Braillovo písmo a pozemní a dopravní stavby


Braillovo písmo a pozemní, dopravní stavby a dopravní prostředky

Legislativa

Braillské písmo – dle ČSN EN ISO 17351

Braillovo písmo technicky (jpg; 31 KB)

Pro ČR platí standard Marbung Medium s parametry:

Průměr bodu: 1,6 mm  

Výška bodu: 0,5 mm +/- 5 %

Vzdálenost mezi body (a) – horizontální : 2,5 mm +/- 4 %

Vzdálenost mezi body (b) – vertikální: 2,5 +/- 4 %

Vzdálenost mezi znaky (c) (identickými body) : 6,0 mm +/- 10 %

Vzdálenost mezi řádky (identickými body) : 10,1 mm +/- 9 %

Písmo (vždy vystouplé body) nelze geometricky měnit, upravovat, zmenšovat nebo zvětšovat, protože jinak se stává písmo nepoužitelné, nečitelné a nefunkční. 

Základní sada znaků:

Braillské písmo - základní sada (jpg; 312 KB)Braillské písmo - základní sada (jpg; 312 KB) 

a další znaky:

Braillské písmo - interpunkce (jpg; 222 KB)Braillské písmo - interpunkce (jpg; 222 KB)

celá základní tabulka:  

Braillské písmo - tabulka (jpg; 206 KB)

ukázka - foto:

Braillské písmo - foto ukázka (jpg; 17 KB)Braillské písmo - foto ukázka (jpg; 17 KB) 

 

Základní použití

malá písmena – viz výše uvedená běžná tabulka

velká písmena – stejná jako malá, ale uvozena předznakem (informující, že následuje písmeno velké)

čísla – stejná jako začátek abecedy, tj. 1=a, 2=b, atd., ale tento znak je uvozen číselným předznakem  (informující, že následuje znak není písmeno, ale číslo)

Braillská abeceda podrobnějí Braillská abeceda (pdf; 104 KB)

Ukázka hmatných štítků v kombinaci reliéf x brailské pásmo

Podklad: viz Wikipedia

Důležitá upozornění:

  • Velikost jednotlivých bodů je dána (viz výše) a nelze ji měnit. Pro uživatele: zmenšení velikostí a vzdáleností bodů znamená pro prsty, že se jednotlivé znaky nedají fyzicky rozlišit, číst, tzn. nepoužitelná informace, v případě zvětšení například vzdáleností bodů znamená, že pro čtení je zde např. více písmen (jiná informace) než ve skutečnosti bylo myšleno, tzn. opět nefunkční (až nebezpečné). 
  • Písmo se tiskne standardně horizontálně, zleva do prava, na přímce. Tisknout písmo na křivky, oblouky apod. je nefunkční, nevhodné, většinou i vůbec nečitelné a získání informace je časově o hodně delší. 
  • Jednotlivý braillský znak se nesmí otáčet (např. jednotlivá písmena o 90°, o 180°, o 270°). Vzhledem k jedinečné geometrii by toto byly pro uživatele jiné znaky, docházelo by tedy k záměně informací a případně i ke vzniku bezpečnostního problému (např. u dopravních staveb).
  • V případě, že je nutné s ohledem na prostor a místo text otočit, otáčí se vždy celá věta (slovo), ne jednotlivá písmena, a to o 90°.
  • Aby byla zajištěna bezpečná informace při čtení, je nutné nalézt krajní body textu: krajní (první bod) musí být od hrany základové plochy (hrany papíru, rámečku, ...) ve všech směrech min. 5 mm! V opačném případě uživatel krajní body buď nenajde nebo je zamění za jiné a tím pádem i získá jinou nebo nepochopitelnou informaci.  
  • Označníky zastávek MHD (autobusové, trolejbusové, tramvajové): chodec přijde k označníku zastávky po signálním pásu, označník má vpravo (cca 80 cm), otočí se doprava proti označníku a hmatný štítek s označením má vpravo (z jeho pohledu na boku) na stojce na nejvzdálenějším místě od odjezdové hrany (plocha stojky rovnoběžná s hranou obrubníku). Poté může číst informaci na štítku shora dolů. Zde je více informací, proto je celý štítek otočen o 90° (ve směru otáčení hodinových ručiček).
  • Označení dalších prvků, kde braillský popis je před klientem (základní plocha osazení písma je před klientem nebo rovnoběžná s jeho tělem): primárně osazen vodorovně, při jednom znaku vždy, v případě otočení, tak o 90° (proti směru otáčení hodinových ručiček), tzn. čte jej zespodu nahoru. 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c) 2011-2023