky z přírodního materiálu

Příklad dlažby určené pro vodící linie - příklad dlažby (pdf; 316 KB)

V případě potřeby porady, konzultace a upřesnění lze využít profesionální poradenství ČKAIT: 

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě viz Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.