Certifikace prvků


Obrázek

 

 

Certifikace prvků

 

Certifikace hmatových prvků probíhá na základě nařízení vlády ČR č. 163/2002.

(nutný podklad pro návrh, schválení, realizaci a kolaudaci stavby)

Certifikaci zajišťuje TZÚS na základě požadavku výrobce nebo dodavatele.

Prvky nebo předměty musí splňovat požadavky konkrétních technických návodů (TN) 

Seznam TN:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(viz seznam na www TZÚS )

Aby byl prvek funkční, bezpečný a použitelný musí být zachován jeho hmatový a barevný kontrast (viz vyhl. 398/2009 Sb.) Hmatový kontrast je definován v TN, kde je formulováno, jak má vypadat okolí certifikovaného prvku, aby byl prvek použitelný a bezpečný!

 

Kontakt :  TZÚS Plzeň certifikace prvků dle nařizení vlády 163/2002
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15,  326 00  Plzeň
tel: +420 377 243 331; fax: +420 377 730 347; e-mail: kotorova@tzus.cz

Potřebné vstupy pro uživatelské posouzení:
- vzorky prvků / dlažeb (o přenositelné velikosti) - s finálním povrchem
- technická dokumentace - elektronicky (pdf,dwg, dxf) - kótované výkresy, půdorys, nárys, bokorys
- fotodokumentace prvku - elektronicky 

Uživatelský výstup

Příklady certifikovaných prvků:

Hmatové prvky z přírodního materiálu

V případě potřeby porady, konzultace a upřesnění lze využít profesionální poradenství ČKAIT:

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: https://www.ckait.cz/content/poradenstvi-pro-bezbarierove-uzivani

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR,z.s., 2018 (c)