Chyby v dopravních stavbách


Titulní zásadní bezpečnostní chyby (jpg; 2 MB)                   QR-Chyby-v-dopravních-stavbách (png; 504 Bytes)

Dopravní stavby - zásadní chyby při stavebních úpravách / opravách / rekonstrukcích / liniových stavbách / zpětných úpravách povrchů s ohledem na bezpečný pohyb chodců (OSSO) ve veřejném prostoru  (např. lokality)

Odsazení signálního pásu u přechodu / místa pro přecházení

- pokud je toto místo přechod, tak je chybně provedena stavební úprava - sig. pás nedobíhá k varovnému pásu

- pokud má tato stavební úprava avizovat místo pro přecházení, tak je chybně provedeno, odsazení sig. pásu musí být min. 300 mm, optimálně 500 mm, aby se uživatelsky dalo jednoznačně a bezpečně poznat chodcem, který s ohledem na bezpečnost silničního provozu MUSÍ rozeznat přechod a místo pro přecházení

(tzn. musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast)

Foto 1

odsazení signálního pásu (jpg; 169 KB)

 

Foto 2

odsazení signálního pásu u místa pro přecházení (jpg; 76 KB)

stejná křižovatka na druhé straně

 

Křížení signálních pásů (neodpovídající legislativě) 

- chybné provedení - z hlediska uživatelského je toto místo jen odbočení, po chodce je zatajená druhá strana (neodpovídá vyhl. 398/2009 Sb).

(na křížení musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast )

Foto 3

křížení signální pásů (jpg; 108 KB)

 

Označník bez signálního pásu (nenajitelný pro OSSO)

- zastávka MHD se nedá bezpečně najít ani použít, chybí reliéfní certifikovaná dlažba

Foto 4

Označník bez signálního půsu (jpg; 224 KB)

 

Signální pás - chyby v realizaci

- chyby vedení pásu do volného prostoru (neodpovídá legislativě)

- chyby v lemování prvků / signálních pásů, uživatelsky nefunkční (neodpovídá legislativě viz: TN 12 a vyhl.398/2009 Sb.)

(na křížení musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast )

Foto 5

Signální pás neukončen a bez lemování (jpg; 83 KB)

 

Stavební úpravy před přechody „po opravě"

- neprovedené stavební úpravy, neopravené prvky po zásahu do pochozí úrovně chodníku, poškozené prvky pro nevidomé, uživatelsky se místa stávají nebezpečná, nefunkční, nepoužitelná (zásadní legislativní pochybení)

Foto 6

přechod bez signálního pásu (jpg; 65 KB)

 

Foto 7

přechod bez signálního a varovného pásu (jpg; 79 KB)

 

Foto 8

přechod bez signálního a varovného pásu po rekonstrukci (jpg; 76 KB)

 

Začátek a konec pěší zóny

- není v souladu dopravní značení a stavební úpravy. Z pozice vidícího začátek pěší zóny, z pozice nevidomého nic (F9a), a následné místo z pozice vidícího konec zóny a z pozice nevidomého začátek pěší zóny (F9b). Uživatelsky velmi nebezpečné (zásadní i legislativní pochybení).

Foto

9a, 9b

zóna bez signálního pásu (jpg; 55 KB)

zóna se signálním pásem začátek (jpg; 70 KB)

 

Nelemování dopravního koridoru na pěší zóně

- neprovedené stavební úpravy, není proveden varovný pás na hranici pojížděného prostoru (MHD), uživatelsky nebezpečné místo, zásadní legislativní pochybení (viz SZ, vyhl. 398/2009 Sb., TN)

(musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast

Foto 10

zóna s koridorem bez lemování varovným pásem (jpg; 121 KB)

Stav jedné z nebezpečných křižovatek s přechody. Při přístupu k signálnímu pásu a k přechodu je chodci "zatajeno" křížení signálních pásů, je zde jen odbočení. (neodpovídá vyhl. 398/2009Sb. - nekolik zásadncíh pochybení včetně použití, směrovosti bezpečného hmatového kontrastu a řešení koridoru přes tramvajovou trať - viz podklad MMR ). Stavební úprava, signální pás říká: zde je přechod pro chodce a navádí přes komunikaci s tramvajovou tratí. Ve skutečnosti a pro vidící zde přechod vůbec nnení. Na druhé straně, křížení SP - tentýž problém, signální pás jde mimo osu dopravního značení V7 ("zebry"), navíc v nebezpečnější variantě, do křížení místních komunikací, tzn. chodec by šel pod kola aut..
Sumárně: křižovatka není bezpečně použitelná a tím se i navazující tramvajové zastávky stávají nedostupné. 

Video 11

Video 12

 

Tiskový soubor pdf ke stažení: Zásadní bezpečnostní chyby (pdf; 1 MB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c) 2019-2022