Prosklené stěny


Obrázek

QR-kod-www- prosklené-stěny  (png; 432 Bytes)

Prosklené stěny a pohyb osob se sníženou schopností orientace

Kontrastní značení prosklených stěn, dveří a ploch je důležité pro bezpečný pohyb zejména slabozrakých osob, ale zajišťuje bezpečnost i ostatním chodcům. Značení nesmí splývat s okolím a musí sloužit pro osoby stojící, ale i sedící, osoby menšího vzrůstu nebo děti. Z tohoto důvodu musí být prováděn ve dvou výškových úrovních očí sedících i stojících. Kontrastní značení nesmí splývat s prosklenou plochou a okolím.

Legislativa

Prováděcí vyhláška stavebního zákona, vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 3

Stejné požadavky jsou uvedeny pro vstupní prosklené dveře viz bod 1.2.2. i pro další dveře bod 3.2.:

„Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí."

Vyhláška také požaduje viz bod 1.2.1. „Vstupy musí být snadno rozeznatelné od okolí."

Požadavek se řeší použitím kontrastní barvy rámů, u dveří kování (kliky, madla).


Foto: 

  (JPG; 7 MB)

Dobré řešení. Odpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb.

  (; 4 KB) (; 4 KB) (JPG; 5 MB) 

Chybné řešení. Neodpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb., značení není dostatečně kontrastní vůči okolí

  (; 4 KB) (jpg; 4 MB)

Chybné řešení. Neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., značení není provedeno kontrastně a pouze v jedné výškové úrovni.

 

  (; 4 KB) (; 4 KB) (JPG; 6 MB)Chybné řešení. Neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., značení není provedeno dostatečně kontrastně.

 (jpg; 886 KB)

Chybné řešení. Neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., značení není dostatečné, není provedeno kontrastně ani ve dvou výškových úrovních.

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.