Braillovo písmo a pozemní a dopravní stavby


Braillovo písmo a pozemní a dopravní stavby

Legislativa

Braillské písmo – dle ČSN EN ISO 17351

Braillovo písmo technicky (jpg; 67 KB)

Pro ČR platí standard Marbung Medium s parametry:

Průměr bodu: 1,6 mm  

Výška bodu: 0,5 mm +/- 5 %

Vzdálenost mezi body (a) – horizontální : 2,5 mm +/- 4 %

Vzdálenost mezi body (b) – vertikální: 2,5 +/- 4 %

Vzdálenost mezi znaky (c) (identickými body) : 6,0 mm +/- 10 %

Vzdálenost mezi řádky (identickými body) : 10,1 mm +/- 9 %

Písmo (vždy vystouplé body) nelze geometricky měnit, upravovat, zmenšovat nebo zvětšovat, protože jinak se stává písmo nepoužitelné, nečitelné a nefunkční. 

Základní sada znaků:

Braillské písmo - základní sada (jpg; 312 KB)Braillské písmo - základní sada (jpg; 312 KB) 

a další znaky:

Braillské písmo - interpunkce (jpg; 222 KB)Braillské písmo - interpunkce (jpg; 222 KB)

celá taublka (základ) 

Braillské písmo - tabulka (jpg; 206 KB)

ukázka - foto:

Braillské písmo - foto ukázka (jpg; 17 KB)Braillské písmo - foto ukázka (jpg; 17 KB) 

 

Základní použití

malá písmena – viz výše uvedená běžná tabulka

velká písmena – stejná jako malá, ale uvozena předznakem

čísla – stejná jako začátek abecedy, tj. 1=a, 2=b, atd., ale tento znak je uvozen číselným předznakem

Braillská abeceda podrobnějí Braillská abeceda (pdf; 104 KB)

Ukázka hmatných štítků v kombinaci reliéf x brailské pásmo

Podklad: viz Wikipedia

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.